Logo
   ODKRYWCA - Strona główna
Login: Hasło:
Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj  
Forum: Główne
 
[*] Powrót do głównej strony tego forum

- ikonki przy nicku oznaczają ilość ostrzeżeń które otrzymał użytkownik (czerwona oznacza blokadę logowania w serwisie)
Temat: Kto napisał: Dodano: 
Zmarł profesor Karol Jonca
2008-01-16 11:22:00

13 stycznia b.r. zmarł Karol Jonca, profesor prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Był m.in. redaktorem "Studiów nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi". Wraz z Alfredem Koniecznym napisał szereg prac nt. walk o Wrocław w 1945 r. - w tym "klasykę" w postaci książki pt. Upadek "Festung Breslau" (Wrocław 1963). Wspólnie podali do druku "Kronikę dni oblężenia" Paula Peikerta.

Nie miałem okazji spotkać się osobiście z Panem Profesorem, ale otrzymałem od niego kiedyś (za pośrednictwem jego córki) materiały nt. walk o Wrocław, mam też w swoich zbiorach jego odpowiedź na mój list.


Cześć Jego pamięci!

 Linki sponsorowane
RE: Zmarł profesor Karol Jonca
2008-01-16 11:41:00

Trzeba też wspomnieć o wspaniałej pracy nt. działań wojennych Napoleona na Śląsku: "Wielka Armia Napoleona w kampanii 1807 roku pod Koźlem". Cześć Jego pamięci!

RE: Zmarł profesor Karol Jonca
2008-01-18 15:33:00

Nabożeństwo żałobne i uroczystości pogrzebowe odbędą się jutro, tj. 19 stycznia (sobota), we Wrocławiu na cmentarzu przy ul. Bardzkiej. Niestety, ja dzisiaj wyjeżdżam do Tomaszowa Mazowieckiego na rekonstrukcję i nie będę mógł jutro wziąć udziału w pogrzebie Profesora :-(

RE: Zmarł profesor Karol Jonca
2008-01-18 15:34:00

.. o godz. 11

RE: Zmarł profesor Karol Jonca
2008-01-18 18:23:00

2008.01.16 Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle z przykrością zawiadamia o śmierci Prof. zw. dr hab. Karola Joncy

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
z przykrością zawiadamia o śmierci

Prof. zw. dr hab. Karola Joncy

Honorowego Obywatela Miasta Kędzierzyn-Koźle,
wybitnego naukowca, wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego,
autora wielu publikacji poświęconych historii rodzinnego miasta,
lokalnego patrioty, laureata wielu nagród i wyróżnień,
człowieka niezwykle życzliwego i otwartego.

Nabożeństwo żałobne i uroczystości pogrzebowe
odbędą się w dniu 19 stycznia br., o godz. 11.00,
na Cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu

Karol Jonca urodził się 13 września 1930 roku w Sławięcicach.
Od 1939 roku mieszkał w Koźlu - Porcie. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w 1937 roku w Sławięcicach, a kontynuował w Koźlu-Porcie, Kłodnicy i Koźlu. Po przejściu frontu radziecko-niemieckiego w 1945 roku pracował przymusowo, pod radzieckim nadzorem, w charakterze pomocnika maszynisty, w Fabryce Papieru w Koźlu - Porcie. Latem 1945 roku rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym w Koźlu, gdzie w 1950 roku złożył egzamin maturalny. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym w 1954 roku uzyskał stopień magistra prawa.
Kolejno uzyskiwał: w 1958 r. stopień doktora nauk humanistycznych, w 1964 r., stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, w 1964 r. docenta, w 1971 r., profesora nadzwyczajnego nauk prawnych, a w 1981 r. tytuł profesora . zwyczajnego nauk prawnych. Był kierownikiem Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
W latach 1991-93 był członkiem założycielem Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n/Odrą, od 1993 r. wykładał na tymże Uniwersytecie. Od 1989 r. członek założyciel „Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego” oraz od 1989 r. członek założyciel Towarzystwa im. Edyty Stein. W 1995 r. został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Był członkiem kilku towarzystw naukowych i instytutów:
Instytutu Śląskiego w Opolu, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Polsko Niemieckiej Komisji Podręcznikowej UNESCO, francuskiej organizacji „Nuit et Brouillard” oraz członkiem kilku rad naukowych, m. in. Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich /1963-99/.
W latach 1969-76 był zastępcą redaktora naczelnego, a w latach 1976-86 redaktorem naczelnym „Studiów Śląskich” w Opolu. Był także redaktorem naczelnym „Studiów nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”.
W latach 1966-72 prof. dr hab. Karol Jonca był prodziekanem, a w latach 1972-74 dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zainteresowania naukowo badawcze prof. Karola Joncy koncentrowały się wokół: historii doktryn politycznych i prawnych doby nowożytnej, filozofii prawa, historii państwa i prawa, dziejów społeczno-gospodarczych, dziejów nurtów faszystowskich oraz historii myśli wojskowych.
Jeszcze w toku studiów prawniczych Karol Jonca został przyjęty do zespołu badawczego prof. Seweryna Wysłoucha i opublikował w 1952 r. pierwszą rozprawkę pt. „Komasacja gruntów w Starym Koźlu 1861-78”. Z zakresu problematyki śląskiej opublikował wiele studiów dotyczących między innymi Ziemi Kozielskiej, mianowicie: Zarys dziejów gospodarczych i społecznych miasta Koźla /w: Osiem wieków Koźla, 1963 r./, Dzieje społeczno-gospodarcze Sławięcic /w: Ziemia Kozielska, t. III,1974 r./. Ostatnią publikacją dotyczącą Ziemi Kozielskiej była „Wielka Armia Napoleona w kampanii 1807 r. pod Koźlem”, wydana początkowo w Szkicach Kędzierzyńsko-Kozielskich, t. 1, 1985 r., potem zaś jako samodzielna publikacja. Na liczne prośby mieszkańców miasta i sympatyków epoki napoleońskiej, książka wznawiana była kilkakrotnie, w tym przy okazji zeszłorocznych obchodów 200 rocznicy oblężenia Twierdzy Koźle, w języku polskim i niemieckim. Zostało także opublikowane jej streszczenie w językach francuskim i angielskim
Prof. dr hab. Karol Jonca opublikował ponad 200 rozpraw naukowych, studiów, monografii, wydawnictw źródłowych lnie licząc artykułów i recenzji w prasie, tygodnikach itp. ,w językach: polskim, niemieckim, angielskim, hebrajskim, francuskim, białoruskim, rosyjskim, norweskim, czeskim, węgierskim
Poza Polską uczestniczył w licznych konferencjach naukowych, wygłaszał wykłady w Hamburgu, Saarbrucken, Berlinie, Frankfurcie nad Odrą, Moskwie, Mińsku, Budapeszcie, Paryżu, St. Die, St. Nazaire, Norymberdze, Bergen Iw Norwegii!, Amsterdamie, Jerozolimie, Montrealu w Kanadziel i San Antonio w Texasie.
Prof. dr hab. Karol Jonca swoją pracą naukową poszerzył wiedzę o historii Ziemi Kozielskiej, a swoimi bliskimi kontaktami z mieszkańcami Kędzierzyna-Koźla dowiódł ciągle trwałych związków z rodzinną miejscowością. Dorobek naukowy prof. Karola Joncy lokuje Go w gronie najwybitniejszych ludzi Ziemi Kozielskiej na przestrzeni jej dziejów.

Aby odpowiedzieć musisz się zalogować.
0.004
Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami.