Logo
   ODKRYWCA - Prawo a poszukiwania
Login: Hasło:
Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj  
artykuły
(*)Obywatelu! Strzeż się zabytków!
(*)Ustawa o broni i amunicji - UNIJNE PRZEPISY I LOBBING

informacje i komentarze
(*)Wykaz wojewódzkich konserwatorów zabytków
(*)Fundacja "Pamięć" - kontakt
(*)Co zrobić gdy znajdzie sie nieśmiertelnik ?
(*)Zalecenia w sprawie zasad współpracy wojewódzkich konserwatorów zabytków z ekploratorami

prawnik
odpowiada

(*)kwestia dotycząca posiadania elementów broni nie wymienionych w ustawie.
(*)posiadanie skorup po pociskach i granatach .
(*)kwestia własności znalezisk.
(*)przepisy na temat znalezisk.
(*)jak założyć muzeum ?
Zamieszczamy nowy Rządowy projekt ustawy o zabytkach, plik jest w formacie pdf.
plik pochodzi ze strony http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/wgdruku/624
Przepisy i Ustawy
(*)USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami


(*)Poselski projekt ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego. (07-05-2002)


(*)Nowy rządowy projekt ustawy o zabytkach

(*)Rządowy projekt ustawy o zabytkach

(*)Projekt ustawy o "Ochronie Dziedzictwa Narodowego"

(*)Przepisy dot. muzeów
(*)Przykładowy statut Muzeum
(*)Przykładowy statut Stowarzyszenia
(*)Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 (U) - Prawo o stowarzyszeniach

(*)(Dz. U. Nr 98, poz. 1150) -Ochrona dóbr kultury.
(*)Dz.U.95.120.580 (rozp. 95.10.10)-Tryb, rodzaj i wysokość udzielania nagród za znaleziska i wykopaliska archeologiczne.
(*)Dz.U.99.39.391 (rozp. 99.02.16) -Zasady organizacji wojewódzkich oddziałów Służby Ochrony Zabytków.
(*)(Dz. U. Nr 93, poz. 1033) -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 18 października 2000 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunków ich prowadzenia i kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac.
(*)Dz.U.63.32.183 (rozp. 63.07.10) -Szczegółowy tryb postępowania przy przejmowaniu zabytków ruchomych na własność Państwa.
(*)Dz.U.66.22.141 (rozp. 66.06.14) -Rzeczy znalezione.0.002
Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami.