Logo
   ODKRYWCA - Strona główna
Login: Hasło:
Jeżeli zapomniałe¶ hasła kliknij tutaj  
Forum: IIRP - Wojsko Polskie 1918-1939
 
[*] Powrót do głównej strony tego forum

- ikonki przy nicku oznaczaj± ilo¶ć ostrzeżeń które otrzymał użytkownik (czerwona oznacza blokadę logowania w serwisie)
Temat: Kto napisał: Dodano: 
3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-11-26 17:06:26

Kolejny w±tek po¶więcony 3 Pułkowi Ułanów, przez lata międzywojnia znano jako " Dzieci Warszawy", by w drugiej połowie przyj±c miano " ¦l±skich".

 Linki sponsorowane
RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-11-26 17:08:18

Podoficerowie pułku z rodzinami, przed 1935 rokiem.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-11-26 17:11:03

Defilada pułku, 3 maja 1938 roku. Prowadzi rtm. Stefan Sołtysik.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-11-26 17:13:39

Pluton wartowniczy pułku, przed 1935 rokiem.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-11-26 17:16:46

Oficerowie pułku przed budynkiem koszarowym, w drugiej polowie lat trzydziestych.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-11-26 17:19:29

Płk. Kazimierz Żelisławski, długoletni dowódca pułku. Zamordowany w 1940 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-11-26 17:21:18

Ppłk. Czesław Chmielewski.
Poprowadził pułk na wrze¶niowy szlak w 1939 roku. Ciężko ranny w ostatnim natarciu pułku, 19 wrze¶nia, pod Rogożnem.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-11-27 19:14:48

Grupa ułanów pułku, w 1919 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-11-28 10:39:14

.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-11-29 11:28:27

Lista oficerów w barwach pułku, po zakończeniu działań wojennych w 1920 roku...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-11-29 11:28:47

.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-11-29 11:29:08

...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-11-30 10:48:50

Nad Kanałem Ogińskiego, w 1919 roku...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-11-30 10:49:17

.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-11-30 10:49:42

.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-12-01 21:16:32

...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-12-02 16:02:49

Z wręczenia sztandaru pułkowi przez Józefa Piłsudskiego.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-12-03 14:02:10

Poczet sztandarowy podczas przemarszu w Piekarach ¦l±skich, w 1937 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-12-05 19:47:06

Pchor. kpr. pułku, w drugiej połowie lat trzydziestych.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-12-05 19:49:57

Ćwiczenia poranne w jednym z pododdziałów pułku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-12-07 00:24:23

Członkowie pułkowego teatrzyku amatorskiego.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-12-09 15:56:29

Ułan ¦l±ski, w drugiej połowie lat trzydziestych.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-12-12 11:50:29

Pluton trębaczy pułku podczas defilady w Warszawie, w 1919 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-12-14 16:01:40

Oficerowie pułku, w drugiej połowie lat trzydziestych.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-12-14 16:02:40

Pluton trębaczy podczas defilady 3 maja 1938 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-12-18 19:40:05

Kapral z odznak± pami±tkow± pułku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-12-27 11:44:17

Z uroczysto¶ci wręczenia sztandaru pułkowi przez Naczelnika Państwa Polskiego, Józefa Piłsudskiego...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-12-27 11:44:41

...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2016-12-31 19:48:24

Ułani jednego ze szwadronów pułku,, w 1939 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-01-07 22:56:56

Pieczęć pułku z pocz±tku lat dwudziestych z podpisem płk. Bystrama.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-01-08 23:16:55

Z żałobnej karty...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-01-10 19:01:46

Poczet sztandarowy pułku podczas przemarszu, w drugiej połowie lat trzydziestych.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-01-15 17:56:08

.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-01-15 17:56:30

...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-01-19 16:33:16

Podczas defilady w Tarnowskich Górach, w 1938 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-01-23 12:25:08

Na terenie koszar pułku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-01-30 21:24:48

Podchor±żowie pułku na spacerze, w drugiej połowie lat trzydziestych.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-02-02 10:46:11

Z Allegro...Pami±tka odbycia służby wojskowej w pułku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-02-03 22:14:35

Poczet sztandarowy pułku na uroczysto¶ciach w Piekarach ¦l±skich, w drugiej połowie lat trzydziestych.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-02-06 17:12:29

Oficerowie pułku w drugiej polowie lat trzydziestych.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-02-09 21:36:32

Pluton trębaczy na koszarowym placu ćwiczen.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-02-14 00:59:08

na manewrach letnich.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-02-19 23:40:01

Z archiwum Allegro.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-03-17 12:37:05

Z archiwum Allegro.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-03-29 16:00:33

Kapelmistrz pułku, 1933 rok

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-04-09 23:34:36

W drodze na rewię kawalerii do Krakowa.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-04-15 22:43:11

Pluton trębaczy pułku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-04-24 22:30:06

Z wręczenia sztandaru pułkowi, w 1919 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-05-01 22:36:50

Podczas defilady w Piekarach ¦l±skich, w drugiej połowie lat trzydziestych.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-05-11 23:35:14

Płk. Cyprian Bystram.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-06-26 00:34:32

.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-07-01 19:23:02

Ułan pułku, w drugiej połowie lat trzydziestych.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-07-03 16:09:12

Pułkowa szkoła podoficerska, w 1938 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-07-03 22:11:01

.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-07-04 13:55:06

Pluton trębaczy w marszu.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-07-05 11:49:59

Na krakowskich błoniach.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-07-05 18:47:34

...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-07-07 21:29:19

Szkoła podoficerska pułku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-07-08 21:39:11

Rok 1932, IX Promocja SPK...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-07-16 23:48:03

Oficerowie pułku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-07-24 12:11:04

.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-07-30 14:15:23

Uł. Giec z plutonu trębaczy. Uczestnik walk w 1939 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-08-01 15:08:46

Ułan pułku, w 1919 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-08-09 12:34:06

Przed budynkiem koszar, w drugiej połowie lat trzydziestych.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-08-19 21:43:22

W drodze na rewię do Krakowa.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-08-26 23:25:24

Ułan pułku, w 1938 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-09-04 12:12:41

Z archiwum Allegro.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-09-05 16:07:43

Szkoła podoficerska pułku, w 1937 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-09-06 16:36:56

W marszu na rewię do Krakowa, w 1933 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-09-10 18:22:53

Jeden ze szwadronów pułku pod budynkiem koszar.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-09-14 10:54:43

Do Krakowa, w pażdzierniku 1933 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-09-20 09:54:30

Na ulicy w Tarnowskich Górach.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-09-21 20:42:47

Z archiwum Allegro.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-09-21 20:43:41

Ułan Józef Cala, w 1945 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-09-27 13:19:15

Z Allegro... Elew pułkowej szkoły podoficerskiej, w drugiej połowie lat trzydziestych.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-10-02 22:55:35

.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-10-11 11:53:50

Ze ¶więta pułkowego, w 1926 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-10-13 22:18:53

Płk. Kazimierz Żelisławski.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-10-15 00:25:56

.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-10-19 12:34:35

Z Allegro.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-10-26 11:24:13

Zaprzęg pułkowego boforsika.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-11-06 17:35:45

Żurawiejka na pułk.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-11-13 19:39:14

Patrol 3 P.Uł. w 1919 roku wg. Jerzego Kossaka.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-11-17 11:48:16

Ułani ¦l±scy.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-11-19 00:12:41

Współczesny wygl±d budynku kasyna oficerskiego pułku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-11-20 13:02:35

Oficer pułku, w 1919 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-12-01 19:42:55

Mogiła zbiorowa poległych w boju pod Wożnikami ¦l±skimi, w dniu 2 wrze¶nia 1939 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-12-01 19:43:46

Pomnik ku czci Poległym w Wożnikach ¦l±skich.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-12-14 22:17:41

Z archiwum Allegro.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-12-14 22:18:15

Z roku 1925...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2017-12-30 13:16:01

Oficer pułku z odznak± pami±tkow± 5 PSK.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-01-02 10:53:08

.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-01-04 14:41:05

Gen. Stefan Strzemieński.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-01-06 12:03:20

Z archiwum Allegro.
Oficer pułku z odznak± pami±tkow± 5 PSK.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-01-14 11:17:36

.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-01-18 17:25:54

Rtm. Stefan Sołtysik.
We wrze¶niu 1939 roku był kwatermistrzem pułku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-01-21 22:07:37

Z archiwum allegro.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-01-22 11:51:36

Z archiwum Allegro.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-01-25 21:11:40

Mjr. Jan Zapolski.
We wrze¶niu 1939 zastępca dowódcy pułku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-02-08 10:33:36

Z 1919 roku...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-02-08 10:34:01

Z 1924 roku...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-02-10 23:24:14

Ułan pułku w 1919 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-02-17 11:34:26

Ułan pułku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-02-17 11:34:55

Oficerowie pułku w 1920 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-02-25 16:40:15

Ppor. Eysmont, absolwent Szkoły Podchor±żych dla Podoficerów w Bydgoszczy.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-03-04 14:38:33

Ppor. Milewski.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-03-19 20:38:21

Z roku 1919...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-03-23 09:36:09

Z walk, zim± 1920 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-04-04 22:44:21

Z roku 1924...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-04-08 19:29:41

Z 1919 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-04-14 20:23:40

Podoficer pułku w podróży.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-04-17 15:45:12

Podczas ćwiczeń szwadronu KM pułku, w 1925 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-04-20 16:29:29

Z uroczysto¶ci wręczenia sztandaru pułkowi.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-04-21 16:38:04

Z 1929 roku...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-04-21 23:47:43

Z 1923 roku...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-04-24 19:26:28

Ze ¶więta pułkowego, w 1929 roku...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-04-24 19:26:47

...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-05-04 16:59:39

Z roku 1924...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-05-18 11:36:30

Z wręczenia sztandaru pułkowi. Od Józefa Piłsudskiego sztandar odbiera ppłk. Cyprian Bystram.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-05-28 20:22:52

Pod WoĽnikami ¦l±skimi, 2 wrzesnia 1939 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-06-01 14:58:07

Ppł.Cyprian Bystram.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-06-19 15:17:09

Zwycięska ekipa konna pułku, po zawodach w 1939 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-07-05 12:35:36

Podczas defilady w Tarnowskich Górach, w drugiej połowie lat trzydziestych.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-07-05 20:03:16

Oficerowie młodsi pułku, w lecie 1939 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-07-06 21:26:45

Z archiwum Allegro.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-07-06 21:27:23

Ppłk. Czesław Chmielewski podczas przegl±du pułku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-07-09 22:06:23

Trębacze pułku, w drugiej połowie lat trzydziestych.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-07-16 10:15:23

Ze ¶więta pułkowego, w 1924 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-07-24 16:12:06

Ułani szwadronu KM na koszarowym placu ćwiczeń.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-07-25 18:43:02

Oficer młodszy pułku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-08-04 21:50:36

Z netu.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-08-08 22:34:56

Ułani pułku reaktywowanego w ramach PSZ, w 1945 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-08-14 10:10:24

Z 1921 roku...

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-08-24 16:58:51

Z Allegro.
Ułan pułku, w drugiej połowie lat trzydziestych.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-09-05 08:43:22

Z archiwum Allegro.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-09-14 14:42:49

Pluton trębaczy, w maju 1939 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-09-14 17:09:44

Z zrchiwum Allegro.
Ze ¶więta w 1928 roku. Obiad w krytej ujeżdżalni.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-09-21 20:25:54

Pułk w szyku konnym na przegl±dzie.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-10-05 12:45:55

Przekazanie złota na FON przez delegację pułku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-10-27 18:52:42

Z wycieczki do Krakowa.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-10-27 18:52:43

Z wycieczki do Krakowa.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-11-12 00:37:29

Pułkowa ekipa jeĽdziecka, w 1933 roku.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-11-22 19:49:10

Z archiwum Allegro.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2018-12-11 10:31:46

Ułani 1 szwadronu, w 1922 roku. W ¶rodku dowódca szwadronu, por. Kapusciński.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2019-01-10 11:02:25

Przed budynkiem koszar.

RE: 3 Pułk Ułanów ¦l±skich.
2019-01-18 00:22:22

Przeprawa 3 szwadronu przez Ptycz, w 1919 roku.

Aby odpowiedzieć musisz się zalogować.
0.021
Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarz±dzaniu ich ustawieniami.