Logo
   ODKRYWCA - Strona główna
Login: Hasło:
Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj  
Forum: Grupy rekonstrukcyjne, inscenizacje
 
[*] Powrót do głównej strony tego forum

- ikonki przy nicku oznaczają ilość ostrzeżeń które otrzymał użytkownik (czerwona oznacza blokadę logowania w serwisie)
Temat: Kto napisał: Dodano: 
Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-08-25 14:36:01

*termin - 20.09.2009
*miejsce - Bukowiec

Komitet Organizacyjny

1) Urząd Gminy w Bukowcu
Reprezentowany przez: wójta gminy p. Adama Licznerskiego
Informacja: Gminne Centrum Informacji
Marta Floryszak, tel: 052 33 09 321

2) Polski Klub Kawaleryjski
Marek Holak – organizator, koordynator
cywilno-wojskowy
Telefon kontaktowy: 0 602375334
Janusz Andrysiak
Dyslokacja i przemieszczanie się kolumn motorowych
Telefon kontaktowy: 0 602710860

3) Maciej Grabowski – Firma NUCLEAR
Pirotechnika i koordynacja grup rekonstrukcyjnych
Telefon kontaktowy: 0 607598138

Piątek 18 września

Szkoła podstawowa w Bukowcu im. 16 Pułku Ułanów Wlkp.
– międzyszkolny konkurs wiedzy o patronie.

Sobota 19 września

18.00 Pokaz sprzętu wojskowego dla mieszkańców Bukowca
19:30 Ognisko

Niedziela 20 września

11.00 Msza polowa
12.30 Inscenizacja „Bukowiec 1939/2009”

 Linki sponsorowane
RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-08-25 18:23:51

3 września 1939 roku z Polskich Łąk w kierunku na Bukowiec wyszło natarcie 3 Dywizji Pancernej Wechrmahtu na pozycje 16 Pułku Ułanów. Podczas walk odznaczyła się 2 bateria 11 DAK'u pod dowództwem kpt. Pasturczaka niszcząc pojazd pancerny i kilka czołgów (niektóre relacje podają, że 3DP straciła pod Bukowcem 8 czołgów). 16 Pułk Ułanów został rozbity przez lotnictwo niemieckie.
W załączniku wycinek mapy WIG 1:100 000 z 1934 roku - Bukowiec i okolice.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-08-25 18:27:40

3 września 1939 roku z Polskich Łąk w kierunku na Bukowiec wyszło natarcie 3 Dywizji Pancernej Wehrmachtu na pozycje 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Podczas walk odznaczyła się 2 bateria 11 DAK'u pod dowództwem kpt. Pasturczaka niszcząc pojazd pancerny i kilka czołgów (niektóre relacje podają, że 3DP straciła pod Bukowcem 8 czołgów). 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich został rozbity przez lotnictwo niemieckie.
W załączniku wycinek mapy WIG 1:100 000 z 1934 roku - Bukowiec i okolice.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-08-26 12:15:24

Plan sytuacyjny z 3 września 1939

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-08-27 17:27:00

3 września ok. godz. 5.00 2. bateria doszła do Bramki. Maszerująca z nią piechota została ogarnięta paniką nalotów i skłębionych, cofających się taborów. Dowódca baterii zdołał odskoczyć z działami w bok. Wtedy właśnie nadjechał 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich, który w rejonie Bukowca miał zająć się obroną i chociaż przez kilka godzin powstrzymywać prącego na południe nieprzyjaciela. Kpt. Pasturczak po krótkiej rozmowie z dowódcą pułku - ppłk. Arnoldt-Russockim zaproponował mu pomoc swej baterii, aby "nie stać bezczynnie ani na chwilę, gdy inni walczą". Jego pomoc okazała się bezcenna, tym bardziej, że armat nigdy nie było za wiele.
Kiedy po dojściu do Bukowca pułk obsadził linię kolejową koło tej miejscowości, pojawiły się czołgi nieprzyjaciela. Bateria natychmiast podciągnęła się na przejazd kolejowy i strzelała do czołgów na wprost. Skuteczność ognia była duża. W pierwszym natarciu Niemcy stracili 8 czołgów. Działon kpr. Ceglarskiego rozbił 5, drugi działon - 2, a trzeci - 1 czołg. Jednak wkrotce do walki włączyło się lotnictwo nieprzyjaciela, wobec którego obrońcy pozycji praktycznie byli bezbronni. Bateria trwała na stanowisku, do końca wspierając obronę pułku.
Odwrót nastąpił ok. godz. 12.00, w warunkach silnego bombardowania lotniczego. Bateria znalazła się w sytuacji najtrudniejszej i była narażona na straty. Kpt. Pasturczak rozczłonkował oddział i posuwał się w kierunku lasu, pełnego opuszczonego i rozbitego sprzętu piechoty. Wszędzie pojawiały się niemieckie patrole. 3 września ok. godz. 17.00 2. bateria maszerująca na południe była nieustannie atakowana przez lotnictwo i broń pancerną nieprzyjaciela. Wybito większość koni i tym samym zabrakło możliwości dalszego działania jako zwartego pododdziału. Bateria została zmuszona do rozwiązania się. Kpt. Pasturczak wydał rozkaz zniszczenia pozostałych jeszcze dział i przedzierania się małymi grupkami - lub nawet pojedynczo - na południe, bądź w kierunku Wisły, do walczących oddziałów. W ten sposób zakończyła się trzydniowa walka 2. baterii. Zadanie swoje wypełniła do końca. Skutecznie i ofiarnie wspierała dwa pułki Pomorskiej Brygady Kawalerii - 18 Pułku Ułanów Pomorskich i 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

Cytat pochodzi z Zarysu Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej - 11 Dywizjon Artylerii Konnej autorstwa Stanisława Krasuckiego.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-08-27 18:42:12

3 września o godz. 5.00 Pomorska Brygada Kawalerii w mocno uszczuplonym składzie rusza w kierunku na Poledno - Gruczno, a ppłk Russocki mając za zadanie powstrzymanie nieprzyjaciela w m. Bukowiec, wydaje przed walką ostatnie rozkazy. Przede wszystkim ściąga swe szwadrony z rejonu Franciszkowo - Krupocin - Korolewo, poleca por. Zarębickiemu rozpoznać kierunek Dębowiec - Bramka - Bukowiec i o godz. 6.30 wyrusza. W drodze otrzymuje nieoczekiwaną pomoc w postaci 2 baterii 11 dak pod dowództwem kpt. Janusza Pasturczaka. Bateria ta, ostatnio odkomenderowana do zgrupowania piechoty ppłka Zaniewskiego, po jego rozbiciu samotnie kontynuuje marsz. W tym czasie napotyka właśnie podążający na Bukowiec 16 Pułk Ułanów. Po krótkiej rozmowie w ppłkiem Russockim, kpt. Pasturczak samorzutnie proponuje mu pomoc swej baterii, aby, jak pisze w swych wspomnieniach, "nie stać bezczynnie, gdy inni walczą".
Wkrótce patrol plut. Kazimierza Świderskiego z 4 szwadronu melduje o dużym zgrupowaniu czołgów i piechoty nieprzyjaciela z kierunku m. Tuszyny. Sam szwadron, maszerujący w straży przedniej pułku, zostaje ostrzelany z kierunku Wielkie Łąki, skąd wychodzą czołgi.
Pułk dochodzi do rejonu Bramka - Bukowiec. Wobec wyraźnie rozwijającego się natarcia nieprzyjaciela, ppłk Russocki bezzwłocznie zajmuje obronę. 1 szwadron ubezpiecza prawe skrzydło pułku i ma powstrzymywać nieprzyjaciela z kierunku Wielkie Łąki. Stanowiska szwadronów 2 i 4 biegną wzdłuż toru kolejowego Szewno - Bukowiec - Poledno - Terespol. Każdy szwadron otrzymuje po ckm z zapalającą amunicją ppanc. i po dwie rusznice ppanc. Ponadto wspierać je ma szwadron karabinów maszynowych pozostałymi czterema ckm, dwoma rusznicami i dwoma działkami. Zajmuje stanowiska pod Bukowcem kpt. Pasturczak ze swą baterią. Koniowodni, pluton trębaczy i pluton łączności znajdują się w okolicznym lesie, w odległości około 1 km od linii obrony.
Po silnym przygotowaniu artyleryjskim rusza wkrótce natarcie czołgów niemieckich. Kpt. Pasturczak podciąga baterię na przejazd kolejowy i prowadzi ogień na wprost do czołgów; strzelają działka i rusznice ppanc. Niebezpieczna sytuacja powstaje na odcinku rtm. Przeniewskiego. Szwadron jego zostaje uderzeniem nieprzyjaciela przepołowiony. II pluton pod dowództwem ppor. Jaczyńskiego przedostaje się na Poledno, zaś sam rtm. Przeniewski z resztą szwadronu wycofuje się na pozycje pułku. Rtm. Dulski rzuca resztę broni maszynowej i ppanc. na lewe skrzydło pułku, gdyż czołgi niemieckie zagrażają obejściem pozycji 2 szwadronu.
Trwa huraganowy ogień na pozycje pułku i okolicę. Włącza się do walki lotnictwo nieprzyjaciela, wobec którego pułk jest praktycznie bezbronny. Kilka eskadr bombarduje i ostrzeliwuje z broni pokładowej pozycje spieszonych szwadronów oraz koniowodnych. Płonie wieś Wielkie Łąki i pobliski las. Z Polskich Łąk wyrusza kolejne natarcie - atakuje falami w sumie około 40 czołgów przy wsparciu artylerii. Po przejściu toru kolejowego nacierające czołgi rozdzielają się - część z nich zawraca i kieruje się na 2 szwadron, a reszta (większość) naciera na pozycje 4 szwadronu i szwadronu kolarzy. Brawurowo strzela ogniem bezpośrednim bateria kpt. Pasturczaka. Prowadzą intensywny ogień wszystkie działa i karabiny ppanc. oraz cała broń maszynowa. W końcu natarcie nieprzyjaciela zostaje zatrzymane. Na pobojowisku pozostają dymiące wraki zniszczonych czołgów - osiem rozbiła bateria kpt. Pasturczaka, dalsze dwa - działka ppanc. por. Liczmańskiego, na przedpolu szwadronów 2 i 4 pozostały trzy. Ponadto karabiny maszynowe zniszczyły dwa czołgi pociskami zapalającymi.
Po krótkiej przerwie następują nowe ataki lotnicze - 16 samolotów ostrzeliwuje pozycje pułku i baterię. Nacierają czołgi wraz z piechotą. Rosną straty pułku na linii oraz wśród koniowodnych. Rozbite zostają obie radiostacje por. Irzeńskiego. W tej sytuacji, gdy mija już godz. 12.00 (przewidziany rozkazem czas powstrzymywania niemieckiego natarcia), ppłk Russocki, wykorzystując chwilową przerwę w walce, decyduje na oderwanie się od nieprzyjaciela. Wydaje szwadronom rozkaz wycofania się do koniowodnych. Odwrót osłania por. Zarębicki ze swym 4 szwadronem, wzmocnionym działkiem i dwoma rusznicami ppanc oraz dwoma ckm. Szwadron wycofuje się z dużymi stratami pozostawiając rtm. Dulskiego z bronią maszynową na stanowiskach. W końcu wycofuje się i on pod silnym ogniem. Ciężko ranny celowniczy ckm ułan Janiczek, wyniesiony z pola walki przez rtm. Dulskiego, wktótce umiera z upływu krwi w pobliskim lasku. Karabin maszynowy odbiera od konającego ułan Mraziuk, doprowadzając go do szwadronu. Wycofujący się poprzednio rtm. Grudzień z 2 szwadronu ściąga po drodze pluton kolarzy ppor. Szczepkowskiego i podąża do zagajnika, mocno zniszczonego ogniem artylerii, gdzie nie zastaje też swych koniowodnych. Okazuje się wkrótce, że opanowany i nie tracący zimnej krwi szef szwadronu, wachm. Zgorzelak, zdołał wyprowadzić koniowodnych spod ognia w bezpieczne miejsce, dalej od pozycji. Tam też spotyka się ze szwadronem, który dzięki uratowaniu koni będzie mógł dalej działać w szyku konnym. Niestrudzony szef organizuje też w dalszym działaniu z rozbitych taborów naprędce tabor bojowy dla szwadronu. W podobny sposób działa też szef szwadronu karabinów maszynowych, st. wachm. Zielonka.
Największe są straty u por. Zarębickiego - ponad 30% stanu szwadronu. Pondto szwadron stracił konie. Polegli też dwaj dowódcy plutonów - ppor. Zenon Rakowski i ppor. Ferdynand Malinowski. Na szczęście Niemcy, zaskoczenie zdecydowanym oporem, nie nacierają, nie orientując się zapewne, że pułk poniósł tak duże straty.

Cytat pochodzi z pozycji poświęconej 16 Pułkowi Ułanów Wielkopolskich - "O białych ułanach bydgoskiego 16/2 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. gen, dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera" autorstwa Stanisława Krasuckiego

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-08-28 23:57:33

Jak wielkie zagrożenie i spustoszenie wśród wroga powodowała 2 bateria 11 DAK-u może świadczyć fakt, że już w czasie bitwy przy torze w Bukowcu i tuż po wycofaniu się ze stanowisk w kierunku Przysierska, była ona namierzana przez niemieckich lotników - obserwatorów. Następnie informacje drogą radiową otrzymał 75 pułk artylerii (Artillerie-Regiment 75) w celu zniszczenia baterii (tzw. "Flügelgeschütz"). Niech za cytat posłużą zapiski w monografii dotyczącej 3 Dywizji Pancernej - "Geschichte der 3. Panzer-Division Berlin-Brandenburg 1935-1945", Berlin 1967.
... Polacy próbują wszelkimi środkami uwolnić drogę na Terespol. Jednak na to jest już za późno w południe gorącego letniego dnia. Jakkolwiek oddziały należące do polskiej 9 Dywizji Piechoty i 16 Pułku Ułanów biją się mężnie. Teraz może także 3 pułk strzelców (Schützen-Regiment 3) wkraczać przez Poledno i Drozdowo do rozwijającego się boju.
Artyleria bierze pod silny ostrzał przełamujące się polskie oddziały. Skutek ognia na drogę jest niszczący. Konie wyrywają się i uciekają, żołnierze biegną w pole, pojazdy i tabory przewracają się. Jednak wszędzie idzie za nimi ogień 5 baterii (dowódca kapitan Haselbach) i 6 baterii (dowódca kapitan Jaschke) z 75 pułku artylerii (Artillerie-Regiment 75). Hauptwachmeister Reining z 6 baterii 75 pułku artylerii (Artillerie-Regiment 75) wykrył polską baterię, która zajmuje stanowisko na północnym skraju Przysierska (2 bateria 11 DAK-u przyp. red.). Naprowadza działo swojej baterii dzięki informacji lotnika -obserwtora (tzw. "Flügelgeschütz"). Już za drugim strzałem kanonier Wenzel trafia w cel. Kilka minut później nieprzyjacielska bateria milczy. Hauptwachman Reining otrzymuje jako pierwszy żołnierz 75 pułku artylerii (Artillerie-Regiment 75) Żelazny Krzyż II klasy za ten wyczyn.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-01 09:36:30

