Logo
   ODKRYWCA - Strona główna
Login: Hasło:
Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj  
Forum: IIRP - Wojsko Polskie 1918-1939
 
[*] Powrót do głównej strony tego forum

- ikonki przy nicku oznaczają ilość ostrzeżeń które otrzymał użytkownik (czerwona oznacza blokadę logowania w serwisie)
Temat: Kto napisał: Dodano: 
Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-07 15:39:05

O krwi przelanej przez Tatarów w służbie Rzeczypospolitej, wiadomo od czasów bitwy pod Grunwaldem. Od tej pory trwali, kiedy ich nowa Ojczyzna była w potrzebie.Były " czarne karty", Lipkowie, ale generalnie okazali się wiernymi obywatelami kraju, w którym się osiedlili na stałe...
Kiedyś, dawno temu byłem na Pradze i trafiłem na miejsce pochówku obrońców i ofiar rzezi, jakie zgotowali w 1794 roku żołdacy Suworowa. Spotkałem wtedy starszego jegomościa, który wspomniał mi przy okazji, że na szańcach Pragi walczyły i prawie w całości zginęły dwa tatarskie pułki straży przedniej. I od tego zacząłem szukać śladów.
Okazało się, że protoplaści pułków ułańskich Rzeczypospolitej, owe pułki straży przedniej powstawały już w XVIII wieku.

 Linki sponsorowane
RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-07 15:42:47

Bratnia mogiła obrońców Pragi w 1794 roku...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-07 15:43:24

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-07 17:27:57

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-07 17:29:17

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-07 17:34:01

Garstka Tatarów z pułku płk. Eliasza Sobolewskiego, wyrwała się z praskiego piekła i z ocalonym sztandarem przedarli się na Podlasie i tam w jednym z meczetów pozostawili pod opiekę ocalony znak pułku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-07 22:48:24

Tatar, pocztowy 1 Pułku Straży Przedniej, w drugiej połowie XVIII wieku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-07 22:50:41

Pocztowy 5 Pułku Straży Przedniej, w 1776 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-07 23:45:20

Pocztowy i towarzysze 3 Pułku Strazy Przedniej.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-07 23:47:05

Towarzysz i w głębi pocztowi 3 Pułku Straży Przedniej, w 1792 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-08 14:25:31

Słów parę na temat pojawienia się Tatarów na ziemiach Polski i Litwy...Według legend,kiedy Litwini nie mogli poradzić sobie z ciężkozbrojnym rycerstwem Zakonu Krzyżackiego,wezwali na pomoc ordyńców,którzy przy pomocy swej taktyki (min. polegającej na zrzucaniu rycerzy z koni przy pomocy arkanów) szybko stali się ich postrachem.Następstwem tego przykrego doświadczenia w starciu z litewskimi Tatarami było tworzenie przez Krzyżaków (w XV wieku) chorągwi lekkiej jazdy tzw."Turkopolen".Pierwszy udział w walce przy boku Rzeczypospolitej nastąpił 15 lipca 1410 roku na polach Grunwaldu,kiedy powołani i obowiązani do służby rycerskiej Tatarzy walcząc w szeregach połączonego wojska polsko-litewskiego,nie po raz pierwszy i z powodzeniem starli się z wojskiem Zakonu Krzyżackiego.Do boju prowadził ich syn chana Tachtamysza (zwycięskiego wodza Złotej Ordy podczas bitwy nad Kałka),Dżelał-Eddin.Tatarzy (według Długosza w liczbie 300 koni,według Krzyżaków kilkadziesiąt tysięcy) walczyli na prawym skrzydle wojsk polskich,wśród chorągwi litewskich i ruskich.
Po wojnie tatarscy uczestnicy walk z zakonem, osiedlili się na ziemiach polskich ( Mazowsze i Podlasie), oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-08 20:57:27

Towarzysze i pocztowy 1 Pułku Straży Przedniej, przed 1776 rokiem.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-08 20:58:30

Towarzysze i pocztowy 2 Pułku Straży Przedniej.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-09 10:56:38

Rozkwit osadnictwa tatarskiego datuje się na XVI wiek.Właśnie w okresie panowania Zygmunta I i Augusta,Tatarzy zdolni byli do wystawienia 25000 szabel....A jeszcze w 1503 roku czambuły z Krymu wtargnęły zbrojnie na polską część Podola.Na ich paleniu i grabieniu zeszło im cały listopad,w którym przeszkodziły im niespotykane o tej porze śnieżyce,zmuszając ich do powrotu.Na obciążone łupami i jasyrem,grzęznące w głębokich zaspach oddziały tatarskie uderzyło niespodzianie pospolite ruszenie szlachty podolskiej.Po krwawym boju,Tatarzy zostali wycięci w pień.W rok póżniej krymscy Tatarzy ponownie próbowali szczęścia tym razem napadając na Litwę,licząc na sojusz z osadnikami tatarskimi.Próby takie spełzły na niczym,bowiem istniała nienawiść między nimi a niedawnymi wygnańcami z Krymu którzy na próby nawiązania ugody odpowiadali:"Ani Bóg,ani Prorok nie każą wam rabować,a nam być niewdzięcznymi,my was mamy za rabusiów,a naszą szablą was pokonując,zabijamy hultajów,a nie braci naszych".I zabijali,powoływani pod bron na równi z pospolitym ruszeniem szlachty litresko- ruskiej.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-09 16:07:01

Towarzysze i pocztowy 2 Pułku Strazy Przedniej Buławy Wielkiej.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-10 15:15:11

W pierwszej połowie XVIII wieku pułku tatarskie w Rzeczypospolitej zaczętao nazywać ułańskimi.
Niegdyś, w Złotej Ordzie, terminem " ułan" określano przedstawicielom arystokracji spokrewnionej z rodem Czyngis- Chana. Los wielu z nich rzucił na stałe na tereny Księstwa Litewskiego. Toteż w swoich wspomnieniach generał Józef Zajączek pisał: "... Litwa zaś pospolicie dostarczała kilka pułków tatarskich. osada tego wojowniczego narodu, od czasów Witolda we wspomnianej prowincji osiadła, utrzymuje się do dziś dzień. Pułki te Tatarów zwykle nazywano ułanami od imienia jednego spośród nich wojownika, który się za panowania Batorego wsławił".
Ród Ułanów wydał wielu zasłużonych oficerów, wśród których szczególnie wielki rozgłos zyskał rotmistrz Aleksander Ułan.Za zasługi w walce ze stronnikami Stanisława Leszczyńskiego, wkrótce został pułkownikiem i zaufanym króla Augusta II Mocnego. W latach 1715- 1716 walcząc po stronie saskiej, skutecznie tepił konfederatów tarnogrodzkich. W uznaniu zasług jego pułk złozony z 8 chorągwi w sile 400 szabel został włączony do armii saskiej, pełniąc funkcję gwardii królewskiej.
Obok wspomnianego, w armii saskiej funkcjonował drugi pułk tatarski, sformowany w 1733 roku, z nadwornych chorągwi tatarskich wojewody kijowskiego, Józefa Stanisława Potockiego. jego dowodcą był Aleksander Mustafa Korycki.Ciekawostką jest fakt, że pułki te i inne pułki tatarskie formowane w latach 1740- 1748, były początkiem istnienia w póżniejszej armii pruskiej regimentów ułanów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-10 17:39:45

Towarzysze i pocztowy Kowieńskiej Brygady kawalerii.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-11 18:52:35

Kiedy w 1756 roku wybuchła wojna między Prusami a Saksonią, Austrią, Rosją i Szwecją, Polska, mimo, że była neutralna, wysłała kilka oddziałów przeciwko prusom, min. dwa pułki tatarskie.W czasie tych walk , dał o sobie poznać i odznaczył się młodziutki wówczas chorąży Józef Bielak, póżniejszy generał, dowódca pułków tatarskich w czasie wojny obronnej przeciwko Rosji. W 1762 roku został uhonorowany wysokim odznaczeniem przez cesarzową Marię Teresę, a wkrótce jako dwudziesto- jednoletni chorąży został awansowany do stopnia podpułkownika wojsk litewskich, dowodząc jednym z pułków tatarskich, po zmarłym gen. Czymbaju Murzie Rudnickim.
Biorące w wojnie przeciwko Prusom pułki tatarskie zostały odwołane w 1764 roku.Pułk Bielaka jako IV Pułk Straży Przedniej i płk. Aleksandra Mustafy Koryckiego jako V Pułk Straży Przedniej weszły w skład armii Wielkiego Księstwa Litewskiego.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-11 20:58:00

Tatarzy z dwóch wspomnianych pułków, biorących udział w walce z Prusami...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-11 20:58:22

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-12 00:06:40

Oficer, towarzysz i pocztowy z petyhorskiej Pińskiej Brygady Kawalerii.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-12 00:13:45

Kiedy wybuchła Konfederacja Barska, trzy pułki tatarskie Bielaka, Koryckiego i Rudnickiego pozostawały jeszcze w służbie królewskiej.Nazywały się Pułkami Nadwornych Ułanów Jego Królewskiej Mości.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-12 14:57:32

Tatarzy zostali włączeni do oddziałów Branickiego, tłumiących konfederatów. Niechętni do bratobójczej walki nie przydali się, a gdy Branicki postanowił rozstrzelać dowódcę jednego z pułków Chojeckiego, pozostali tj. Bielak i Rudnicki grożbą buntu wymogli zmianę wyroku.
W końcu czerwca 1769 roku, bracia Pułascy zawiązali w Brzesciu kolejną konfederację, mającą w przyszłości objąć wszystkie prowincje Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przystapił do niej Bielak ze swoim pułkiem liczącym 300 szabel. Wkrótce, w wielogodzinnym boju pod Kukiełkami przeciwko rosyjskim oddziałom,jazda tatarska walnie przyczyniła się do kapitulacji resztek pokonanych wrogów.
Pod Słonimiem, pułk Bielaka ustawiony przez Pułaskiego na prawym skrzydle konfederatów,odparl atak rosyjskiej kawalerii, a potem w trakcie bitwy zamarkował paniczny odwrót.Według uczestnika bitwy: " ... Pułaski znając pozycję miejsca, nie zlękniony większością siły, wysłał kawalerię Tatarów, która za pierwszym atakiem zwrot niby do ucieczki uczyniła. Pułaski ścigajacych Rosjan, na błota ściągnowszy wyciął".
Po bitwie, idąc na przedzie kolumny konfederatów, tatarzy znieśli całkiem wszystkie patrole i pikiety kozackie, stojące na drodze przemarszu.
16 lipca Tatarzy Bielaka starli się zwycięsko pod Mołczadem z rosyjską kawalerią płk. Drawicza, wycinając dziesiątki Kozaków i raniąc 165.
W drugiej połowie lipca oddziały polskie na skutek olbrzymiej przewagi rosyjskiej, zaczęły wycofywać się do Korony. Pozostałe w partii księcia Józefa Sapiehy pułki Bielaka i Koryckiego szarpane przez wroga, dotarły do ujscia Niemna.Ścierając się dwukrotnie z silniejszą kawalerią rosyjską, pobili ją, przebili się na ziemie polskie.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-13 23:18:25

Tatarzy z pułków, z okresu Konfederacji Barskiej...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-13 23:19:40

... od lewej Tatar z 2 Pułku Ułanów Nadwornych JKM.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-13 23:21:39

Od lewej towarzysz z pułku tatarskiego.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-14 12:03:30

Mimo, że pułki tatarskie wróciły do służby królewskiej w armii Księstwa Litewskiego, nie znaczy że zerwały kontaktu z konfederatami. Tatarzy otrzymywali od Pułaskiego polecenia i rozkazy,na co przymykał nawet oko hetman Ogiński, sam zbierający siły do walki z wojskami rosyjskimi.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-14 16:51:21

W obozie pod Telechanami Ogiński zdołał zebrać około 2000 ludzi. Przebiły się do niego przez oblegających obóz Rosjan, pułki Bielaka i Koryckiego.
Wkrótce doszło do pierwszych walk. W bezdzieżu szwadrony rotmistrzów Kryczyńskiego, Achmatowicza i chorążego Baranowskiego wyciąwszy dziesiątki wrogów, wzięły do niewoli przeszło 500 oficerów i zolnierzy rosyjskich.Upojony zwycięstwem hetman ogłosił w Chomsku uroczysty akces do konfederacji.Polacy niestety, niedługo nacieszyli się zwycięstwem. W nocy z 21 na 22 wrzesnia 1771 roku Suworow zaskoczył oddziały Ogińskiego na noclegu w Stołowiczach. Pogromowi uniknęły oba tatarskie pułki, które przewidujący Bielak wyprowadził z miasteczka wieczorem przeczuwając zasadzkę.
Po klęsce Ogiński z Białegostoku wezwał przez kuriera rozkaz Bielakowi i Koryckiemu, aby przyłączyli swe pułki do oddziałów konfederackich na Podlasiu, ale obaj dowódcy, zawiedzeni , oraz rozgoryczeni niedołęstwem i ucieczką hetmana , nie posłuchali rozkazu. Wysłali równocześnie listy do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z prośbą o przebaczenie. Otrzymawszy je, z rozkazu króla pułk Bielaka miał stacjonować w rejonie Brześcia.Po wielu perypetiach pułk dotarł do wyznaczonego miejsca.
Pułk Aleksandra Mustafy Koryckiego natomiast brał udział w tropieniu i wyłapywaniu ostatnich oddziałów konfederackich. Tatarzy rozbili kilka oddziałów konfederatów litewskich, walczących w małopolsce, min. w okolicy Żywca, Krzyżowej i Szczyrku.
Wkrótce Bielak dostał awans na generała majora. Był to pierwszy przypadek w dziejach Rzeczypospolitej, aby muzułanin otrzymał szlify generalskie.
W marcu 1790 roku, decyzją królewską, gen. Bielak otrzymał dowództwo nad brygadą lekkiej jazdy, składającej się z trzech pułków tatarskich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-14 16:52:49

Pocztowy i towarzysz z pułku Bielaka, w 1771 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-14 16:53:44

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-15 00:09:09

Po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja w 1791 roku, wykorzystując nastroje antyrosyjskie ludności muzulmańskiej zamieszkałej w Rzeczypospolitej, zatwierdzono organizację dwóch pułków tatarskich w Armii Koronnej, po 500 szabel kazdy.W rzeczywistości zorganizowano tylko jeden pod dowództwem mjr. Aleksandra Ułana.Drugi natomiast pod komendą pułkownika Jakuba Azulewicza przeniesiono z Gwardii Królewskiej do Armii Koronnej.
Oba pułki nie odegrały żadnej roli w wojnie obronnej w 1792 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-15 13:56:22

Po wybuchu walk w 1792 roku, trzypułkowa brygada jazdy tatarskiej, licząca 900 szabel,została ( mimo protestów Bielaka) została rozdzielona na małe pododdziały i rozstawiona wzdłuż granicy litewsko- rosyjskiej, w celach wywiadoczych i ostrzegawczych.
Kiedy dnia 22 maja wojska rosyjskie przekroczyły granicę, opór stawiły im owe małe grupy. nastąpiły walki opóżniające, min.zebrany pułk Kirkora pod Opsa stoczył bój z przeważającym oddziałem kozaków dońskich płk. Kirejewa.Otoczony w Opsie, przebił się przez otaczajągych go dońców.W walce, w której po obu stronach padło około 300 ludzi, Kirkor przebił się ze swoim mocno nadszarpniętym pułkiem.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-15 14:35:54

Tymczasem Bielak gorączkowo zbierał swoje rozproszone nad granicą oddziały.Punktem zbornym był Borysów. Rosjanie chcieli dopaść i osaczyć Tatarów w mieście, ale Bielak przejrzawszy ich zamiary wycofał się stamtąd, paląc mosty na Berezynie.Następnie zostawił mały szwadron obserwacyjny pod sztabsrotmistrzem Bilałem Kryczyńskim w rejonie Borysławia, a sam z brygadą wycofał się do Mińska.Rosjanie nie pozwolili oderwać się od nich ludziom Kryczyńskiego i walce wzięli dowódcę do niewoli. Poleglo kilku Tatarów, a od całkowitej klęski uratowało przybycie chorągwi tatarskiej rotmistrza Józefowicza z IV pułku, która z brawurą zaszarżowała Kozaków.
29 maja generał Bielak, mając pod komendą 400 jazdy tatarskiej i 300 kawalerii narodowej stanął w Mińsku. reorganizował i uzupełniał uszczuplone walkami na granicy chorągwie.Po opuszczeniu jako ostatni miasta w dniu 31 maja,pozostawiony został jako pozoracja pod Stołpcami.
tam 7 czerwca doszło do bitwy z przeprawiającymi się tam przez Niemen 10 szwadronami dragonów rosyjskich. Bielak pozostawiając kawalerię narodową Sulistrowskiego na pozycjach, z Tatarami zaatakował wroga, rozpraszając wroga calkowicie. Za uciekającymi ruszyli rownież Litwini z lekkich chorągwi. Tymczasem przez dolny bieg rzeki przeprawił się niespodziewanie kolejny pułk kawalerii rosyjskiej, atakując lewą flankę atakujących.Nastapiło chwilowe zamieszanie , zawisło widmo porazki. Jednak Bielak nie straciwszy krwi, zebrał wokół siebie setkę szabel i osobiście poprowadził ich na wroga, który mimo wyrażnej przewagi zaczął ustepować w kierunku Niemna. W trakcie nadciągnęły inne chorągwie tatarskie i wielu Rosjan poniosło smierć w walce i w nurtach rzeki. Od całkowitej klęski kawalerię uratowała piechota i artyleria.W takiej sytuacji Bielak zdając sobie sprawę z bezsilności swej słabej liczebnie jazdy wobec nowych oddziałów wroga nakazał odwrót pod Mir.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-15 18:53:07

Pocztowy, oficer i trębacz III Pułku Straży Przedniej w 1792 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-15 18:55:42

Jazda Tatarska w 1792 roku

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-15 23:11:18

Po rozbiciu sił litewskich pod Mirem, jazda Bielaka zdołała wyrwać się i w ciągłych walkach ruszyła na Nowogródek.21 czerwca dotarła do zebranych wojsk litewskich w Grodnie.4 lipca brygada Bielaka wzięła udział w nierostrzygniętej bitwie pod Zelwą, gdzie osłaniała odwrót oddziałów litewskich, które wycofywały się z rozkazu Stanisława Augusta na linię Bugu.
W połowie lipca weszła w skład korpusu jazdy Zabiełły, który otrzymał rozkaz zajęcia Brześcia. Po trzech dniach chorągwie wkroczyły do miasta. Niedługo, bo już 20 lipca pod miastem pojawili się Rojanie. Rozgorzała krwawa bitwa, w której jazda tatarska dawała dowody karności i waleczności.Jednak po kilku godzinach, pod naporem atakującej przewazającej liczebnie kawalerii wroga korpus zmuszony został się cofać.W trakcie odwrotu podczas kolejnego ataku rosyjskiego, Bielak skierował do kontrataku jeden ze swoich pułków, wycinając natrętne szwadrony wroga, umozliwiając tym samym spokojny odwrót sił głównych.
Wojna zakończyła się 24 lipca 1792 roku, po przejściu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do obozu targowiczan.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-16 11:00:11

Generał Józef Bielak.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-16 11:01:05

Towarzysz ułan i pocztowy z IV Pułku Bielaka.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-16 21:45:31

Dowódca V pułku, płk. Baranowski.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-16 23:12:07

Ułan i pocztowy z V pułku Baranowskiego.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-17 16:06:08

W momencie wybuchu powstania w 1794 roku, Tatarzy początkowo, pamietając okropności niedawnej wojny i rozgoryczeni nieudolnością ówczesnego dowództwa, nie przystapili do niego. gdy np. 16 kwietnia gen. Antoni Chlewiński przysłał emisariusza do stacjonującego w Wołkowysku V pułku Mustafy Baranowskiego, ten nie zgodził się przystapić do sprzysiężenia.Mało tego, chciał tłumić powstanie w zarodku. Jednak ogromna ilość jego podkomendnych odeszła dołączając się do powstańców. Aby nie stracić twarzy i on dołączył się do nich i gorliwością w walce przyczynił się do krótkotrwałego oswobodzenia Litwy.
Również przeciwny powstaniu był gen. Bielak i dopiero w drugiej połowie kwietnia, pod naciskiem króla Stanisława Poniatowskiego, przystapił do powstania.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-17 22:48:18

Podczas powstania na Litwie odznaczył się pułkownik Jakub Azulewicz ze swoim tatarskim VI Pułkiem Strazy Przedniej.Po szeregu walk i potyczek z wojskiem rosyjskim, wraz z 3 batalionami piechoty, pułk skierowany został do wzmocnienia obrony Wilna, obsadzając najsłabszy punkt tj. trakt raduński.Ku zaskoczeniu obrońców Rosjanie uderzyli właśnie ten odcinek.
Rankiem 11 sierpnia kawaleria rosyjska zaatakowała piechotę, z których dwa bataliony rozpierzchły się, a trzeci złozył broń.Azulewicz próbowal ratować rozpaczliwą sytuację prowadząc pułk do szarży.Niestety załamała się ona , a dowódca padł przeszyty kulami.Rosjanie opanowali wzgórze ostrzeliwując stąd resztę obrońców miasta, a następnego dnia zajęli Wilno. Pułk wyprowadził stamtąd podpułkownik Eliasz Sobolewski, unosząc ze sobą ciało poległego dowódcy.Zostało ono przewiezione do rodzinnej Studzianki, gdzie spoczął na tamtejszym cmentarzu, przy meczecie.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-18 17:15:18

Losy IV Pułku Straży Przedniej gen. Bielaka były równie dramatyczne jak VI pułku.Stary, trawiony chorobą generał nie był już " Młodym Sokołem". Coraz bardziej ociężały, powolniejszy w wydawaniu decyzji w obliczu wroga, wszystko to doprowadziło min. do osaczenia przez wojska rosyjskie pod Słonimem. Tylko dzięki kilku oficerom wysłanym do niego przez Radę najwyższą Narodową, którzy wyprowadzili pułk z matni, uniknął klęski.Kilka dni po tym wydarzeniu zmarl. Jego miejsce zajął pułkownik Mustafa Achmatowicz.
Pod jego rozkazami pułk brał udział w dwóch ważnych, a zarazem tragicznych bitwach Powstania Kościuszkowskiego. Pod Maciejowicami, gdzie Tatarzy ponieśli ciężkie straty, a jego dowódca ciężko ranny, wkrótce zmarł. Ciało jego zostało zawiezione przez podkomendnych do Łowczyc w powiecie oszmiańskim i pochowane na miejscowym cmentarzu mahometańskim.Natomiast niedobitki pułku przedostały się do Warszawy, gdzie wzięły udział i wyginęły ( podobnie jak większość Tatarów z pułków i szwadronów, które we wrzesniu przedarły się do stolicy) w obronie Pragi.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-19 00:17:59

Wzięcie do niewoli Tadeusza Kościuszki, podczas bitwy pod Maciejowicami.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-19 10:45:31

Po powstaniu Księstwa Warszawskiego i włączeniu do niego Podlasia i Suwalszczyzny, tamtejsi Tatarzy natychmiast włączyli się w odbudowę polskiej państwowości. W sierpniu 1812 roku pułkownik Mustafa Achmatowicz uzyskał zezwolenie na formowanie pułku jazdy tatarskiej.W organizowaniu pomagali rotmistrzowie Samuel Ułan i Joachim Murza Korycki.Niestety wyludnione tereny, z których mężczyzni w większości wcieleni do armii rosyjskiej, służyli tam często z przymusu, nie dały materiału ludzkiego do formowania pułku. Powstał tylko jeden szwadron pod rtm. Samuelem Ułanem, który został przydzielony do Pułku Lekkokonnych Gwardii.
Szwadron odznaczył się walecznością podczas odwrotu Wielkiej Armii. Min. w dniu 10 grudnia jego Tatarzy walczyli mężnie przy Ostrej Bramie w Wilnie. Nie ulegając panice, jaka powstała w szeregach francuskich, wraz ze szwoleżerami desperacko wielokrotnie szarżowali i za cenę dotkliwych strat otworzyli drogę na Kowno.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-19 10:47:12

Oficer szwadronu tatarskiego...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-19 10:47:51

... i Tatarzy szwadronu.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-19 17:01:48

W styczniu 1813 roku Tatarzy wraz ze szwoleżerami wyruszyli z Poznania, w kierunku na zachód. Na początku kwietnia osiągnęli Friedburg, w pobliżu niego, w Szwalheine zostali rozkwaterowni.Niepowodzeniem zakończyły się starania rtm. Ułana, aby kosztem przebywajacych w niewoli francuskiej Tatarów, powiększyć swój pododdział.
W 1813 szwadron tatarski brał udział we wszystkich bojach i potyczkach stoczony przez Pułk Szwoleżerów Gwardii. 5 maja bił się pod Budziszynem, 22 maja pod Reichenbachem,16 sierpnia przyczynił się do rozbicia pułku pruskich huzarów w końcu sierpnia wyróżnili się pod Dreznem.Natomiast pod Lipskiem wyróżnili się mestwem w walce z austriackimi kirasjerami.Po bitwie, wspólnie ze szwoleżerami osłaniali odwrót francuskiej Kwatery Głównej.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-19 17:10:49

30 pażdziernika 1813 roku szwoleżerowie i Tatarzy brawurową szarżą rozbili piechotę bawarską i kawalerię austriacką. W lutym 1814 roku walczyli pod Brienne, La Rohtiere, Champaubert, Montmiral, Monterean i Rocourt. 5 marca w bitwie pod Boryan Bac, tatarzy i szwoleżerowie roznieśli na szablach kawalerię rosyjska księcia Gagarina.W tym samym miesiącu, dzielnie bili się pod Ceaon, Rheims, Arcis- sur- Aube, Vitri, Bourget i pod Paryżem.
Po klęsce Napoleona Pułk szwoleżerów gwardii wraz z tatarskim szwadronem powrócił do Polski.Tutaj, na rozkaz wielkiego księcia Konstantego Tatarzy zostali wcieleni do 1 i 3 pułków ułanów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-20 14:26:16

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-20 14:45:04

Podczas Powstania Listopadowego, latem 1831 roku sformowano pułk tatarski, dowodzony przez pułkownika Murzę Samuela Ułana vel Hułana.Skladał się wyłącznie z tatarów Litewskich i miał charakter kadrowy i służył do szkolenia i wychowywania przyszłych oficerów nowopowstających na terenie Litwy pułków. Sam dowódca miał wspaniałą przeszłość bojową w walkach o niepodległość Polski.Urodzony w 1780 roku, jako porucznik Pułku III Ułanów bierze udział w kampanii przeciwko Austriakom w 1809 roku.w 1812 roku, jako kapitan i dowódca szwadronu tatarskiego bierze udział w wyprawie moskiewskiej. Za męstwo uhonorowany w 1814 roku francuską Legią Honorową.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-21 13:19:01

Tatarzy pułku wzięli udział w partyzanckiej wyprawie korpusu generała Samuela Różyckiego na Litwę. Walczyli dzielnie w boju pod Drohiczyniem. Uczestniczyli w zwycięskiej walce ze zgrupowaniem rosyjskim gen. Paniutina, oraz boju na wschodnim krańcu Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Narewką. Po dołączeniu z korpusem gen. Dembińskiego korpus Rózyckiego pomaszerował w głąb Litwy, aby wrócić do Warszawy na początku sierpnia.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-21 13:33:15

Jeszcze w sierpniu 1831 roku do korpusu gen. Różyckiego dołączył konny oddział Tatarów z Suwalszczyzny, dowodzony przez potomka sławnego generała Józefa Bielaka, kapitana Bielaka.Został on dołączony do 1 Pułku Ułanów Wołyńskich.
W dniu 21 września, podczas potyczki pod Wierzbicą, padł kpt. Bielak.Według opisu jednego z uczestników starcia Henryka Bogdańskiego: " Z Wołyńcami poszła i jazda tatarska z kapitanem Bielakiem, wcielona do jazdy wołyńskiej.Wołyńcy parli, padały trupy ze strony Dońców.Bielak gorąco zanadto się zblizył do lasu i padł ugodzony kulą w piersi w samo serce. Zasadzka strzelców się nie powiodła, bo Dońcy i dragoni umknęli, a myśmy tylko ponieśli nieodżałowaną stratę w osobie mężnego Tatara Bielaka, syna jenerała z 1794 roku, któremu Tatarzy, jako przywódcy swojemu, wykopali z widocznym żalem pod lasem w Wierzbicy grób i usypali na nim mogiłę."

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-21 13:45:44

Udział w Powstaniu Listopadowym, sprowadził na wielu tatarów represje władz rosyjskich. Posypały się wyroki śmierci, więzienia i zesłania. Skonfiskowano wiele majątków.
Bywały również przypadki udziału Tatarów, będących na służbie rosyjskiej. Przykładem jest choćby kapitan Dawid Kryczyński, wzięty do niewoli przez powstańców po rozbrojeniu oddziału wielkołuckiego pułku piechoty.Po przystapieniu do powstania został on komendantem Oszmiany.Po bitwie pod Rumem, pod koniec kwietnia 1831 roku, został wzięty do niewoli.Po kilku miesiącach pobytu w twierdzy, skazany na smierś przez powieszenie, został jednak ( ze wzgędu na podeszły wiek) ułaskawiony przez władze carskie.Do końca zycia eks kapitan armii rosyjskiej pozostawał pod nadzorem policji.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-21 18:59:43

Przez dziesiątki lat po upadku Powstania Listopadowego, większość ludności tatarskiej ( mimo wzmożonej akcji rusyfikacyjnej) uważała się za POLAKÓW WYZNANIA MUZUŁMAŃSKIEGO, brała udział w ruchu niepodległościowym, uroczyście obchodziła rocznice śmierci bohaterów narodowych i z rozrzewnieniem wspominała czasy, kiedy pułki tatarskie walczyły pod sztandarami Rzeczypospolitej.
Kiedy wybuchło kolejne, Powstanie Styczniowe, wielu Tatarów sięgnęło za broń. Min. na Suwalszczyżnie Adam Tuhan Baranowski walczył z bronią w ręku napadając na oddziały rosyjskie i powiadamiał powstańców o ruchach wroga, a także zbierał fundusze na rzecz powstania, przemycał broń i amunicję z Prus Wschodnich, zaopatrując oddziały w powiatach mariampolskim, kalwaryjskim i wołkowyskim.
Inny przedstawiciel rodziny Tuhan Baranowskich, Józef, walczył w oddziale Lubicza i poległ w potyczce pod Żyżmorami. Samuel Tuhan Baranowski, były oficer wojsk rosyjskich, dowodził oddziałem powstańczym na Nowogródcznie. ostatni z tej patriotycznej rodziny, Maciej, za udział w powstaniu spędził wiele lat na Syberii. Po powrocie, aż do śmierci pozostał zwolennikiem walki zbrojnej z rosyjskim okupantem.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-22 16:24:14

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w schyłku 1918 roku, pobudziły do działania rzesze Tatarów, uważających się od setek lat jej obywatelami.
W styczniu 1919 roku przystapiono do formowania jazdy tatarskiej, na konkretny rozkaz Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-22 16:36:07

Pierwszym dowódcą pułku wysnaczony został pułkownik Falkowski, a w tereny zamieszkałe przez ludność tatarską udali się z pełnomocnictwami werbunkowymi pułkownik Maciej Mustafa Bajraszewski i rotmistrz Dawid Janowicz Czaiński.
Przystąpienie do tworzenia formacji poprzedziła odezwa , ktorej fragment przytaczam:

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-22 16:46:42

Pierwotne umundurowanie Pułku Jazdy Tatarskie, przemianowanego potem na Pułk Tatarski Ułanów imienia pułkownika Mustafy Achmatowicza. Potem w trakcie uzupełnień mundury były mniej malownicze...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-22 16:47:07

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-22 16:47:27

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-22 16:48:05

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-22 17:03:03

Szwadron zapasowy pułku zostaje skierowany 19 marca 1920 roku, na stałą kwaterę, pod bezpośredni wpływ Tatarskiego Komitetu.
W pierwszej połowie 1920 roku, staraniem tego komitetu do pułku wcielono ochotniczo 6 oficerów i 226 szeregowych, górali Kaukazu i Azerbejdżańczyków z pułkownikiem Bahajeddynem Emir Hassan Churszem ( vel Churszyłowem) na czele.
W trakcie formowania pułku umarł pułkownik Falkowski. Jego miejsce zajął mjr. Kisiel i dowodzi pułkiem do 8 maja 1920 roku.Od kwietnia szwadrony pułku,zajmują posterunki na linii demarkacyjnej z Niemcami na odcinku Balia- Cerkowna- Norej- Nowy Dwór- Nowo Kamienna- Chilmony, staczając ciągle walki z przeciwnikiem.
8 maja przybywa nowy dowódca pułku,płk. Eugeniusz Ślaski.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-22 17:28:41

Z przysięgi w Tatarskim Pułku Ułanów...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-22 17:29:14

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-25 20:10:43

9 czerwca posterunki 2 szwadronu na moście w Nowo- Kamiennej zostały zaatakowane podstępnie przez batalion niemieckiej piechoty, wsparty przez baterię artylerii i pociąg pancerny. Wkrótce do walki włączył się przybyły w całości zaalarmowany pułk. Walki przeciągnęły się do nastepnego dnia. Dzięki uporowi ułanów próba uchwycenia mostu nie powiodła się Niemcom.Za cenę kilku poległych i kilkunastu rannych z por. Józefem Zenowiczem na czele.
W dniu 10 czerwca rozkazem naczelnego Dowództwa " Jazdę Tatarską" rowinięto do wielkości pełnego pułku, kontynując formowanie dalszych pododdziałów.
2 lipca 1920 przybywa do pułku oman muzułmański i odbiera przysięgę ułanów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-26 19:22:49

30 lipca 1920 pułk wchodzi w skład grupy gen. Lasockiego.
W tym czasie składał się z trzech szwadronów liniowych ( 8 oficerów i 300 szeregowych), szwadronu KM ( 3 oficerów i 130 szeregowych), oraz plutonu łączności tj. 1 oficer i 48 szeregowych.
Z chwilą wyruszenia grupy na wschód, pułk pełni służbę ubezpieczającą jej południowe skrzydło, odpierając ciągłe ataki i wypady wroga. Do chwili przejścia do grupy poleskiej płk. Władysława Sikorskiego, w akcji ginie i zoastaje rannych kilkunastu Tatarów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-26 19:23:45

Czapki oficerskie Tatarskiego Pułku Ułanów...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-26 19:24:04

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-26 19:24:19

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-26 19:27:12

Kawaleryjska żurawiejka na Jazdę Tatarską...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-27 12:31:00

W pierwszych dniach września 1919 roku pułk przybywa na Polesie.Bierze udział w walkach zaczepnych, w pierwszych dniach pażdziernika, a szwadronu wyróżniają się w działaniach oczyszczających od Słucza do Ptyczy.Min. grupa w składzie 2 i 3 szwadrony wsparte przez " maszynki" oddziału KM i baterię artylerii, dowodzona przez rtm. Rozniatowskiego, w akcji na Kopatkiewicze, Iwaszkiewicze i Młynok. W trakcie boju o Kopatkiewicze por. Antoniewski przyjmuje ogniem karabinów maszynowych atak całego sowieckiego pułku piechoty, który wycofuje się pozostawiając na pobojowisku setki zabitych. W tym czasie reszta dywizjonu obchodzi wieś biorąc do niewoli kilkudziesięciu jeńców i 7 km.
Zasługuje na wzmiankę działanie podjazdu ppor. Malinowskiego, który ze swoim plutonem wpadł do Kurytycz, odrzucając stamtąd zaskoczony batalion łotewski. Odznacza się przy tym uł. Werner, który zdobywa jeden km.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-27 21:22:27

Zimę 1919/ 1920 pułk spędza na " leżach" ubezpieczając północne skrzydło grupy, prowadząc ciągłe walki podjazdowe i potyczki. Min. w nocy 8 na 9 listopada batalion chiński na nartach i szwadron Węgrów w służbie wroga, prowadzone przez miejscowych chłopów, zaatakowały most przez Ptycz. Znajdująca się tam placówka pułku w sile 55 ułanów z dwoma " maszynkami", nie dała się zaskoczyć. Walcząc rozpaczliwie próbowała przebić się przez atakujący batalion wroga. W obronie swoich " maszynek" giną: wachm. Wrzosek, plut. Olędzki i 4 ułanów, a 10 z dowódcą placówki, chorążym Jaxa Bykowskim zostaje rannych.Dowództwo nad resztką plutonu obejmuje kpr. Kuliński, który przedziera się, ratując swoje km-y. Wkrótce, powiadomiony przez uł. Pietraszewskiego oddział odwodowy pułku rtm. Rożniatowskiego, który z marszu uderza na wrogi batalion, zabijając kilkunastu, biorąc do niewoli 21 jeńców, zdobywając jeden km, oraz ratując rannych Tatarów z placówki, których wróg nie zdążył dobić.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-28 22:16:35

Cała zima wyglądała podobnie. Albo odpieranie wypadów i ataków ze strony bolszewików, to wypady rozpoznawcze pułku. Żeby wspomnieć wypady na Skryhałów, Lesznię, Bielki, lub Chustnę. Podobnych działań podczas " spokojnej" zimy Ułanów Tatarskich była niezliczona ilość.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-30 12:03:25

Ułan Tatarski.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-30 16:55:44

Pod koniec marca 1920 roku dowództwo pułku obejmuje ppłk Zenon Kryczyński.Pułk wchodzi wraz z 1 Pułkiem Szwoleżerów w skład VII Brygady Jazdy.
Po uzupełnieniu szwadronów i dołączeniu 4 szwadronu, pułk bierze udział w zagonie na Malin.W jego trakcie 4 szwadron zdobywa stację kolejową w Irszy, biorąc do niewoli min. prawie 300 jeńców, 8 armat, 20 karabinów maszynowych, oraz około 100 wagonów załadowanych dobrem wojennym.W chwilę póżniej zostal on zaatakowany przez piechotę w sile 1000 bagnetów wspieranych przez 3 działa.gdy tylko szwadron rozpoczął wycofywanie, otrzymal ognień z tyłu. Strzelali jeńcy uwolnieni i dowodzeni przez siostry ze zdobytego poprzednio pociągu pancernego.Mimo to Ułani Tatarscy torując sobie drogę bagnetami i wynosząc stale przybywających rannych, pod osłoną niezmordowanych obsług " maszynek", które podpuszczając atakujących nawet na 20 kroków skutecznie powstrzymywały posuwanie się wroga.Jedna z obsług, złożona z plut. Kulińskiego i uł. marteusa, po wystrzelaniu całej amunicji, dostaje się do niewoli wraz z " maszynką". Również wożnica biedki, uł. Mahomet Nasutowicz, otoczony, bronił się z wozu, kładąc kilku napastników trupem,. Po zabiciu koni z zaprzęgu również dostaje się do niewoli.
Jednak niewola ta była dla ułanów bardzo krótka, bowiem gdy się ściemniło plut. Kuliński wyprowadził ośmiu pobitych, rannych i zmaltretowanych ułanów z niej i tej samej nocy dołączyli do swego szwadronu, który dołączył szczęśliwie z dywizjonem rtm. Skrzyńskiego w rejonie Makalewicz.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-31 20:24:07

Wraz z grupą pułk rusza na Kijów i wkracza do niego 7 maja. Po dwóch dniach Ułani Tatarscy wraz z innymi oddziałami polskimi bierze udział w defiladzie przed gen. Śmigłym Rydzem.
Wielu poległych i zmarłych w walkach tatarów spoczęło na kijowskim cmentarzu wojennym...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-31 20:25:50

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-31 20:26:08

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2016-12-31 20:26:26

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-02 19:55:19

Patki noszonych na kołnierzach kurtek przez ułanów pułku w 1920 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-02 19:57:17

Szabla jednego z oficerów pułku, z lat 1919- 1920...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-03 16:56:40

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-03 16:57:17

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-03 16:58:34

Na szabli herb rodu Tuhaj Bejów...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-03 16:59:23

... i jednego z rodów tatarskich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-03 17:02:22

" Na łbie księżyc, niżej gwiazda,
To tatarska nasza jazda."

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-10 19:35:04

Do początku czerwca 1920 roku Tatarzy dozorują Dniepr.W momencie kontrofensywy bolszewickiej, w ciężkich walkach pułk do 6 czerwca traci w poległych, rannych i zaginionych prawie połowę swego stanu osobowego.Straty rosną, kiedy 7 czerwca rozpoczyna się odwrót sił polskich. Min. pod Korostyczewem, w dniu 14 czerwca 4 szwadron pułku wraz z 17 Pułkiem Ułanów, daje opór nacierającym masom kawalerii wroga. Spieszeni Tatarzy cofali się do koni, obserwując szarżujące obok szwadrony Ułanów Wielkopolskich. Niestety po kilku godzinach szarż i kontrszarż 17 P.Uł. wycofał się. Odcięci od swoich koni Tatarzy 4 szwadronu prawie całkowicie zostali wyrąbani przez czerwonych Kozaków.
W dniu 26 czerwca w pułku pozostaje zaledwie 86 szabel i jedna " maszynka".

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-11 17:33:23

30 czerwca 3 Armia miała podjąć działania zaczepne w kierunku na Szepetówkę. W związku z tym resztki VII Brygady Jazdy miały wykonać wypad wiążący na Rudnię- Czerwonkę i Rudnię- Kowankę.
Na wypad dowódca brygady wyznaczył oddział kombinowany w sile około 100 szabel wspartych dwoma " maszynkami". Znalazło się w nim 2 oficerów, 2 podchorążych i 44 ułanów tatarskiego pułku.
1 lipca, oddzial zdobywa Rudnię, wzbudzając popłoch wśród wroga i zmuszając go do ucieczki. W ręce wpadły mnóstwo dobra wojennego, które oprócz wziętej " maszynki" zniszczono.
Po tej akcji następuje reorganizacja resztek pułku. Z powodu braku koni organizuje się oddzial pieszy pod dowództwem pełniacego funkcję dowódcy pułku, rtm Rozniatowskiego. Posiadający konie tworzą konny oddział jako szwadron kombinowany pułku wchodzący w skład dywizjonu rtm. Podhorskiego.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-15 18:12:13

Szwadron zapasowy pułku tymczasem bierze udział w obronie Wilna, tracąc wielu poległych Tatarów dociera do Płocka. Tam łączy się z resztkami pułku, które zostały przetransportowane z Maniewicz.Do 7 sierpnia zostaje zakonczona reorganizacja pułku, którego dowództwo obejmuje rtm. Roznatowski.
Nowo zreorganizowany oddział liczył 14 oficerów, 393 szeregowych i 253 konie.Szwadrony konne po 40 do 50 jeżdzcow dozorują Wisłę pomiedzy Wyszogrodem a Dobrzyniem, reszta nie posiadających koni pełni słuzbę pieszą.
W dniach 18 i 19 sierpnia Tatarzy biorą udział w obronie Płocka przeciw Kozakom z III Korpusu Gaj- Chana.Tracą w walce 2 oficerów, 54 szeregowych, oraz kilkudziesięciu rannych...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-15 18:13:11

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-16 10:56:21

Pan Selim Achmatowicz prezentuje proporzec pułku z czasów walk w obronie Płocka.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-16 19:48:22

Samodzielny szwadron Ułanów Tatarskich powstał w Grodnie z " jazdy rotmistrza Dąbrowskiego". Wraz ze szwadronem 13 P.Uł. Wileńskich toczy walki z Kozakami "Gaj Chana".W jednej z nich ginie podchorąży Stanisław Lupa i kilkunastu ułanów.
Szwadron z rozkazu dowódcy VIII Brygady Jazdy eskortuje prawie 1000 jeńców do Plońska, przez teren opanowany przez wroga.Torując sobie drogę podstępem, a nieraz i walką, do Plońska dociera 14 sierpnia przekazując jeńców 18 DP. Jednocześnie przechodzi pod rozkazy generała Krajewskiego i w szeregach " Żelaznej Dywizji" kończy wojnę.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-18 17:54:00

Księżyc i gwiazda, oznaka noszona na czapkach Ulanów tatarskich na otoku pod orzelkiem.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-19 16:42:57

Pułk Ułanów Tatarskich był jedynym pułkiem kawalerii,, który miał czerwone spodnie z dwucentymetrowym białym lampasem ( srebrny dla oficerów).
Na zdjęciu od prawej widoczna bluza noszona zamiast frencza, z nałożonym na nią krótkim wzorzystym serdaczkiem

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 11:50:43

Po bohaterskiej obronie Płocka, większość frontowych ułanów tatarskiego pułku znalazła się w szwadronie zapasowym 13 Pułku Ułanów Wileńskich, akąd w ramach kolejnej marszówki uzupelniającej straty, walczyli w jego szeregach do końca wojny. Z tego okresu pochodzi min. jedna z żurawiejek na 13 P.Uł.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 11:52:39

A brzmiała ona następująco:
" Pół Tatarów, pół Polanów,
To Trzynasty Pułk Ułanów."

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 16:45:15

Sylwetki Tatarów służących w Wojsku Polskim w latach 1921- 1939...
Mjr. Leon Sulkiewicz, artylerzysta konny.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 16:46:42

Por. Witold Sulkiewicz,oficer 1 Pułku Szwoleżerów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 16:50:42

Mat Adam Bajraszewski, jakby na przekór powszechnej opinii, jeden z nielicznych Tatarów pełniących służbę nie w kawalerii, lecz w Marynarce Wojennej. W jego przypadku we Flotylli Rzecznej w Pińsku, gdzie służył na monitorze ORP " Warszawa".

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 16:52:11

Prezydent RP, Ignacy Mościcki w gościnie u tatarów na Wileńszczyżnie, w latach trzydziestych.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 17:05:46

W okresie międzywojnia wpływowi Tatrzy wydeptywali wytrwale wszystkie możliwe ścieżki do odpowiednich władz, aby reaktywować Tatarski Pułk Ułanów. Wreszcie w końcu 1933 roku ukazał się rozkaz ministra Spraw Wojskowych, powołujący odrębny oddział tatarski w ramach Wojska Polskiego.Nie w sile pułku, ale jednego szwadronu w 13 Pułku Ułanów Wileńskich, który był najbliżej duchowo i posiadał archiwa pulku tatarskiego z lat 1919- 1920.
Z chwilą wejścia w życie rozkazu 1 szwadron 13 P.Uł. został przemianowany na 1 szwadron tatarski pułku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 17:09:41

Ułani 1 szwadronu nosili odtąd barwy 13 P.Uł. na proporczykach kołnierzy kurtek i płaszczy, z nałożonymi na nie metalowymi, pozłacanymi pólksiężycami z gwiazdą.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 17:10:30

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 17:14:13

Kawaleryjskie proporczyki na lancach były szyte zwykle z bawełnianej tkaniny.Natomiast społeczeństwo tatarskie dla swoich ułanów sprawiło im proporczyki jedwabne z wyhaftowanymi na nich pólksiężycami z gwiazdą...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 17:15:34

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 18:50:16

Oficer szwadronu, ppor. Tadeusz Cholewiński z widocznymi półksiężycem i gwiazdami na kołnierzu kurtki...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 18:50:43

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 18:53:28

Sala żołnierska 1 szwadronu tatarskiego.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 19:10:27

1 szwadron na placu ćwiczeń podczas zajęć.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 19:11:39

Ułani 1 szwadronu tatarskiego 13 P.Uł....

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 19:12:03

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 19:13:27

Por. Jan Tarnowski.
Pierwszy dowódca 1 szwadronu tatarskiego, do pazdziernika 1938 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 19:14:03

Proporzec dowódcy szwadronu.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 19:15:13

Kolejny dowódca szwadronu, rtm Michał Bohdanowicz.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 19:17:10

Ostatni dowódca 1 szwadronu tatarskiego, rtm. Aleksander Jeljaszewicz.Zdjęcie wcześniejsze, z okresu slużby w Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 19:19:05

I Miejsce Jego Ostatniego Spoczynku na warszawskim Cmentarzu mahometańskim, przy ulicy Tatarskiej.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 19:20:15

Ułani Tatarscy ze swoimi dwoma buńczukami.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 19:22:00

Wnętrze swietlicy szwadronowej, podczas wigilii, z udziałem dowódcy pułku, ppłk. Czesława Chmielewskiego

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 19:24:18

Rtm.Bohdanowicz prezentuje wspaniały buńczuk, podarowany szwadronowi przez społeczność mahometańską Wileńszczyzny.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-27 19:27:02

Pierwszy buńczuk 1 szwadronu ( przejęty przez 1 szwadron tatarski), podarowany na stałe przez marszałka Józefa Piłsudskiego.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-28 10:45:18

Ułani 1 szwadronu tatarskiego...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-28 10:45:46

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-28 10:47:41

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-28 10:49:52

Proporzec dowódcy 13 Pułku ułanów Wileńskich, w drugiej połowie lat trzydziestych, z kwadratem 1 szwadronu tatarskiego zamiast amarantowego 1 szwadronu.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-28 14:11:36

Oba buńczuki 1 szwadronu tatarskiego...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-28 14:11:50

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-28 14:12:23

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-28 14:13:34

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-28 17:21:11

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-28 22:32:05

Dowódca pułku, płk. Cz. Chmielewski wśród ułanów szwadronu.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-29 11:19:47

Rtm. Michał Bohdanowicz.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-29 20:51:52

Ułani tatarscy przed budynkiem koszar pułku, w 1938 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-30 14:40:39

Pomnik Tatara Polskiego, znajdujacy się w Parku Oruńskim w Gdańsku...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-30 14:41:52

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-30 14:42:43

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-30 14:43:44

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-30 14:44:38

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-30 17:57:45

Powracając do szwadronu tatarskiego 13 P.Uł. Wileńskich.... Najbardziej kłopotliwym problemem był brak rodowitych Tatarów do służby w jego szeregach. i mimo, że komisje poborowe w całym kraju miały tam kierować wszystkich poborowych pochodzenia tatarskiego lub wyznania mahometańskiego, to uzbierało ich się jesienią 1934 roku zaledwie około trzydziestu. Kiedy pierwszy dowódca szwadronu, rtm. Jan Tarnowski ( nie będący Tatarem) narzekał dowódcy pułku , że mu brak Tatarów do pełnego stanu, odpowiedż płk. Chmielewskiego ( znanego z wielkiego humoru) brzmiala nastepująco:
- Panie rotmistrzu,proponuję panu, aby w miejsce brakujących Tatarów, wziął pan Żydów. Jedni i drudzy są obrzezani, przynajmniej w łażni będa mieli wspólną cechę.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-30 21:53:58

Dopiero w następnym roku istnienia udało się skomletowach około 60 procent Tatarów.Dalej jednak był wielki kłopot ze skompletowaniem kadry oficerskiej i podoficerskiej.Oficerowie pochodzenia tatarskiego przywiązali się do macierzystych pułków. Dopiero w listopadzie 1938 roku zdołano przekonać służącego w Pułku Ulanów Zaniemeńskich rtm. Aleksandra jeliaszewicza, aby objął dowództwo szwadronu.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-01-31 15:24:23

Decyzja o utworzeniu szwadronu, była dla korpusu oficerskiego WP, w szczególności 13 P.Uł. " strzałem w dziesiątkę". Zaspokajało to ambicje narodowe polskich Tatarów, kładąc duży wpływ na ich repolonizację.Społeczność tatarska pomagając swoim ułanom, zbliżała się do pułku i Wojska Polskiego.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-02-04 16:06:38

Z działań 13 P.Uł. Wileńskich na pograniczu litewskim, w drugiej polowie lat trzydziestych...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-02-04 16:06:58

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-02-04 16:08:47

Z działań 1 szwadronu tatarskiego 13 P.Uł. w Kampanii Jesiennej 1939 roku...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-02-04 16:09:32

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-02-04 16:10:20

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-02-04 19:12:58

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-02-04 19:13:19

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-02-06 09:56:15

Ułan Tatarski.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-02-06 17:26:35

Pamiątka ofiarowana dowódcy szwadronu przez jego podoficerów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-02-06 20:19:41

Opowieść o jednym z buńczuków szwadronu tatarskiego 13 P.Uł....

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-02-06 20:20:03

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-02-07 10:45:56

Proporczyk pamiątkowy Ułana Tatarskiego...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-02-07 10:46:13

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-02-07 16:15:31

Ułani Tatarscy.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-02-08 13:11:56

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-02-11 21:56:21

Z odległej historii...
Towarzysz i pocztowy z pułku straży przedniej Baranowskiego, w 1781 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-02-12 15:33:29

Potomek starego tatarskiego rodu podczas służby w 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich...W środku por. Eugeniusz Tuhan Murza Baranowski.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-03-31 14:45:43

Z uroczystości sprowadzenia z Wołynia do Polski i pochowania na warszawskich Powązkach Wojskowych prochów Aleksandra Sulkiewicza. Tatara polskiego, jednego z najwybitniejszych działaczy niepodległościowych schyłku XIX i początków XX wieku.Kiedy zglosił się do służby w 1 Brygadzie Legionów, by Go oszczędzić Józef Piłsudski skierował Sulkiewicza do intendentury. Jednak w czasie rozmowy z Komendantem, powiedział półżartem, że na zapleczu frontu nie może pozostać.
-Cóż moi przodkowie powiedzą, gdy stanę przed nimi, a oni zapytają- gdzieś służył, jakeś walczył w czasie wielkiej wojny- ja im zaś odpowiem, żem był w intendenturze.
Przekonany tym argumentem Piłsudski skierował swego przyjaciela do pierwszej linii. Tam , mimo podeszłego wieku i nadszarpniętego zdrowia potrafił jeszcze zaimponować odwagą i sprawnością fizyczną młodym legionistom.Poległ na Wołyniu, w boju pod Sitowiczami nad Stochodem. Pochowany tamże w mogile ozdobionej półksiężycem.
Podczas uroczystości sprowadzenia Jego prochów do Polski, gen. Rydz Śmigły uhonorował pośmiertnie Aleksandra Sulkiewicza Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-04-01 11:21:23

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-04-02 16:56:08

Z archiwum Allegro.
Pamiątka dla instruktora jazdy konnej od ułanów pułku tatarskiego w 1919 roku...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-04-02 16:56:27

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-04-03 23:30:57

Aleksander Sulkiewicz jako żołnierz I Brygady Legionów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-05-14 13:34:57

Tatarzy ze szwadronu Gwardii Przybocznej Napoleona I.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-05-30 00:11:22

Podoficer szwadronu Tatarów Litewskich, w 1813 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-06-06 15:23:48

Ułani szwadronu tatarskiego 13 P.Uł. Wilenskich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-06-06 22:46:37

Jeden z plutonów szwadronu tatarskiego 13 P.Uł, z proporcem dowódcy szwadronu i dwoma buńczukami.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-06-07 18:54:44

Tatar Litewski ze szwadronu przy Pułku Lekkokonnych Gwardii.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-06-07 20:00:19

Tatarzy z pułku dragonów otomańskich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-06-25 20:18:46

Prezydent RP, Ignacy Mościcki z wizytą u Tatarów litewskich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-07-04 13:49:03

Sylwetki Tatarów Litewskich szwadronu gwardii z okresu Księstwa Warszawskiego...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-07-04 13:49:27

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-07-04 13:50:07

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-07-04 13:50:29

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-07-04 13:50:50

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-07-04 13:51:30

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-09-11 17:54:39

Kwatera na cmentarzu kamionkowskim, w której spoczywają min. Tatarzy z pułków straży przedniej, polegli lub zamordowani podczas szturmu Pragi w 1794 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-10-07 16:53:34

Ułani Tatarskiego Pułku Ułanów, w 1920 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-10-07 16:54:01

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-10-07 23:07:07

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-11-04 23:12:52

Pierwotna mogiła sierżanta Sulkiewicza na cmentarzu Legionistów nad Stochodem...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-11-04 23:13:12

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-11-06 21:32:03

Nekrolog Tatara poległego w 1920 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-11-11 09:53:42

Góra, od prawej... Ułan tatarski z 1920 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-11-11 16:59:09

Wnętrze meczetu w Nowogródku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-11-12 11:30:23

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-11-13 09:46:36

Minaret na terenie szpitala św. Łazarza na ulicy Książęcej w Warszawie.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-11-13 22:19:07

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-11-28 13:25:26

Z Allegro...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-11-28 13:25:43

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-12-04 13:33:01

Meczet w Nowogródku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-12-07 17:39:55

Plutonowy Tatarskiego Pułku Ułanów, w 1919 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-12-12 23:09:17

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-12-16 11:54:47

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-12-16 11:55:22

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-12-16 11:56:22

Niezrealizowany projekt meczetu w Warszawie, z 1936 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-12-16 11:57:02

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-12-16 16:11:05

Imam Ali Woronowicz, w latach 1938- 1939 był w WP kapelanem żołnierzy wyznania mahometańskiego.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-12-16 20:07:15

Pdchor. plut. Jan Assanowicz w grudziądzkiej szkole.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-12-17 11:54:04

Mustafa Abramowicz w czasie służby w pancernym 1 Pułku Ułanów Krechowieckich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-12-17 17:14:41

Mundury szwadronu tatarskiego przy Gwardii Napoleona I.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-12-26 22:23:34

Z roku 1920...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-12-27 11:31:40

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2017-12-27 14:36:53

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-01-21 18:48:17

Z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej, w 1794 roku...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-02-23 00:23:13

Ułan Tatarski, w 1920 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-03-11 15:38:34

Z 1919 roku...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-04-10 16:41:44

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-04-10 16:42:48

... i Tatarzy ze szwadronu Gwardii Napoleona I, w 1812 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-04-18 13:06:58

Groby dwóch Ułanów Tatarskich na warszawskich Powązkach Wojskowych...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-04-18 13:07:32

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-05-20 22:23:35

Ułan 1 szwadronu tatarskiego 13 P.Uł. Wileńskich, w drugiej połowie lat trzydziestych.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-07-03 19:55:07

Zmarły niedawno Stefan Mustafa Abramowicz, podczas służby w 1 szwadronie tatarskim 13 Pułku Ułanów Wileńskich, w drugiej połowie lat trzydziestych.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-03 14:56:12

Z 1919 roku...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-04 13:36:17

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-06 10:17:26

Z 1919 roku...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-06 10:17:42

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-06 10:18:03

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-06 10:18:22

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-06 10:18:41

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-16 22:50:32

Grodno, Kwatera Wojenna, 13 sierpień 2018 rok.
Spoczywają tam min. ułani Jazdy Tatarskiej, polegli w 1919 i 1920 roku...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-16 22:51:17

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-16 22:52:37

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-17 09:01:53

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-17 09:02:27

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-17 09:51:49

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-18 17:11:42

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-18 19:39:15

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-18 21:37:19

Na defiladzie 15 sierpnia 2018 roku.
Rekonstrukcja Tatarów spod Grunwaldu...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-18 21:37:45

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-19 00:21:44

I rekonstrukcja Jazdy Tatarskiej z XVII wieku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-19 11:10:12

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-20 21:18:32

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-24 10:54:36

I jeszcze raz rekonstrukcja Tatarów z pól grunwaldzkich na defiladzie 15 sierpnia 2018 roku...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-24 10:54:52

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-28 10:39:36

Biogram dowódcy Tatarskiego Pułku Ułanów z 1920 roku...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-29 17:27:52

I jeszcze jeden biogram...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-30 11:11:18

Lista imienna towarzyszy z Pułków Straży Przedniej. Trudno ustalić, ilu z nich padło w obronie Pragi, w 1794 roku...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-30 11:11:44

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-30 11:12:18

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-30 15:36:00

Gen. Aleksander Romanowicz, dowódca Tatarskiego Pułku Ułanów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-30 15:37:22

Ppłk. Zenon Kryczyński, zastępca dowódcy Tatarskiego Pułku Ułanów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-30 15:38:45

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-30 18:28:47

Wspomnienia dowódcy szwadronu, por. Iskandera Achmatowicza...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-30 18:30:48

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-30 18:54:32

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-30 19:01:26

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-30 19:01:48

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-30 19:02:07

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-30 22:36:45

Sylwetki żołnierzy tatarskiego Pułku Ułanów...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-30 22:37:04

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-31 14:43:52

Nieco o 1 szwadronie tatarskim 13 Pułku Ułanów Wileńskich...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-31 14:44:08

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-31 14:44:30

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-31 14:45:17

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-31 14:45:45

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-31 14:46:13

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-31 14:52:37

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-31 14:53:18

... koniec.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-31 14:55:18

Płk. Bajraczewski z Tatarami "Strzelca" w Słonimie, w 1934 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-31 14:56:18

Tatarki i Tatarzy ze " Strzelca" w Nowogródku, w 1934 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-31 20:37:43

Z 1936 roku...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-31 22:55:56

Ze święta pułkowego, podczas którego szwadron otrzymał wspaniały buńczuk od społeczności tatarskiej...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-31 22:56:15

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-31 22:56:40

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-31 22:56:59

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-31 22:58:20

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-08-31 23:00:29

Ułan trzeci od prawej dzierży buńczuk podarowany przez społeczeństwo tatarskie.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-01 10:45:09

Niepełna niestety relacja z przysięgi młodego rocznika w szwadronie tatarskim, w 1937 roku...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-01 10:45:26

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-01 22:57:30

Zebtanie Tatarów w Wilnie, w 1934 roku. Drugi od lewej stoi rtm. Jeljaszewicz, jeszcze służący w Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-02 10:17:02

Tatar szwadronu Gwardii, w 1813 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-02 10:17:48

Tatarzy Gwardii i Mameluk.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-02 13:13:31

Mapka przedstawiająca rozsiedlenie Tatarów w II RP.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-03 09:26:19

Projekt meczety, który miał stanąć w Warszawie, w okresie międzywojnia.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-03 09:28:01

Niektóre meczety istniejące w II RP.

W Nowogródku...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-03 09:28:36

W Dowbudziszkach...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-03 09:29:04

W Łowczycach...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-03 09:29:29

... i w Mirze.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-03 16:03:33

Niekompletna, bardzo niekompletna lista Tatarów, poległych poległych w obronie Płocka:

1. Plut. Gołubowicz Józef
2. Uł. Kulesza Bolesław
3. Por. Lisiecki Michał
4. Uł. Narel Emil
5. Pchor. Skinder Bolesław
6. Ul. Piotrowski Kazimierz.
Znana jest lista poległych w okresie 1919- 1920 i zmarłych z ran żołnierzy Tatarskiego Pułku Ułanów. Również niekompletna, ponieważ nie udało się ustalić nazwisk poległych min. podczas odwrotu z Ukrainy, własnie obrony Płocka i walk w jego okolicach, oraz z walk samodzielnych pododdziałów pułku.
I tak na przykład 18 sierpnia szwadron pieszy pułku ( liczący ok. 40- 50 ludzi) pod dowództwem por. Lisieckiego natknął się podczas działań zaczepnych załogi płockiej, na oddziały III Korpusu Kawalerii Gaj Chana idących na tyły polskiego natarcia. Widząc ogromną przewagę wroga szwadron rozpoczął odwrót wraz ze strzelcami batalionu 6 PP Leg. Tatarzy odchodzili krok za krokiem unosząc ciężko rannego swego dowódcę, skutecznie odpierając liczne szarże kozaków.Wkrótce jednak, po wyczerpaniu amunicji szwadron osaczony rozpoczął ostatni rozpaczliwy bój na kolby i bagnety.Padł zarąbany ranny por. Lisiecki, pchor. Skinder popełnił samobójstwo ostatnim pociskiem, a szwadron został prawie w całości zniesiony na rosyjskich szaszkach. Do miasta zdołało się przedrzeć zaledwie kilkunastu ułanów.
Ogółem w boju o Płock pułk stracił 56 Tatarów ( w tym 2 oficerów), rannych zostało 2 oficerów i kilkudziesięciu szeregowych.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-04 09:00:54

Z 1937 roku...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-04 09:01:13

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-04 09:01:32

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-04 09:01:55

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-04 09:02:14

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-04 09:02:35

... koniec.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-04 17:59:55

Tatarzy wileńscy przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, w lutym 1938 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-04 20:07:11

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-04 21:55:28

Tatar lipkowski.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-05 08:52:26

Trochę informacji na temat pułków Straży Przedniej...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-05 08:52:55

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-05 11:23:13

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-06 00:19:38

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-06 12:25:39

Lista z Pułku Straży Przedniej Aleksandra Ułana, z 1792 roku...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-06 12:26:01

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-06 21:30:37

Raport o stanie 1 Pułku Straży Przedniej płk. Kirkora, z roku 1794...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-07 01:10:25

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-07 09:55:17

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-08 11:24:26

Meczet w Sorok Tatarach.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-08 14:31:07

Tatarzy czasowo w służbie saskiej w okresie 1756- 1763.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-08 14:32:21

Mogiła por. Mustafy Sulkiewicza, poległego w Saksonii w 1762 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-09 15:03:45

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-10 00:12:50

Meczet w Kruszynianach.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-10 22:35:49

Losy Tatarów w okresie po III rozbiorze do powstania szwadronu Tatarów Litewskich Gw. Napoleona I...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-10 22:36:08

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-10 22:36:29

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-12 10:59:44

Trochę ciekawych materiałów w temacie Tatarskich Pułków Straży Przedniej.
Na początek raport z 1791 roku, przedstawiający stan i kondycję 4 Pułku Straży Przedniej...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-12 11:00:14

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-12 11:00:42

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-12 11:01:07

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-12 11:01:31

... koniec.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-12 16:16:13

Herb Bielaków.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-12 20:35:53

Lista imienna i podział oficerów i namiestnikach w 4 pułku Bielaka...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-12 22:18:48

Lista imienna i podział oficerów i namiestników w 1 Pułku Straży Przedniej płk. Mustafy Baranowskiego...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-12 22:19:12

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-12 22:20:41

... i herb Rodziny Baranowskich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-13 12:31:57

Po 1775 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-13 12:34:32

Tablica pamiątkowa na Cmentarzu Kamionkowskim, gdzie spoczęli min. Tatarzy z Pułków Straży Przedniej, polegli i pomordowani na szańcach Pragi, w 1794 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-13 16:53:25

W marcu 1777 roku istniało 5 Pułków Straży Przedniej:

- 1-szy płk. Baranowskiego
- 2- i Buławy Wielkiej
- 3- i Buławy Polnej
- 4- y płk. Bielaka
- 5- y Ignacego Poniatowskiego
Razem 1360 ludzi.
Reformy Sejmu Czteroletniego zakładały zwiększenie ludzi w pięciu pułkach do 5490, po 1098 w pułkach o strukturze: sztab plus 8 chorągwi po 135 koni. Wkrótce jednak zmieniono stany do 812 dla 1 pułku i po 612 dla pozostałych.
W czerwcu 1792 roku sformowano 7 Pułk Straży Przedniej Aleksandra Ułana, natomiast w lipcu tego roku Nadworny Pułk Królewski Jakuba Azulewicza ( na zdjęciu) zostal włączony do wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego jako 6 Pułk Straży Przedniej.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-13 19:40:39

Wiosną 1794 roku istniały, mimo wysiłków Rosjan, sześć pułków, choć już w uszczuplonych stanach. I tak:

- 1 PSP Michała Kirkora- 613 głów
- 2 PSP Buławy Wielkiej- 493
- 3 PSP Buławy Polnej- 522
- 4 PSP gen. Bielaka- 596
- 5 PSP St. Byszewskiego- 532
- 6 PSP Jakuba Azulewicza- 461.

----------------------------------

Sylwetki tatarów 2 PSP Buławy Wielkiej. Od lewej: oficer, towarzysz i pocztowy.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-14 15:10:53

Herb Rodziny Azulewiczów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-14 15:11:27

Herb Rodziny Kirkorów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-14 17:21:23

3 Pułk Straży Przedniej Buławy Polnej.
Od lewej: Pocztowy, oficer i towarzysz.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-14 19:32:06

Na szańcach Pragi 2 listopada 1794 roku stanęli Tatarzy ze wszystkich sześciu pułków. Stany ich były już mocno uszczuplone i tak:
1 pułk- 280, do walki 66, reszta ranni i chorzy
2 pułk- 207
3 pułk- 250, do walki 211
4 pułk- 427, do walki 330
5 pułk- 492, do walki 329
6 pułk- 318, do walki 193.
W walkach 4 listopada pułki poniosły ogromne straty, tylko nieliczni uszli spod rosyjskich bagnetów.

-------------------------------------

5 Pułk Straży Przedniej. Od lewej" Pocztowy, oficer i towarzysz.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-14 21:15:14

Herby Rodziny Kryczyńskich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-19 20:54:50

Wspólna mogiła Obrońców Pragi na Cmentarzu Kamionkowskim, stan z 1931 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-20 14:01:22

Herby niektórych rodów tatarskich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-20 14:01:45

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-20 17:14:52

Herb rodu Bogdanowiczów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-20 22:26:41

Jeszcze jeden dokument z końca XVIII wieku. Imienna lista wziętych do niewoli przez Rosjan żołnierzy z oddziału płk. Grabowskiego po bitwie pod Lubaniem...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-20 22:27:19

...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-21 00:50:08

Herb rodziny Petyhorskich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-09-21 18:54:39

Herb rodziny Smolskich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-05 20:29:13

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-09 21:53:07

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-11 10:54:00

Herb rodziny Mićkiewiczów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-11 15:41:35

Pieczęć IV Pułku Straży Przedniej gen. Bielaka.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-11 19:37:26

Grób gen. Józefa Bielaka w Studziance.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-11 21:40:16

Herb rodziny Bartoszewiczów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-16 14:38:05

Kamieniec Litewski koło Brześcia.
Miejsce stacjonowania IV Pułku Straży Przedniej.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-16 21:07:42

Ppor. Walenty Azarewicz z 4 PL.
Zginął w wypadku lotniczym pod Krasnobrodem.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-16 21:10:07

Herb rodziny Azarewiczów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-18 12:05:09

Herb rodziny Dowgiałłów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-21 10:18:16

Pod Ostrą Bramą, w 1920 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-21 16:34:50

Herb rodziny Zasulskich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-21 18:08:24

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-21 18:57:30

Herb rodziny Szerewiczów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-22 00:58:52

Herb rodziny Romanowskich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-22 09:32:43

Herb rodziny Rajeckich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-22 17:47:34

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-22 19:35:48

Herb rodziny Piotrowiczów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-22 19:52:09

Herb rodziny Ostryńskich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-22 23:56:51

Herb rodziny Numurowiczów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-24 12:58:59

Herb rodziny Minkiewiczów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-30 09:46:38

Gen. Józef Bielak, dowódca 4 Pułku Straży Przedniej.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-30 15:18:46

... i Jego podkomendni. Od lewej towarzysz i pocztowy.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-30 20:05:26

Tatarzy z 3 Pułku Straży Przedniej.
Od lewej towarzysz i pocztowy.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-10-31 09:21:10

Tatarzy Gwardii w 1813 roku

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-04 19:07:44

Herb rodziny Burnaków.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-05 23:42:58

Herb rodziny Czuwaszów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-22 14:12:44

Herb rodziny Daszkiewiczów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-22 15:51:17

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-22 19:53:03

Ułani Tatarscy wśród obrońców Płocka, w 1920 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-23 15:08:04

Jeszcze jedna mogiła na cmentarzu w Grodnie.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-23 19:27:26

Ułan Tatarskiego Pułku, w 1920 roku.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-23 19:37:41

Ułani 1 szwadronu tatarskiego 13 P.Uł.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-23 23:21:04

Ochotnik z 1919 roku, Aleksander Czachorowski.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-24 00:25:49

Wspomnienia zmarłego niedawno Stefana Mustafy Abramowicza, z Jego służby czynnej w 1 szwadronie tatarskim `2 Pułku Ułanów Wileńskich, w latach 1937= 1939...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-24 00:26:20

Jw.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-24 00:26:40

Jw.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-24 00:27:11

Jw... cdn.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-24 09:50:04

Cd wspomnień...

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-24 15:38:31

Jw.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-24 15:38:49

Jw.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-24 20:21:59

Jw. Pierwszy dowódca 1 tatarskiego szwadronu 13 P.Uł., rtm. Michał Bohdanowicz.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-24 20:22:27

Jw.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-24 20:22:47

Jw.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-24 22:17:56

Jw.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-25 10:51:19

Jw.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-25 10:51:37

Jw.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-25 10:52:01

Koniec.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-25 14:57:44

;-)

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-26 17:17:11

Akszak, herb rodziny Janczurów.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-27 09:55:34

Herb rodziny Juszczyńskich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-28 01:12:13

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-29 00:12:35

Herb rodziny Maluszyckich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-11-29 01:23:43

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-12-05 21:00:25

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-12-05 21:42:04

Herb rodziny Talkowskich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-12-06 18:01:33

Herby Tatarów Litewskich.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-12-06 18:02:02

Jw.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2018-12-21 09:51:33

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2019-01-08 22:23:22

.

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2019-01-08 22:23:51

fragment

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2019-01-08 22:24:27

rewers

RE: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej
2019-01-17 00:33:31

Herb rodziny Zasulskich.

Aby odpowiedzieć musisz się zalogować.
0.060
Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami.