Kołobrzeskie kasyno

PodczeleNa skraju lotniska w Bagiczu pod Kołobrzegiem stoi budynek lotniskowego kasyna. Wznieśli je Niemcy, prawdopodobnie w 1938 roku. Zbudowane zostało na planie samolotu: są "skrzydła", "kadłub", a "kabinę pilota" stanowi weranda. W skrzydłach i części kadłuba znajdowały się pomieszczenia mieszkalne, administracyjne i restauracja. Reprezentacyjne pomieszczenie klubowe wraz z werandą usytuowano pośrodku. Do dziś można podziwiać zachowane elementy bogatego wystroju wnętrza - stolarkę drzwiową, boazerię, parkiety i bardzo duży kominek z żeliwną płytą ozdobioną płaskorzeźbą smoka czy może gryfa. Kasyno stanowiło integralną część niemieckiego lotniska wojskowego, z którego w 1939 roku startowały samoloty Luftwaffe w kierunku Warszawy. W 1945 roku lotnisko zostało ewakuowane przed nadejściem Rosjan, dlatego nie uległo zniszczeniu. Jedynym zniszczonym wówczas obiektem było skrzydło kasyna, w którym - jak ustaliliśmy - znajdowała się restauracja. W latach 1945-1993 lotnisko i wszystkie zabudowania zajmowały wojska radzieckie. Kiedy opusciły Polskę, cały teren wraz z obiektami przejęły władze Kołobrzegu i włączyły do miasta jako dzielnicę Podczele. W tym czasie pojawiły się informacje, że w zburzonej części kasyna w 1945 roku Niemcy coś ukryli. Wiosną ubiegłego roku nieruchomość kupił nasz znajomy, pan Andrzej Jabłoński. Wiedząc, że sprawa może nas zainteresować, zawiadomił o krążących na temat kasyna opowieściach. W końcu kwietnia 1997 roku zorganizowaliśmy akcję poszukiwawczą. wykopZaprosiliśmy do niej przyjaciół z Trójmiasta - z Fundacji "Latebra" pod wodzą Krzysia Bartnika, z klubu "Hans" pod wodzą Tomka Pyzalskiego i z klubu "Rekin" na czele z jego szefem Jerzym Janczukowiczem. Nasze prace zbiegły się z zamiarem odbudowania przez właściciela zniszczonego skrzydła budynku. Dlatego też podjęliśmy się odgruzowania. Sądziliśmy, że pod zwałami gruzu znajdziemy co najmniej elementy wyposażenia restauracji. Zarys zniszczonego skrzydła był doskonale widoczny, ponieważ wyznaczał go wystający z ziemi na około pół metra ceglany mur. Wykonany wcześniej po jego zewnętrznej stronie wykop wskazywał, że mur sięga około 3,5 m w głąb. Sugerowało to istnienie piwnic. Pracę ułatwiała nam koparka wynajęta przez pana Andrzeja. Gdy zebraliśmy wierzchnią warstwę gruzu, okazało się, że głębiej jest tylko piasek. wykop pod skrzydłem I tak eliminując jedną tajemnicę stanęliśmy przed drugą. Kto i dlaczego wybrał gruz zniszczonego obiektu i zapełnił piwnice piaskiem? Co wcześniej odkrył? (Można przypuszczać, że piasek pochodzi z pobliskiego wykopu pod wybudowany przez Rosjan schron ze stanowiskiem dowodzenia.) Dlaczego rozebrana została nawet podłoga? Dlaczego dokładnie wybrano cały gruz? Dlaczego nie znaleźliśmy choćby resztek naczyń, butelek. jakichkolwiek szczątków przedmiotów, które musiały się tam przecież znajdować? Kto był przed nami? Kiedy? Temat kasyna pozostaje otwarty. Oglądając budynek zwróciliśmy uwagę na brak schronu. Piwnice nic mogły - ze względu na budowę - spełniać tej funkcji. Schronów nie znaleziono również na lotnisku. Być może badanie georadarem albo metodą elektrooporową ujawni w przyszłości podziemne tajemnice lotniska. W listopadzie 1997 roku usłyszeliśmy, wędrując po Polsce, ciekawą opowieść, która ma związek z naszą relacją. Otóż rolnicy uprawiający ziemię w pobliżu lotniska zauważyli, że zboże w niektórych miejscach nie rośnie. Zwrócili uwagę że miejsca te układają się w kształt prostych linii. Postanowili zrobić wykop. Natrafili na podziemny betonowy chodnik. Niezwykłym zbiegiem okoliczności akurat w tym miejscu znajdował się właz. Odkręcili pokrywę. Jeden zajrzał do środka, ale bał się iść dalej. Powiadomili więc Policję. Policjanci ... zamknęli właz, zalali go betonem i zasypali ziemią. Rolnikom zakazano dalszych prac odkrywkowych.
Nie mieliśmy jeszcze okazji sprawdzić tej relacji. Być może to ślad kolejnej tajemnicy związanej z podkołobrzeskim lotniskiem. Czeka ona na czytelników "Odkrywcy"
Jola i Marek Dudziakowie
Artykuł pochodzi z serwisu www.odkrywca-online.com - © ODKRYWCA
 
Konwertuj na format Redfish - nie wiesz co to Redfish?