A tak wspomina walki w Bukowcu porucznik Włodzimierz Budrewicz, dowódca plutonu łączności 24 Pułku Piechoty wchodzącego w skład 27 Dywizji Piechoty:
... doszedłszy do toru kolejowego niedaleko stacji kolejowej Bukowiec zauważyliśmy spieszonych ułanów 16 Pułku pod dowództwem podpułkownika Arnolda-Russockiego. Zameldowałem się u niego prosząc o ewentualne rozkazy. "Mój pułk zajmuje stanowiska bojowe wzdłuż toru kolejowego - wskazał ręką pułkownik - Panowie ze swoim oddziałem zajmą je obok. Spodziewamy się Niemców od południa". W tym czasie wrócił z patrolu plutonowy z kilkoma ułanami z kierunku Polskie Łąki. Zameldował pułkownikowi, że w rejonie Polskich Łąk stwierdzono masę czołgów nieprzyjacielskich. Naliczył ich około setki. Jednocześnie zameldował o stracie dwóch ułanów. Jeszcze plutonowy nie skończył meldunku, kiedy z rejonu Polskich Łąk zaczęły się wyłaniać stalowe potwory czołgów i iść falą w naszym kierunku. Nasi podpuścili je na odległość około pięciuset metrów, po czym otworzyli skoncentrowany ogień z broni ręcznej i maszynowej. Niewiele on mógł zdziałać, ponieważ pociski odbijały się od pancerzy czołgów. Niestety nie mieliśmy ani działek przeciwpancernych, ani nawet rusznic ppanc. Jedynie bateria jedenastego dywizjonu artylerii konnej kapitana Pasturczaka dokazywała cudów - strzelając na wprost, niszczyła jeden czołg po drugim. Sama też niestety umilkła, zniszczona pociskami wroga. Poniósłszy pierwsze straty czołgi jakby się zatrzymały, ale już następne zajeżdżały nas z boku i zasypywały ogniem dział i broni maszynowej tak, że nie sposób było wychylić głowę. Część czołgów obeszła nasze stanowiska nad torem kojelowy, starając się odciąć nam drogę odwrotu. Na dobitek nadleciało szesnaście bombowców, które zaatakowały nas z powietrza. W tej sytuacji żołnierze załamali się. Koniowodni w bezładzie pouciekali, a za nimi nieliczni pozostali przy życiu ułani, i nasi żołnierze opuścili swoje stanowiska nad torem kolejowym, znikając w pobliskim lesie. Czołgając się na brzuchu z trudem dotarłem do zbawczego lasu. Powoli strzały umilkły. W lesie błąkały się pojedyncze grupki żołnierzy, wielu z nich rannych. Dokąd iść? Jak dotrzeć do swoich? Wszędzie Niemcy. Porucznik Kluch, który przez cały czas był ze mną, gdzieś się zawieruszył. Jak się później dowiedziałem, poległ. Zebrałem grupkę żołnierzy i postanowiłem kierować się w stronę Koronowa.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-01 19:07:32

Mapa Bukowiec i okolice 1:2500 - orientacyjne rozmieszczenie 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich i 2 baterii 11 DAK

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-01 19:08:24

Oczywiście skala mapy powinna być 1:25000

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-01 21:25:38

Bardzo fajnie zinterpretowana kwestia walk w okolicach Bukowca widać Twoje zainteresowanie tym tematem . Miłe przypomnienie tej historii w zbliżającą się rocznice tamtych wydarzeń. Pozdrawiam

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-01 23:06:19

Wolf 25 dzięki za pochwałę :)

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-02 23:26:06

Z kolei tak opisuje bitwę pod Bukowcem Konrad Ciechanowski w książce "Armia Pomorze":
... Zgodnie z pierwotnym zamiarem dowódcy Grupy Osłonowj "Czersk" natarcia 3 września rano w kierunku Świekatowa 16 Pułk Ułanów (bez 3 szwadronu) był rozlokowany w rejonie Błądzimia. Tutaj właśnie otrzymał rozkaz dołączenia do głównych sił Pomorskiej Brygady Kawalerii. Około godz. 4.00 pułk wyruszył z rejonu Błądzimia. Przed Bukowcem do 16 Pułku Ułanów dołączył 1 i 2 szwadron 18 Pułku Ułanów Pomorskich. W tym czasie dowódca 16 Pułku Ułanów został poinformowany o zbliżeniu się nieprzyjaciela od strony południowej. Była to zachodnia kolumna 3 Dywizji Pancernej, nacierająca z rejonu Tuszyn w kierunku miejscowości Bukowiec - Przysiersk - Osłowo.
Ppłk Julian Arnoldt-Russocki postanowił stawić opór nieprzyjacielowi. Spieszył pułku i zajął obronę nad torem kolejowym koło Bukowca. W czasie zajmowania stanowisk obronnych do 16 Pułku Ułanów dołączył 2/11 DAK. Tak więc dysponując tylko jednym działkiem ppanc (z czterech etatowych działek pancernych dwa zostały 2 września przydzielone do batalionu ON "Kościerzyna", jedno było przy 3 szwadronie, który odszedł do brygady) 16 Pułk Ułanów został wzmocniony baterią, która otrzymała zadanie zajęcia stanowiska w pierwszej linii przy skrzyżowaniu drogi z torem kolejowym przed Bukowcem. 16 Pułk Ułanów nie zdążył zająć improwizowanej obrony, gdy pojawiła się silna grupa niemieckich czołgów. Do zbliżających się czołgów otworzono ogień na wprost z działka ppanc i dział 2/11 DAK. Według relacji polskich zniszczono 12 czołgów. Atak czołowy wroga został odparty. Wobec tego Niemcy ominęli stanowiska obronne 16 Pułku Ułanów. Cześć czołgów uderzyła na tyły pułku, rozpędzając koniowodnych. Ugrupowanie obronne pułku zostało zaatakowane przez bombowce. 16 Pułk Ułanów wycofał się bezładnie do pobliskich lasów. W czasie odwrotu odłączyły się od pułku 1 i 2 szwadron 18 Pułku Ułanów i 2/11 DAK (1 i 2 szwadron 18 Pułku Ułanów bardzo wykrwawiony w walkach pod Chojnicami poniósł dalsze straty pod Bukowcem. Nie zdążyły się wycofać za 16 PU. Resztki tych szwadronów zostały okrążone i wybite lub wzięte do niewoli. 2/11 DAK po żywiołowym wycofaniu się 16 PU, tracąc z nim łączność, skierował się na Przysiersk. W rejonie tej miejscowości został zbombardowany i wycofał się do pobliskiego lasu. Tu kpt. Pasturczak rozkazał zniszczyć sprzęt, a następnie rozwiązał pododdział). Cała walka trwała około godziny. Pułk pozbawiony poważnej liczby koni zrezygnował z dalszego marszu na południe. Niemcy po zepchnięciu go ze swej osi marszu podążyli w kierunku na Plewno i Przysiersk.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-03 08:46:52

kapitan Janusz Pasturczak - dowódca 2 baterii 11 Dywizjonu Artylerii Konnej

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-03 09:11:16

Z niecierpliwością czekam na rekonstrukcje!!! Zapowiada sie bardzo ciekawa niedziela.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-03 09:14:50

Koledzy wiecie może czy będzie można zwiedzić wystawę w szkle podstawowej w Bukowcu? Jest tam podobno sporo pamiątek z okresu walk.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-03 13:50:53

Jutro piątek. Dzieciaki idą jeszcze do szkoły. Zadzwoń z rana na telefon szkoły (052) 33 175 10. Powinni udzielić tobie jakąś informację. Pozdro :)

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-03 20:35:22

18 Pułk Ułanów Pomorskich wieczorem 2 września odszedł z rejonu Gacna. W Zielonce tabory oddziału zostały skierowane do Drzycimia, skąd miały ruszyć na Grudziądz, aby tam na moście przejść na wschodni brzeg Wisły. Pułk natomiast maszerował dalej na Wysoką Wieś w rejonie Błądzimia. Posuwał się wolno po zatłoczonych drogach. Kolumna się rozciągnęła: 1 i 2 szwadron przybyły do Wysokiej Wsi jako pierwsze. Zastały łącznika z rozkazem wyznaczającym pułkowi marsz na kierunku: Błądzim-Bramka-Bukowiec, a następnie w ślad za Pomorską BK. Oba szwadrony rozpoczęły natychmiast marsz przyłączając się 3 września rano w rejonie Bukowca do 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Gdy pozostała część pułku na czele z dowódcą przybyła do Wysokiej Wsi, już tam nie zastała łącznika z nowym rozkazem.
W tym czasie dowódca 16 p.uł. ppłk Julian Arnold-Russocki (był też z nim 1 i 2 szwadron 18 p.uł.) otrzymał wiadomość, że od Tuszyna zbliża się kolumna niemiecka. Postanowił stawić przeciwnikowi opór. Spieszył 16 p.uł. i szwadrony z 18 p.uł., a następnie zajął pozycję obronną nad torem kolejowym koło Bukowca. Dołączyła także do nich 2 bateria 11 Dywizjonu Artylerii Konnej. Pierwszy czołowy atak przeciwnika został odparty. Niemcy ominęli stanowiska obronne spieszonych ułanów i część czołgów uderzyła na tyły, rozpędzając koniowodnych. Stanowiska obronne zostały zaatakowane przez lotnictwo niemieckie. 16 p.uł. zaczął się bezładnie wycofywać do pobliskich lasów. W czasie odwrotu odłączyły się od pułku szwadrony z 18 p.uł. i 2 bateria 11 dak. Oba szwadrony poniosły pod Bukowcem duże straty. Nie zdążyły się wycofać za 16 p.uł. Ich resztki zostały okrążone i wzięte do niewoli - tylko nielicznym udało się dołączyć do pułku.

Cytat pochodzi z Zarysu Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej - 18 Pułk Ułanów Pomorskich autorstwa Włodzimierza Błaszczyka.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-04 17:24:20

podpułkownik Julian Arnoldt-Russocki - dowódca 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-04 17:44:17

Wspomnienia kapitana Janusza Pasturczaka zaczerpnięte z książki "Wspomnienia-wrzesień 1939" (Wyd.MON 1958) autorstwa pułkownika Adama Bogorii-Zakrzewskiego, ówczesnego dowódcy Pomorskiej Brygady Kawalerii:

... W tym momencie ukazał się z tyłu idący kłusem 16 Pułk Ułanów. Płk. Russocki podjechał do nas i poinformował, że idzie na Bukowiec, gdzie ma zająć pozycje. Niezwłocznie dołączyłem do 16 Pułku Ułanów. Po dojściu do Bukowca pułk obsadził linię kolejową koło tej miejscowości, grupując szwadrony wzdłuż toru. Nie zdążył pułk jeszcze dobrze zorientować się w nowej sytuacji, gdy ukazały się czołgi nieprzyjaciela. Poleciłem porucznikowi Jakubaszce podciągnąć baterię na przejazd kolejowy i strzelać do czołgów na wprost. Rozbito 8 czołgów. Działon kaprala Ceglarskiego rozbił 5, drugi działon - 2, a trzeci - 1. Niemcy rozpoczęli ogień huraganowy, 16 bombowców zaatakowało pułk z powietrza. Pułk załamał się, koniowodni w bezładzie uciekli, a za nimi inni. Pozostał tylko pluton porucznika Jaworskiego (za prawidłowość nazwiska nie ręczę) i moja bateria. Przodki zaczęly się ociągać z podaniem. Z rewolwerem w ręku czekałem, aż ostatni zaprzęg zaczepi i wtedy rozpoczęliśmy odwrót w nieznane.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-04 18:09:59

Odznaka 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-04 18:10:37

Odznaka Dywizjonów Artylerii Konnej

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-04 18:12:07

odznaka 18 Pułku Ułanów Pomorskich

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-04 18:19:16

odznaka 24 Pułku Piechoty

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-05 10:18:42

Replika sztandaru 11 Dywizjonu Artylerii Konnej - awers

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-05 10:19:19

Replika sztandaru 11 Dywizjonu Artylerii Konnej - rewers

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-08 12:46:03

Niemiecki sprzęt ściągnięty z pobojowiska koło Bukowca

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-08 12:46:30

Niemiecki sprzęt ściągnięty z pobojowiska koło Bukowca

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-08 12:46:54

Niemiecki sprzęt ściągnięty z pobojowiska koło Bukowca

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-08 12:47:15

Niemiecki sprzęt ściągnięty z pobojowiska koło Bukowca

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-08 12:47:39

Niemiecki sprzęt ściągnięty z pobojowiska koło Bukowca

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-08 12:48:31

Niemiecki sprzęt ściągnięty z pobojowiska koło Bukowca

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-08 12:48:52

Niemiecki sprzęt ściągnięty z pobojowiska koło Bukowca

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-08 14:21:13

http://www.bukowiec.pl/bitwa2009/

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-08 14:31:46

Witam! Dzwoniłem do szkoły z informacji jakiej mi udzielono w sekretariacie izba tradycji już nie istnieje. Jedyne pamiatki można obejżeć w Urzędzie Gminy Bukowiec (niestety Pani nie wiedziała w jakich godzinach i kiedy) Pozdrawiam!

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-08 15:16:07

Slav76 to może właśnie spróbuj tak: Urząd Gminy czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30, tel. (052) 33-09-310 pozdro :)

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-09 13:52:28

Niemiecki sprzęt ściągnięty z pobojowiska koło Bukowca

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-09 13:53:02

Niemiecki sprzęt ściągnięty z pobojowiska koło Bukowca

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-09 13:53:39

Niemiecki sprzęt ściągnięty z pobojowiska koło Bukowca

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-09 15:32:34

Tak z ciekawości pytanko. Patrząc na tak zniszczone niemieckie czołgi lekkie wydaje się niemożliwym, żeby zostały one trafione Urem czy trzydziestko-siódemką nawet... Czyli co ? Działa piechoty 75mm w ogniu bezpośrednim ?

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-09 17:09:59

Wszystko jest wyżej opisane, większość to dzieło 2 baterii 11DAK. Bateria prawdopodobnie strzelała zwykłymi granatami, stąd takie zniszczenia pojazdów.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-09 17:51:34

Symbol taktyczny 3 Dywizji Pancernej Wehrmachtu w 1939 roku

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-09 17:55:42

Skład 3 Dywizji Pancernej Wehrmachtu w 1939 roku

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-10 23:03:45

Takie armaty były na uzbrojeniu 11 Dywizjonu Artylerii Konnej

Armata 75mm wz. 02/26 była rosyjską armatą polową 76,2mm wz. 1902 konstrukcji Zakładów Putiłowskich w Petersburgu - stąd też wzieła się potoczna nazwa "prawosławna" lub "putiłówka". Została zbudowana na podstawie francuskiej armaty 75mm wz. 1897.
Armata była podstawową armatą rosyjską w I wojnie światowej, a także drugą podstawową armatą polową Wojska Polskiego na początku II wojny światowej. Pozostawała na wyposażeniu dywizjonów artylerii konnej oraz piechoty.
Armata miała donośność do 10'700m. Do obsługi działa było potrzeba 6-7 osób. W 1926 roku w Zakładach Starachowickich rozpoczęto przekalibrowywanie armat na 75mm w celu ujednolicenia amunicji z armatami wz. 1897. Stosowano szrapnele, granaty, granaty przeciwpancerne, pociski dymne i wskaźnikowe. Działa piechoty miały w przodku 36 pocisków, a w jaszczu 44. W artylerii konnej 32 oraz 64 naboje.
We wrześniu 1939 roku Wojsko Polskie posiadało 466 armat wz. 02/26. Armaty wz. 02/26 w ilości 25 sztuk były także na wyposażeniu pociągów pancernych, w których zostały zamontowane w wieżach wagonów artyleryjskich. Działa te były bardzo niezawodnym i skutecznym sprzętem. Przykładem może być niewątpliwy sukces odniesiony 1 września pod Mokrą, kiedy to 2 dak z Wołyńskiej Brygady Kawalerii zniszczył 80 czołgów niemieckich przy stracie 6 dział. Innym przykładem jest szarża Kresowej Brygady Kawalerii, która przebijała się pod Zgierzem, kiedy to 13 dak zajechał galopem na pozycje i błyskawicznie otworzył ogień do zaskoczonych Niemców oraz wspominana wyżej bitwa pod Bukowcem.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-10 23:17:57

Podstawowe dane armaty "prawosławnej" wz. 02/26

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-11 08:28:52

Zdjęcia bardzo ciekawe.
Mozna się doliczyc dwóch samochodów pancernych, dwóch Pz I i jednego, może dwóch Pz IV.
Jeden Pz IV jest obfotografowany na wszystkie strony.
Jeśli fotki sa datowane właśnie na Bukowiec i okolice, to faktycznie niezłe żniwo...

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-11 08:30:32

Ten rozerwany Pz IV to prawdopodobnie skutek eksplozji amunicji wewnątrz czołgu.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-11 11:24:57

Też tak sądzę, że ten rozerwany PZ IV to prawdopodobnie skutek ekzplozji amunicji wewnątrz czołgu :)

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-20 22:32:14

Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009: podczas mszy polowej.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-20 22:34:30

Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009: podczas mszy polowej.
Obelisk poświęcony poległym żołnierzom 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-20 22:35:20

Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009: podczas mszy polowej.
Grupa weteranów.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-20 22:37:29

Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009: rekonstrukcja.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-20 22:39:01

Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009: rekonstrukcja.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-20 22:39:32

Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009: rekonstrukcja.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-20 22:40:15

Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009: rekonstrukcja.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-20 22:40:56

Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009: rekonstrukcja.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-20 22:41:25

Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009: rekonstrukcja.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-20 22:41:57

Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009: rekonstrukcja.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-20 22:42:26

Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009: rekonstrukcja.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-20 22:42:56

Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009: rekonstrukcja.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-24 16:13:10

Niemiecki sprzęt ściągnięty z pobojowiska koło Bukowca

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-26 15:21:07

Warto zobaczyć:
http://forum.bsmz.org/viewtopic.php?f=37&t=778

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-26 22:11:21

Pierwszy kontakt bojowy z jednostkami niemieckimi atakującmi 3 września Bukowiec z kierunku Polskich Łąk miał 2 września wieczorem I batalion 23 Pułku Piechoty wchodzący w skład 27 Dywizji Piechoty.
... Pułk bedący w składzie 27DP wysłany został na Pomorze w ramach Korpusu Interwencyjnego i tam w rejonie na pd.zach. od Starogardu zastał go wybuch wojny. 1 września rozpoczyna marsz na południe. Dwukrotna zmiana marszruty, uciążliwy marsz po kiepskich leśnych drogach spowodowały przemieszanie oddziałów. 2 września po południu I/23pp dotarł do Szewna i zajął pozycje obronne w rej. jeziora Szewnik i ieziora Branickiego. Wieczorem batalion podjął dalszy marsz, lecz w Polskich Łąkach natknął się na czołgi niemieckie i po walce odskoczył na północ. W rejonie Błądzimia dołączył do reszty pułku. Tutaj pułk otrzymuje rozkaz do dalszego marszu, kierunek - Bydgoszcz. O świcie 3 września 23pp dotarł do przedmościa bydgoskiego (jako jedyny z 27DP w całości, nie licząc strat marszowych, wydostał się z okrążenia w Borach Tucholskich) i zajął pozycje koło Zbrachlina, pomiędzy szosą gdańską i brzegiem Wisły. Ok godz. 11 pułk kosztem dużych strat odpiera atak niemiecki. Po południu następuje ponowny atak i przełamane zostają pozycje II batalionu. Następuje przegrupowanie na południe od Bydgoszczy, gdzie odtworzono 27DP.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-09-26 22:18:21

odznaka 23 Pułku Piechoty

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-10-01 17:38:13

Wspomnienia z walk pod Bukowcem starszego ułana Stefana Goślińskiego służącego w IV szwadronie 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich pod dowództwem por. Aleksandra Zarębickiego, w plutonie wachm. Franciszka Stachowiaka.

... zajęliśmy wówczas linię obronną na nasypie kolejowym. Przy skrzyżowaniu drogi z torem kolejowym znajdowało się stanowisko jedynego działka ppanc i czterech dział 2 baterii 11 dywizjonu artylerii konnej. Do zbliżających się niemieckich czołgów otwarto ogień z dział. Atak został odparty a na pobojowisku zostało 12 niemieckich czołgów zniszczonych lub uszkodzonych. Część niemieckiego batalionu czołgów uderzyła na tyły Pułku, rozpędzając konie. W tym też czasie nastał atak bombowców He 111. Cała walka trwała godzinę. Ułani pozbawieni koni wycofali się do pobliskich lasów. Część zdołała przebić się przez pozycje niemieckie, ale większość trafiła do niemieckiej niewoli.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-10-03 12:39:34

Armata 76,2 mm wz 02-26 tzw. "prawosławna"

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-10-05 17:37:31

Warto zobaczyć:
http://www.pasja-exploracja.pl/forum/index.php/topic,5117.0.html

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-10-05 17:46:37

Warto zobaczyć:
http://www.express.bydgoski.pl/...guage=17&IdPublication=2&NrIssue=1318&NrSection=1&NrArticle=150171&IdTag=279

i

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/tngallery?Site=PO&Date=20090921&Category=GALERIA&Artno=97580103&Ref=PH

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-10-11 22:37:15

Zdobyta przez Niemców armata "prawosławna" na rynku w Osiu. Prawdopodobnie należała do 2 baterii 11 Dywizjonu Artylerii Konnej.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-10-12 15:59:32

http://www.express.bydgoski.pl/...guage=17&IdPublication=2&NrIssue=1318&NrSection=1&NrArticle=150171&IdTag=279
oficer troche niedogolony :)

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-10-12 16:47:52

Pewnie od paru dni w boju i nie miał czasu na toaletę – bardziej razi czapka służbowa, zamiast furażerki M38 (ewentualnie oficerskiej czapki polowej starego wzoru) lub hełmu…

Pozdro
Hindus

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-10-12 17:27:02

są i inne perełki ale nie warto o nich nawet wspominać :)

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-10-12 19:22:35

A zdarzyło się kiedyś bez perełek? Za często te perełki mają miejsce...

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-10-12 20:33:18

http://www.express.bydgoski.pl/...guage=17&IdPublication=2&NrIssue=1318&NrSection=1&NrArticle=150171&IdTag=279
najbardziej przejmujące zdjęcie.
gosc patrzy i mysli.."Boże ty to widzisz i nie grzmisz..."

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-10-12 20:35:42

chodzi mi o 1 zdjecie z kombatantem

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-10-31 16:47:13

Warto zobaczyć:
http://www.zorka5.fora.pl/oj-dzialo-sie-dzialo,3/inscenizacja-bukowiec-1939,414.html

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-10-31 16:53:58

Warto zobaczyć:
http://grh62pp.pl/galeria.html

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-11-01 11:31:30

Zdjecia 12 i 13 z tego linku http://www.express.bydgoski.pl/...guage=17&IdPublication=2&NrIssue=1318&NrSection=1&NrArticle=150171&IdTag=279
Co tam robila grubo powojenna, czeska Praga Jasterka?

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-11-02 10:30:40

Lepiej nie wiedzieć...

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-12-18 13:58:35

Warto zobaczyć:
http://www.bukowiec.pl/bitwa_news.html

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-12-18 14:01:22

Warto zobaczyć:
http://www.kawaleria.org/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=44:&Itemid=6

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-12-18 19:41:39

Idealnie nadaje się do Rekonstrukcyjnych dziwadeł...

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-12-19 08:12:28

To znaczy?

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2009-12-19 10:37:53

I tak nic nie przebije jednej rzeczy: Trwa inscenizacja, przez przejśćie graniczne przejeżdża bryczka z dywersantem niemieckim. Obok dywersanta siedzi sobie jakby nic chłopak w bluzie z kapturem i jeansach!!! Kto do tego dopuścił, gdzie był organizator?

Następna sprawa, to: trwa próba generalna, organizator wzywa dowódcę ułanów, ten przyjeżdża i popija piwko jakby nic (chyba miał kaca no nocy:p) - dodam tylko, że było już dużo ludzi na widowni.

Dużo uczestników wziętych prosto "z ulicy", którzy nie mają pojęcia o reko. Chciałeś wziąć udział, dostawałeś mundur i jazda.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-01-10 22:33:04

2009-09-26 pisałem, że pierwszy kontakt bojowy z jednostkami niemieckimi atakującmi 3 września Bukowiec z kierunku Polskich Łąk miał 2 września wieczorem I batalion 23 Pułku Piechoty wchodzący w skład 27 Dywizji Piechoty.

Tak oto zdarzenie to opisuje Kondar Ciechanowski w książce „Armia Pomorze”:
... jeszcze przed zmierzchem I batalion 23 Pułku Piechoty otrzymał rozkaz odejścia na Bydgoszcz przez Polskie Łąki-Różannę. O zmroku batalion opuścił pozycje pod Szewnem kierując się ku południowemu wschodowi. W Polskich Łąkach batalion natknął się na świeżo przybyły tam oddział czołgów niemieckich. Po pierwszym starciu ogniowym, w trakcie którego Polacy zniszczyli jeden, a dwa czołgi niemieckie uszkodzili, obie strony odskoczyły od siebie. W batalionie nastąpiło rozprężenie, które oficerowie opanowali dość szybko. Nie zdołali już jednak zebrać wszystkich żołnierzy. Batalion wycofał się na północ. W rejonie Bukowca dołączył do pułku, który po zbombardowaniu porządkował się w rejonie Błądzim-Karolewo.

Tak więc przypuszczalnie niektóre zdjecia zniszczonych niemieckich czołgów z Polskich Łąk, które prezentuję wyżej pochodzą właśnie z tego starcia.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-01-10 23:10:46

Temat walk w Bukowcu wałkuję od dłuższego czasu. Dużą pomoc w tym temacie otrzymuję od p.Marka Pasturczaka - syna kapitana Janusza Pasturczaka dowódcy 2 baterii 11 Dywizjonu Artylerii Konnej. Po wielokrotnych analizach wrześniowych wspomnień i wizjach lokalnych oraz konkluzji kolegi ronin69 muszę stwierdzić, że raczej nie jest prawdą dotychczasowie usytuowanie stanowiska ogniowego 2 baterii 11 DAK. Prawdopodobnie stanowisko to znajdowało się kilkadziesiąt metrów bliżej od dotychczas opisywanego. W załączniku mapka.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-01-12 00:28:41

Po pierwsze: ta armata na rynku w Osiu (przemope / 2009-10-11 22:37:15) równie dobrze mogła należeć do któregoś z pułków piechoty.
Po drugie: polskie armaty wz. 02/26 (tzw. putiłówka lub prawosławna) (przemope / 2009-10-03 12:39:34) miały kaliber 75 mm (kaliber 76,2 mm miały rosyjskie armaty wz. 02)

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-03-04 16:16:18

Zdjęcie zaczerpnięte od kolegi bodziu000000 - wrak niemieckiego czołgu w Polskich Łąkach. Ten panzer został zniszczony przez żołnierzy I batalionu 23 Pułku Piechoty w nocnej potyczce z 2 na 3 września 1939 roku.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-03-21 20:42:18

Jak wyżej. Kolejna fotka z Polskich Łąk od kolegi bodziu000000.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-04-26 21:09:59

Współczesne zdjęcie przejazdu kolejowego w Bukowcu, na nieczynnej trasie kolejowej Świecie - Tuchola, z którego prawdopodobnie 3 września prowadziła ogień w kierunku Polskich Łąk 2 bateria 11 DAK.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-04-26 21:30:42

Miejsce zniszczenia przez 2 baterię 11 DAK niemieckich samochodów pancernych na przedpolu Bukowca. Na lewo zdjęcie zrobione po 3 września 1939 roku, a na prawo współczesne. Charakterystyczne punkty to: w oddali nasyp kolejowy z przepustem i tuż za pojazdami pancernymi rząd drzew (w 1939 roku były to brzozy, a obecnie rosną wierzby)

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-04-27 07:42:57

Kolejne zdjęcie wraku niemieckiego czołgu w Polskich Łąkach. Ten panzer został zniszczony przez żołnierzy I batalionu 23 Pułku Piechoty w nocnej potyczce z 2 na 3 września 1939 roku. Fotka pochodzi ze zbiorów kolegi TomekSz1.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-07-04 13:49:23

Nowa fotka wraku niemieckiego czołgu w Polskich Łąkach - ze zbiorów kolegi TomekSz1.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-07-04 13:50:12

Kolejna nowa fotka wraku niemieckiego czołgu w Polskich Łąkach - ze zbiorów kolegi TomekSz1.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-07-04 14:15:08

Ciekawą informację na temat czołgu Panzer IV przekazał mi kolega Kasztan102:
„Czołg Panzer IV został zniszczony blisko miejsca gdzie znajduje się teraz sklep spożywczy. Rozmawiałem z dwoma mieszkańcami Polskich Łąk, którzy pamiętają wrześniowe wydarzenia z 1939 roku. Ich relacje są raczej zgodne. Opowiadali oni, że czołgi niemieckie nadjechały od strony Korytowa. Było ich wiele. Jeden z czołgów został zniszczony przy wyjeździe z wioski przez polskie działo, którego stanowisko znajdowało się w rejonie cmentarza katolickiego. Moja rozmówczyni pamięta ogromny huk i że wieża czołgu została oderwana. Działo się późnym popołudniem 2 września. Opowiadała również, że widziała kilka godzin przed przyjazdem czołgów wycofujące się przez Polskie Łąki w kierunku Bukowca Wojsko Polskie.”

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-07-04 14:35:56

Przedwojenna mapa WIG z naniesioną pozycją polskiego działa i zniszczonego czołgu - Kasztan102

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-07-04 14:40:12

Miejsce zniszczenia niemieckiego czołgu. Widok od strony polskiego stanowiska - Kasztan102

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-07-04 15:02:21

Miejsce porównawcze: wrzesień 1939 i obecnie.
Miejsce zniszczenia Panzer IV. Naprzeciwko znajduje się kościoł katolicki. W 1939 roku był parkan, drzewa i nie było dzwonicy, która dobudowano za PRL-u.

Za PRL-u przydrożny słupek został przeniesiony naprzeciwko cmentarza ewangelickiego (obecnie odestaurowany - na wylocie w południowej części Polskich Łąk).

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-07-04 15:05:44

Pomnik na cmentarzu katolickim w Polskich Łąkach.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-09-01 18:40:42

http://www.bukowiec.pl/index/strona/url/281-Obchody+71.+rocznicy+walk+pod+Bukowcem

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-09-13 23:19:38

Bukowiec 1939/2010 - 12.09.2010

Poczty Sztandarowe przed obeliskiem poświęconym poległym żołnierzom 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-09-13 23:22:34

Bukowiec 1939/2010 - 12.09.2010

Przed obeliskiem poświęconym poległym żołnierzom 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-09-13 23:26:56

Bukowiec 1939/2010 - 12.09.2010

Rodzina ś.p. kapitana Janusza Pasturczaka - syn Marek, wnuk Filip i żona Jadwiga oddają cześć poległym żołnierzom.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-09-14 08:03:06

O inscenizacji w Bukowcu w tym roku można powiedzieć tyle, że się odbyła. Na folklor mundurowy i całą resztę, lepiej spuścić zasłonę milczenia.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-09-14 08:13:50

Zgodzę się z kolegą stawarem. Gwoli ścisłości ubiegły rok był zdecydowanie lepszy.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-09-14 11:39:32

też tak słyszałem i widziałem fotki. Wstecz idziecie pełną parą.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-09-20 08:46:02

Kolejna nowa fotka wraku niemieckiego czołgu Panzer IV w Polskich Łąkach - ze zbiorów kolegi TomekSz1.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-09-20 08:46:49

I jeszcze nowa fotka wraku niemieckiego czołgu Panzer IV w Polskich Łąkach - ze zbiorów kolegi TomekSz1.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-09-20 18:36:11

Warto zobaczyć:

http://www.bukowiec.pl/index/strona/url/285-71.+rocznica+walk+16.+Pułku+Ułanów+Wielkopolskich++pod+Bukowcem

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-09-21 08:45:41

Starcie, z I batalionem 23 Pułku Piechoty w Polskich Łąkach, opisuje Gunther Richter w monografii dotyczącej 3 Dywizji Pancernej - "Geschichte der 3. Panzer-Division Berlin-Brandenburg 1935-1945", Berlin 1967

„ ...8 kompania kapitana Bernewitza uderza od strony Korytowa w kierunku na Polskie Łąki. Tutaj czołgi natrafiają na zaskakująco silną obronę wzmocnioną działkami przeciwpancernymi. Trzy czołgi zostały trafione. Następnie oddział odskakuje 1000 metrów, ostrzeliwuje ogniem wieś i w nocy organizuje sobie pozycję obronną”.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-10-05 22:34:05

Wspomienia kapitana Janusza Pasturczaka opisane przez Stanisława Krasuckiego w Kalendarzu Bydgoskim na rok 1985:

„W następnym dniu (2 września 1939 - przyp.) kolejny rozkaz przydziela 2 baterię do zgrupowania płka Zaniewskiego. Po jego rozbiciu kpt. Pasturczak samorzutnie dołącza do 16 Pułku Ułanów, który obsadza linię kolejową Bukowiec, z zadaniem powstrzymania jednostek pancernych nieprzyjaciela, aby dać w ten sposób możność wycofania się Pomorskiej Brygadzie Kawalerii i oddziałom piechoty na Bydgoszcz. Decyzja kpt. Pasturczaka wsparcia obrony 16 Pułku Ułanów jest tu całkowicie samorzutna i samodzielna. Wie dobrze, że w takiej sytuacji liczy się każde działo, a nie chce ani chwili stać bezczynnie. Podciąga baterię na przejazd kolejowy i otwiera ogień na wprost do fali nadchodzących czołgów. W krótkim czasie 8 z nich zostaje rozbitych. Wychodzi drugie natarcie, wsparte ogniem artylerii i silnym bombardowaniem lotniczym. Bateria w dalszym ciągu strzela skutecznie, podtrzymując opór spieszonych szwadronów pułku. W rezultacie natarcie zostaje na kilka godzin powstrzymane. Pułk ponosi jednak bardzo duże straty i ma trudności z oderwaniem się od nieprzyjaciela. W rezultacie jest to ostatnie działanie 2 baterii w kampanii wrześniowej. Silnie bombardowana w czasie odwrotu (patrz tekst z 2009-08-28 23:57:33), ostrzeliwana z broni pokładowej, po wyczerpaniu wszelkich możliwości przebicia się przez zacieśniający się rygiel ieprzyjacielski, zostaje z rozkazu dowódcy zniszczona wraz z całym sprzetem. W ten sposób jak wspomnia kpt. Pasturczak, pożegnaliśmy się ze staruszkami PUTIŁOWSKAWO ZAWODA, ur. w roku 1898, które okazały się za stare do nowego tańca.”

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-10-05 22:43:13

Projekt edukacyjny KAMIENIE PAMIĘCI – ZNAJDŹ BOHATERA WRZEŚNIA
„Kpt. Janusz Pasturczak”

Projekt realizowany pod kierunkiem mgr Aleksandry Folek
Gimnazjum nr 5 w Bydgoszczy

Do ściągnięcia z linka w formacie pdf:
www.ipn.gov.pl/download.php?s=1&id=24863

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-11-01 10:58:51

Chwila zadumy w dzisiejszym dniu.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-11-01 11:00:57

Chwila zadumy w dzisiejszym dniu.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-11-01 11:02:15

Chwila zadumy w dzisiejszym dniu.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2010-11-16 22:40:57

Jest rzeczą ciekawą, że dnia 3 września 1939 roku w godzinach popołudniowych Bukowiec został zdobyty przez Batalion Obrony Narodowej „Kościerzyna”.

Tak to zdarzenie opisuje Konrad Ciechanowski w książce „Armia Pomorze”:
... Ppłk Staniszewski (dowódca OW „Kościerzyna” - przyp. red.) zwołał oficerów batalionu i zapoznał ich z sytuacją. Ponieważ nie było żadnych dyspozycji, a ostatni rozkaz GO „Czersk” o przejściu w rejon Świecia według niego był już niewykonalny zaproponował, aby batalion pozostał na miejscu (las koło szosy Błądzim - Bramka przyp. red.) i bronił się do ostatniego żołnierza. Etatowy dowódca batalionu kpt. Stanisław Borowski był innego zdania, że mimo wszystko batalion powinien próbować się przebić ku Wiśle. Propozycję tę popierali oficerowie batalionu. Wówczas ppłk Staniszewski zrzekł się dowództwa. Kpt. Borowski wydał rozkaz przebijania się ku Wiśle. W godzinach przedpołudniowych batalion ubezpieczony silną strażą przednią (kompania piechoty i pluton zwiadu) ruszyły w kierunku Bukowca. Rozpoznanie stwierdziło, że miejscowość ta jest zajęta przez nieprzyjaciela. Kpt. Borowski zdecydował uderzyć na Niemców i otworzyć sobie drogę ku Wiśle. W ciężkiej walce batalion wyparł nieprzyjaciela z Bukowca. Zaskoczeni Niemcy ponieśli poważne straty (według polskiej relacji zniszczono 10 wozów pancenych) i w popłochu wycofali się w kierunku Przysierska.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2011-01-26 20:28:28

Wspomnienia pochodzące z notatek obozowych porucznika Piotrowicza, oficera 18 Pułku Ułanów Pomorskich, dotyczących walk w Bukowcu dnia 3 września 1939 roku. Całość wspomnień została opracowana przez Mariusza Żebrowskiego i została opublikowana w magazynie „Militaria i Fakty 5-6/2003”.

„... z taborami doszedłem około 7.00 do miejscowości Franciszkowo. Tu nakazałem 15-minutowy odpoczynek i przesiodłanie koni. W czasie odpoczynku nadjechał 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich. Zameldowałem dowódcy 16 Pułku Ułanów pułkownikowi dyplomowanemu Russockiemu obecność trzech szwadronów liniowych meldując jednocześnie, że reszta Pułku powinna lada moment dołączyć. Po otrzymanym od dcy. Brygady rozkazie pułkownik Russocki, który otrzymał ten sam rozkaz podporządkował sobie te 3 szwadrony. Jednocześnie kazał mi wyznaczyć pluton jako podjazd na Świecie celem stwierdzenia możliwości przejścia do Świecia i przeprawy przez Wisłę w tym miejscu - zadanie to dałem ppor. Michalskiemu Tadeuszowi.
Razem z 16 Pułkiem Ułanów manewrowałem do m. Bukowiec. Z Bukowca Pułk maszerował w kierunku Polskich Łąk. Zostałem zawezwany przez pana pułkownika Russockiego, który podał mi, że 16 Pułk Ułanów znajduje się w laskach za Bukowcem w rejonie toru kolejowego, a 18 Pułk Ułanów pozostaje jako spieszony odwód - Koniowody do rejonu koniowodów 16 Pułku Ułanów. W międzyczasie meldowano o jakimś oddziale czołgów niemieckich w rejonie Niemieckich i Polskich Łąk. Pułkownik Russocki wysłał patrole bojowe celem stwierdzenia czołgów nieprzyjaciela i możliwości przebicia się na Mątawy - Bydgoszcz. Czołgi nieprzyjaciela zbliżały się pod nasze stanowiska i otworzyły ogień z KM i działek ppanc. Oprócz tego stanowiska nasze w lasach zostały ostrzelane przez artylerię nieprzyjaciela. Duże straty spowodowane tym ogniem wywołały zamieszanie wśród koniowodów, które bez rozkazu zaczęły się wycofywać. Oddziały pierwszej linii 16 Pułku Ułanów wycofały się potem także, podając rozkaz do tyłu, do koni. Nastąpiło zamieszanie, ponieważ brak było koniowodów, a oddziały wzajemnie się szukały. W tym zamieszaniu zebrałem około siebie 20 oficerów i ułanów naszego Pułku, i wycofałem się pieszo na Gródek.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2011-03-31 23:13:20

Dla osób zainteresowanych tematyką walk na Pomorzu w 1939 roku
link do angielskojęzycznego forum: http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=50&t=154624

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2011-04-07 18:41:37

sylwekkrawczyk zapraszam do redagowania tematu. Co dwie głowy to nie jedna :)

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2011-04-15 07:22:08

Dla osób zainteresowanych tematyką walk na Pomorzu w 1939 roku kolejny link do angielskojęzycznego forum: http://www.feldgrau.net/forum/viewtopic.php?f=24&t=30914

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2011-08-17 22:40:26

Godne uwagi: http://www.16u.fora.pl/historia-16-pulku-ulanow,31/bitwa-pod-bukowcem-3-ix-1939-r,83.html

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2011-08-17 22:58:22

Rekonstrukcja historyczna Bukowiec 1939 - 2011

11 września 2011 roku zostanie przedstawione widowisko historyczne Bukowiec 1939 - 2011

Niedziela 11 września 2011 roku:

11.00 Msza w intencji 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich
12.00 Uroczystości pod pomnikiem
13.30 Początek widowiska "BUKOWIEC 1939/2011"
15.00 Prezentacja grup rekonstrukcyjnych (pokazy ułańskie)

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2011-09-13 09:12:53

http://www.bukowiec.pl/index/strona/url/394-Obchody+72.+rocznicy+walk+pod+Bukowcem+

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2011-09-20 09:25:12

http://www.bukowiec.pl/...ody%2071.%20rocznicy%20walk%2016.%20Pułku%20Ułanów%20Wielkopolskich%20pod%20Bukowcem

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2011-09-20 09:29:34

http://www.atoregion.pl/...strukcja-historyczna-bukowiec-1939-2011-&catid=38%3Awydarzenia-w-regionie&Itemid=28

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2011-09-20 09:31:34

http://www.youtube.com/watch?v=VynD_e0NSl8

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2011-09-20 23:49:11

http://www.bukowiec.pl/...znicy%20walk%2016.%20Pu%C5%82ku%20U%C5%82an%C3%B3w%20Wielkopolskich%20pod%20Bukowcem
to zdjęcia z przed roku

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2011-09-21 06:41:31

Impreza z jednej matrycy z Krojantami i tegorocznym Grudziądzem, na prawdę szkoda zajmowac sobie tym czas. Nic nie poradzimy na to, że jest nisza ekologiczna dla osób, których pojęcie o rekonstrukcji zatrzymało się na poziomie szwajcarskich mundurów, kbw, furażerek BW itd. Przecież oni też sobie "lubieją" pobiegac

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2011-12-20 23:01:35

Ta fotka wraku czołgu Panzer IV z Polskich Łąk była wielokrotnie prezentowana. Tym razem w innym ujęciu. Ostatnio licytowana na portalu aukcyjnym www.ebay.de

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2012-03-20 09:14:29

Wielokrotnie prezentowany wrak czołgu Panzer IV - zdjęcie zapożyczone z książki autorstwa Bernarda Hartmanna „Panzers in the Sand - The History of Panzer-Regiment 5”

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2012-03-20 09:17:23

Okładka książki „Panzers in the Sand - The History of Panzer-Regiment 5”

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2012-09-14 07:51:37

http://www.bukowiec.pl/public/user/images/Aktualnosci/Zdj%C4%99cie%20z%20tekstem2d2d.jpg

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2012-09-18 16:37:23

http://www.swiecie24.pl/Wybuchy_pod_Bukowcem,9131.html

http://www.bukowiec.pl/index/strona/url/485-Obchody+73.+rocznicy+walk+pod+Bukowcem+

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2012-10-11 16:46:29

http://www.czasswiecia.pl/czas_swiecia/1,88370,12572402,Zawrzalo_pod_Bukowcem___.html

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2012-10-11 16:49:06

http://www.gimsusz.pl/...m_content&view=article&id=554:pogranicze-w-ogniu-koo-bukowca&catid=74:5-bak&Itemid=92

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2012-10-11 16:52:51

http://cwk.grudziadz.pl/index/news/nid/151

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2013-01-06 22:38:52

Kolejna nowa fotka wraku niemieckiego czołgu Panzer IV w Polskich Łąkach.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2013-01-06 22:43:52

Niemcy w Bukowcu

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2013-02-25 00:05:11

zapoznaję się tak z relacjami z bitwy o Bukowiec (głównie tymi zamieszczonymi w powyższym wątku) i kiedy już się w nie porządnie wgryzłem, zauważyłem olbrzymie rozbieżnosci w owych relacjach.
Może zainteresowani tym tematem dłużej niż ja odpowiedzą mi na pewne pytania;

- Niektóre relacje wspominają o przybyciu baterii 11 DAK po zakończeniu pierwszego natarcia- czyzby niektórzy weterani chcieliby przywłaszczyć sobie zasługę zniszczenia 8 pojazdów pancernych npla? Nie wydaje mi sie zeby za pomoca dziesięciu kb p- panc wz. 35 rozciagnietych po wszystkich szwadronach i jednego działa 37 mm ułani byliby w stanie odeprzeć choć jedno natarcie w sile 40 pojazdów pancernych...

- Niejasna jest ilość natarć. w porywach źródła podają nawet pięć. Interesuje mnie szczególnie wspomniane natarcie tuz przed wybuchem paniki wśród koniowodnych, kiedy to w lukę pomiędzy II szwadronem a szwadronem ckm wdzierają się cztery pojazdy pancerne npla

- Im bliżej końca obrony tym bardziej gmatwają się relacje. Relacje ułanów z IV i II szwadronu wspominają o planowym odwrocie (jeśli tak rzeczywiście było to dlaczego pułk rozdziela się na dwie części, które spotykają się dopiero w Grupie a oficerowie i szeregowcy w liczbie około 30 w Pięćmorgach zakopują sztandar i dlaczego swój pluton łączności 16 P.U.- albo to co z niego zostało- ogarnia jego dowódca jakieś pięć kilometrów na północny wschód od Bukowca?), podczas gdy relacje ułanów z 18 P.U. wspominają ogólna panikę i ucieczkę.

- Nie mogę doszukac się gdzie podział się I szwadron rozlokowany na lewym skrzydle obrony. Czyzby to właśnie najsłabiej wyposażone w środki obrony p- panc skrzydło załamało się pod naporem npla, który w efekcie wdarł się od wschodu na tyły pozycji obronnej zaskakując koniowodnych, tabory i stojące w odwodzie resztki 18 P.U.? Tłumaczyłoby to w miarę spokojny odwrót II i IV szwadronu 16 P.U. , oraz baterii kpt Pasturczaka(tworzące centrum i zachodni skraj linii obrony).

- Kpt Pasturczak relacjonuje rozwiązanie swej baterii pod Przysierskiem a Niemcy (75 Art. Rgt.) opisują "uciszenie" owej baterii (no bo jaka inna wałęsała się tam 3 wrzesnia?) w tej samej okolicy. Czyżby kpt Pasturczak pozostawił żołnierzy samym sobie a oni postanowili dalej walczyć?

Wydaje się że dowódca 16 P.U. poprawnie rozpoznał zamiary niemieckie i zabezpieczył środkami p- panc. lewe skrzydło obrony- drogę prowadzącą od Polskich Łąk, po macoszemu potraktował zaś lewe skrzydło. Po pierwszych batach Niemcy zaczęli przenosić ciężar natarcia na lewe skrzydło polskiej obrony by wreszcie wymacać jej słaby punkt i w efekcie zmusić obrońców do odwrotu, który spowodował zniszczenie taborów, rozbicie I szwadronu, resztek 18 P.U. oraz rozproszenie koniowodów (z wyjatkiem koniowodów II szwadronu).

Co sądzą koledzy szanowni o mej koncepcji obrony Bukowca?

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2014-04-15 14:26:35

Nowe zdjęcia z Polskich Łąk (ze zbiorów kolegi bodziu000000)

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2014-04-15 14:27:02

Nowe zdjęcia z Polskich Łąk (ze zbiorów kolegi bodziu000000)

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2015-04-07 14:50:43

Kolejne zdjęcia z Polskich Łąk (ze zbiorów kolegi bodziu000000)

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2015-09-04 23:07:53

Kolejne na ebayu

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2015-09-04 23:08:36

No i kapelusz

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2016-09-20 11:15:16

Tak że wtrącę dotyczy zdjęcia Niemcy w Bukowcu zdjęcie to zostało zrobione w Janiej Górze przy obecnym sklepie .Z trzech widocznych na zdjęciu budynków pozostały do dziś dwa ten po lewej obecna świetlica wiejska i po prawej spalony budynek obecnie sklep Mika .Zdjęcie zrobione z drogi Stążki -Szumiąca

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2016-10-06 20:09:39

Bardzo dobrze, że została wyjaśniona sprawa zdjęcia, które jest jednak z Janiej Góry. Fotka została ściągnięta z niemieckiego portalu aukcyjnego gdzie był podpis - Pommern im September 1939, Bukowitz. Z Markiem Pasturczakiem, synem kapitana Janusza Pasturczaka również mieliśmy wątpliwości co do Bukowca.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2017-04-07 17:04:45

Kolejna nowa fotka wraku niemieckiego czołgu Panzer IV w Polskich Łąkach.

RE: Bukowiec 1939/2009 - 20.09.2009
2017-04-07 17:05:04

Kolejna nowa fotka wraku niemieckiego czołgu Panzer IV w Polskich Łąkach.

Aby odpowiedzieć musisz się zalogować.
0.027
Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami.