Logo
   ODKRYWCA - Strona główna
Login: Hasło:
Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj  
Forum: IIRP - Wojsko Polskie 1918-1939
 
[*] Powrót do głównej strony tego forum

- ikonki przy nicku oznaczają ilość ostrzeżeń które otrzymał użytkownik (czerwona oznacza blokadę logowania w serwisie)
Temat: Kto napisał: Dodano: 
Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-08 14:57:13

Wątek poświęcony jednemu z bohaterów III Powstania Śląskiego, porucznikowi marynarki Robertowi Oszkowi i Jego szturmowemu oddziałowi.

 Linki sponsorowane
RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-08 15:00:50

Ze wspomnień ppor. rez. Józefa Termina:
…. Robert Oszek, mój dowódca, dowodzący oddziałem szturmowym marynarzy – to była żywa legenda. Przed wybuchem powstania otrzymał zadanie zorganizowania specjalnego oddziału marynarzy. Zgłosiła się do niego masa ludzi. Wybrał tylko 67. I mówił – ja, oficer marynarki, na piechotę walczyć nie będę. I wtedy w Sosnowcu zbudowali samochód pancerny. Płyty stalowe dali z huty „Baildon”. W cztery dni był gotów. Na przodzie miał trupią czaszkę, z boku wypisaną nazwę „Korfanty”. I flaga była piracka i te piszczele mieliśmy na czapkach. W samochodzie – 5 cekaemów – duża siła rażenia. Potem mówili, że gdzie przeszedł Oszek ze swoimi, to trawa nie rosła.
Front się zaczął dla nas od Sławięcic, Kędzierzyna, Raszowa przez Rokicze, Leśnicę, Lichynię, Zalesie, Zimną Wódkę znów do Sławięcic. Wysyłali nasz oddział pod osłoną „Korfantego” we wszystkie luki frontowe. Ruszaliśmy szybko z miejsca na miejsce. Duża siła rażenia. To były duże zalety. I ten marynarski duch bojowy, który przechodził na innych. Nazywali powstańcy „Korfantego” – „krążownikiem szos”. Nie było dla niego złych dróg, kiedy tylko się pojawił – Niemcy natychmiast zaczynali odwrót.
Po powstaniu samochód poszedł do Krakowa, do muzeum. Co się z nim potem stało – nie wiem. Oszek zmarł w 1938 r.”

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-08 15:03:14

Por.mar. Robert Oszek.
Zdjęcie pochodzi z okresu powstania.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-08 15:04:13

Marynarze oddziału szturmowego na " pokładzie Korfantego"...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-08 15:04:38

...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-08 16:39:18

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-08 17:29:51

Od 1922 kapitan.
W Flotylli Pińskiej ZDO na ''Pancerny 1'', w Wiślanej dowódca monitora ''Mozyrz''.
W 1921 roku rzucił pomysł utworzenia Flotylli Odrzańskiej (Kędzierzyn, Kłodnica)
W 1934w Pińsku na 6 tygodniowych ćwiczeniach oficerów rezerwy.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-08 17:40:22

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-08 17:47:18

Znalezione w necie: "...W 1921 roku Oszek bierze urlop z polskiej Marynarki Wojennej i trafia w rodzinne strony, gdzie trwa właśnie ostateczna walka o Górny Śląsk. Polacy zyskują w nim niezwykłego żołnierza. Zabrzanin ma za sobą życie pełne zwrotów akcji, jak film przygodowy. Jego samochód pancerny z piracką flagą o nazwie "Korfanty" stał się legendą powstań.

Nikt już nie wie, dlaczego Oszek uciekł z górniczego domu w Zaborzu. Jest 1910 rok, Robert ma 15 lat. Rodzice chcą go kształcić, ma zostać księdzem, ale on naczytał się zbyt wiele awanturniczych powieści.

Ucieka do Hamburga, ukrywa się na wielorybniczym żaglowcu, ujawnia się dopiero na pełnym morzu. Odtąd jest marynarzem. Również formalnie, bo łapie go wojsko i kieruje do szkoły marynarki.

Przed nim piękna kariera, ale gdy pełni służbę na krążowniku w Meksyku, załoga bierze udział w tłumieniu strajku robotników. Wśród nich są Polacy. Oszek wypuszcza kilku z nich z aresztu.

Traci przez to stopień i ląduje w więzieniu, potem pływa tylko na szkolnych statkach. Jest jednak świetnym marynarzem, dlatego podczas I wojny światowej zostaje dowódcą torpedowca. Przedtem cudem uratował się z tonącego pancernika.

Kiedy Polska odzyskuje niepodległość, Oszek wstępuje do naszej Marynarki Wojennej i walczy w wojnie z bolszewikami, dowodząc rzecznym, opancerzonym okrętem artyleryjskim. Na Górnym Śląsku ma inne zadanie. Organizuje tutaj obronę przed niemieckim sabotażem, ale dokonuje czegoś, o czym Śląsk dotąd nie słyszał.

Tworzy szturmowy oddział złożony z 67 marynarzy, z dwoma własnymi samochodami pancernymi, które sami sobie skonstruowali. Oddział był bohaterski, walczył w najcięższych walkach, w krótkim czasie zginęło 40 marynarzy."

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-08 17:50:27

Zejmani z oddziału Roberta Oszka przy " Korfantym".

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-08 20:43:52

"W 1921 roku Oszek bierze urlop z polskiej Marynarki Wojennej...."

I teraz- własny urlop i własna decyzja, czy i urlop, i decyzja narzucone?
W cytowanej przez Ciebie wiki stoi napisane

"W dniu 19 lutego 1921 roku został mianowany porucznikiem marynarki, równocześnie urlopowany i skierowany na Górny Śląsk."

W sumie ciekawe, kto miałby marynarza na GŚ kierować?

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-08 22:33:19

J.W.Dyskant pisał o nim w kontekście III P. Śl. jako o por. mar. rez., byłym oficerze Flotylli Pińskiej i Wiślanej, zwolnionym do rezerwy.
Taki był chyba ogólny wymóg wobec wszystkich chętnych do powstania, zwolnienie ze służby.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-08 22:43:45

Z tym różnie bywało. Ochotnicy ( oficjalnie zwolnieni ze służby) z różnych broni tj. piechoty, kawalerii, artylerii etc. przedostawali się na GŚ przeważnie nie w mundurach WP. Na każdą informację koalicjantów ( Anglików lub Włochów, sprzyjających Niemcom) o ich udziale w walkach, dowództwo WP zachowywało się jakby o tym zupełnie o tym nie wiedziało.Aby nie zadrażniać...
Bywało również, że przez granicę przedostawały się umundurowane ze sprzętem małe pododdziały WP.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-08 22:47:09

Drugi z samochodów pancernych oddziału szturmowego marynarzy.Pierwszy od lewej por. Oszek.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-08 22:50:05

Szturmowcy por. Oszka w boju pod Górą św. Anny.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-08 23:18:36

W okresie międzywojnia.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-09 10:49:43

Z czasów służby w Flotylli Pińskiej...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-09 10:50:20

...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-09 10:51:18

Przed " Korfantym"...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-09 11:45:34

"Pancerny 1". Tylko czy pierwszy z lewej strony jest kapitan ? Oszek? Fotka niestety, marna.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-09 13:34:55

Myślę,że zdjęcie pochodzi z wydawnictwa okresu międzywojnia, gdzie podano aktualny stopień Oszka. W 1920 roku był podporucznikiem, jak widoczne jest na zdjęciu.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-09 14:04:38

Kilka zdjęć z " Pancernego I", z czasów, kiedy służył na nim ppor. Oszek...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-09 14:05:27

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-09 14:06:11

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-09 14:06:49

...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-09 14:17:04

Kpt. mar. rez. Robert Oszek w okresie międzywojnia.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-09 16:39:00

Szturmowy oddział marynarzy przy " Korfantym".

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-09 22:23:12

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-09 23:05:51

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-10 00:57:57

Rok 1938...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-10 11:10:53

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-10 11:11:35

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-10 17:35:37

Drugi, obok " Korfantego" samochód pancerny oddziału szturmowego por. Oszka.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-10 21:23:03

Z pogrzebu kpt. Oszka...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-10 23:06:56

Z walk marynarzy kpt. Oszka...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-10 23:10:43

Zdjęcie z 2018-01-10 17:35:37 - to rok 1936 w Katowicach.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-11 00:09:41

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-11 10:07:50

Samochód pancerny "Korfanty".

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-11 10:24:10

i taki rysuneczek.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-11 14:37:26

Z pogrzebu kpt. Oszka.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-11 18:13:40

Znalezione w necie...


W przededniu wybuchu III powstania śląskiego Robert Oszek sformował z 67 zaufanych marynarzy, którzy podobnie jak on nabyli doświadczenia w marynarce niemieckiej i wrócili na Górny Śląsk, Samodzielny Oddział Szturmowy. Oddział miał fason. Jednakowo umundurowany po marynarsku, z białymi getrami, jaskrawo odróżniał się od poubieranych byle jak oddziałów powstańczych. Swoim podwładnym narzucił żelazną dyscyplinę, groził zastrzeleniem każdego, kto przywłaszczy sobie cudzą własność. A jego słowa nie były bezpodstawne - potrafił zabić człowieka jednym uderzeniem pięści.

Już po wybuchu powstania w Hucie Baildon w ciągu kilkudziesięciu godzin opancerzył i uzbroił w 5 karabinów maszynowych dwa samochody ciężarowe. Oszek skonstruował także tragacze - opancerzone taczki z zamontowanym karabinem maszynowym.

Wojska powstańcze dzieliły się na trzy grupy: "Północ" (kpt. Neugebauer), "Wschód" (kpt. Grzesik) i "Południe" (ppłk Sikorski). W ramach 1. dywizji, walczącej w grupie "Wschód", działały dwie zmotoryzowane kompanie marynarzy: kpt. Oszka i bosmana Walerusa oraz 4 samochody pancerne obsadzone przez byłych marynarzy.

Legenda Oszka zrodziła się po 20 maja 1921 r., kiedy Szturmowy Oddział Marynarzy został skierowany do Leśnicy jako odwód dowództwa 1. pułku powstańczego pod dowództwem Walentego Fojkisa. Odtąd brał udział w najcięższych walkach pod Górą Św. Anny, a z oddziału przeżyło tylko 27 marynarzy. Jedna z pancerek, nazwana "Korfanty", była pojazdem "flagowym" samego Oszka. Pomalowana w trupie czaszki siała wśród wroga zrozumiały postrach. 23 maja w czasie brawurowego ataku Oddziału Szturmowego na Lichynię Oszek, kierujący chorągiewkami z wieżyczki pancerki podległym oddziałem, został trafiony. Kula straciła jednak impet, rozbijając lornetkę na piersiach Kapitana i zraniła go tylko, a odłamki lornetki skaleczyły mu twarz. Mimo to krwawiący, owinięty ręcznikiem, nadal kierował atakiem na Lichynię. Opatrzono go dopiero w nocy. Ponownie atakował Lichynię 3 czerwca, posuwając się na czele nacierających oddziałów i skupiając na sobie cały ogień nieprzyjaciela. W wyniku tego brawurowego ataku Lichynia została ponownie zajęta przez wojska powstańcze.

Oszek był typem sienkiewiczowskiego zagończyka - nie potrafił się cofać przed niczym i nikim, ciągle parł do przodu. Na wieść o wstrzymaniu ofensywy wpadł we wściekłość, ciskając obelgami na dowództwo

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-11 20:37:58

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-11 21:34:39

Ciekawe, służył w Kriegsmarine w czasie I wojny.
Kto pisze takie teksty ?

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-12 00:07:50

Twoja uwaga jest słuszna, ale czy wnosi coś nowego w tym wątku? ...Odkrywasz pewną "oczywistą oczywistość" stanu wiedzy osób aktualnie odpowiedzialnych za rzetelność historyczną.Istotnie, smutne to. Ale...
Ja to zdjęcie zamieściłem ze względu na niespotykany dotąd portret, więc zostawiłem ten " bzdet" nic nie znaczący ( bowiem czy kajzer Flotte, czy Kriegsmarine to ten sam " szprechający" naród). Nie spodziewałem się, że zamiast poszukać coś ciekawego o postaci Bohatera wątku, " pojechałeś po detalu". I teraz, wierz mi, nie wiem, co smutniejsze :-(

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-12 00:10:53

Z walk Flotylli Pińskiej w 1920 roku, kiedy na " Pancerny I" jego starszym oficerem był ppor. Robert Oszek...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-12 10:41:06

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-12 10:41:25

...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-12 18:56:35

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-12 18:57:50

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-12 18:58:08

...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-12 21:39:21

Miejsce Wiecznego Spoczynku kpt. Oszka.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-13 11:05:58

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-13 12:36:56

z sieci.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-13 19:01:14

Z tej samej uroczystości, z której zdjęcie wrzucił Krzysztof115... 3 maja 1936 roku.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-13 21:36:10

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-13 21:36:31

...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-14 11:30:57

Udało mi się znależć " Pancernego I" w pełnej krasie.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-14 13:37:50

W bardziej poprawnej jakości...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-14 13:38:20

...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-14 17:11:59

Przykład zapalczywości i zawadiactwa kapitana... Kolejne rozkazy dowództwa o wstrzymaniu działań, kiedy pod koniec dnia walki otworzył i przeczytał je adresat...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-14 21:38:03

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-15 00:40:49

Samochód pancerny " Górny Śląsk- Alzacja", walczący często pod rozkazami kapitana...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-15 00:41:40

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-15 00:42:13

...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-15 12:32:35

Z lornetką por.Oszek.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-15 13:03:20

Z walk marynarzy kpt. Oszka...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-15 13:03:48

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-15 13:04:16

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-15 13:05:21

... cdn.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-15 21:38:30

Cd...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-16 18:13:41

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-16 18:14:16

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-16 18:14:44

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-16 18:15:22

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-16 18:15:53

... cdn.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-16 20:43:42

Cd...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-16 20:43:59

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-16 20:44:49

... cdn.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-16 21:49:29

Cd...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-16 21:49:48

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-16 21:50:05

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-16 21:50:46

... cdn.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-17 11:22:16

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-17 11:22:48

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-17 11:23:03

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-17 11:23:25

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-17 11:23:40

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-17 11:24:02

... cdn.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-17 15:32:32

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-17 20:25:28

Cd...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-17 20:25:45

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-17 20:26:04

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-17 20:26:26

...cdn.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-17 23:38:04

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-18 10:28:38

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-18 17:27:01

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-18 19:29:20

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-18 22:00:16

... i koniec.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-29 17:41:53

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-29 17:42:12

...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-30 00:59:15

Z czasów służby por. Oszka we Flotylli Pińskiej.
"Pancerny I"...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-30 00:59:45

...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-30 11:03:02

W drodze do "wypadku"...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-30 11:03:21

...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-30 16:57:01

Z netu...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-30 21:52:24

.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-30 22:18:55

00:59:15
To nie ''Pancerny I'', tylko jakaś krypa transportowa.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-31 00:28:18

Podobnie jak z tym "Kujawiakiem",wiara w żródła, przy podobieństwie przedmiotu zawodzi. Kiedyś dostałem w wymianie korespondencji wrzuciłem do folderu. Choć musisz przyznać, że podobieństwo jest. Komin mógł zasłonić jeden z marynarzy tam stojących...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-01-31 00:45:13

...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-02-04 10:50:00

Oddział szturmowy marynarzy pod dowództwem kapitana Roberta Oszka.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-02-04 15:25:01

Bardzo urokliwe zdjęcie marynarzy kpt. Oszka. To nawet jest zdjęcie z okresu powstania, sądząc po mundurach.

----------------------------------------

Jeszcze w sprawie zdjęcia, zamieszczonego przeze mnie 30 stycznia. Faktycznie, to nie "Pancerny I". Na tamtym bladym i " mętnym" jednostka nazdjęciu wyglądała bardziej bojowo ;-)

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-02-04 16:18:28

Dziękuję za informacje, nie wiedziałem, że jest to zdjęcie marynarzy kpt.Oszka z epoki.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-02-04 18:26:24

W najgorszym wypadku, zdjęcie pochodzi z pierwszej połowy lat dwudziestych, ponieważ noszą jeszcze mundury " Wilusia". W póżniejszych latach, na uroczystościach rocznicowych ( udokumentowanych na zdjęciach), mundury są inne. Poza tym twarze i postury są zdecydowanie młodsze.
No, teraz znależć coś nowego w tym temacie, to będzie trudno, bardzo trudno;-) Przetarłem oczy ze zdumienia i radości, kiedy znalazłem to ostatnie zdjęcie " Korfantego". A tutaj proszę, niespodzianka w postaci Szturmanów kpt. Oszka...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-02-08 11:51:09

Młody Oszek.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-02-08 17:27:53

W temacie " młodego Oszka"...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-02-08 17:30:56

... póżniejsze chyba od pokazanego przez Ciebie, z widoczną baretką na piersi. Nie znam się na niemieckich odznaczeniach, ale to chyba Krzyża Żelaznego.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-02-09 10:43:31

"Korfanty" przed pałacem w Świętochłowicach.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-02-10 11:35:16

Na takiej niemieckiej jednostce służył także Robert Oszek.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-02-10 18:09:33

... i z takiej własnie tonącej jednostki ocalał jako bardzo nieliczny.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-02-10 18:12:07

I pozostałe jednostki " kaizer flotte", na których służył nasz przyszły Bohater.
SMS "Bremen"...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-02-10 18:12:45

SMS "Hertha"...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-02-10 18:13:24

... i SMS "Kaiserin August".

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-04-07 20:59:02

Z Allegro.
Wierzyłem, że w końcu się wyłoni w tym temacie coś nowego ;-)

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-04-11 00:27:30

Jeden z marynarzy oddziału szturmowego Roberta Oszka.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-04-13 14:08:44

Najładniejszy bodaj portret Roberta Oszka. W całej " gali orderowej".

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-04-13 17:00:39

Przed pałacem w Świętochłowicach. Robert Oszek odwrócony drugi od lewej.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-04-14 21:20:31

Najwyrażniejsze bodaj zdjęcie oddziału szturmowego marynarzy...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-04-14 21:21:00

...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-05-02 14:01:37

"Maszynka" na "Pancernym I".

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-05-02 14:08:35

"Pancerny I".

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-05-03 20:05:33

...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-06-12 17:24:41

Jeszcze jeden portret Roberta Oszka.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-06-12 21:23:56

Związek byłych Marynarzy, uczestników powstań śląskich. W środku Robert Oszek.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-06-13 09:03:55

Stoją ze flagami, towarzyszącym oddziałowi szturmowemu Oszka w walkach.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-06-13 19:53:42

Oddział szturmowy marynarzy przed zamkiem w Sławięcicach, 18 maja 1921 roku.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-07-05 10:17:16

Ostatnio znalazłem w starej kronice. Kawałeczek " Pancernego I"...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-07-05 10:17:40

...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-08-22 00:23:23

Pod Boryspolem. "Pancerny I" ciągnący berlinki.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-09-10 16:09:22

Samochód ochrony sztabu w 1921 r.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-09-10 18:16:46

A tutaj reszta " Oszkowego inwentarza". W środku ( bodaj, ponieważ Twoja fotka jest trochę "tycia ") wrzucone przez Ciebie autko.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-09-10 19:51:22

Mam tylko taką "tycią" fotkę, może Tobie uda się znaleźć w lepszej rozdzielczości.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-09-10 19:56:14

Może być, że mi się uda ;-)

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-09-10 21:31:16

Ciekawe co tam napisane na tych autkach ?

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-09-11 08:31:49

Modele.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-09-11 09:29:19

Wśród swoich " Szturm- Zejmanów".

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-09-11 17:30:44

A tak jest napisane na nich: szturmowy oddział marynarzy.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-09-11 21:49:24

Dzięki. Myślałem, że może nazwy własne.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-09-13 14:04:40

Jeden z samochodów " szturmowego oddziału marynarzy".

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-10-08 21:20:49

Kpt. Oszek ze swoimi podkomendnymi, w 1927 roku.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-10-09 10:48:33

... i w 1930 roku.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-10-09 18:35:58

Oddział kpt. Oszka podczas powstania.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-10-09 18:58:53

Nie Andrzeju, nie dubluję ostatniego zdjęcia. Tutaj w odróżnieniu od wcześniejszego, na " Korfantym" jest tylko jedna flaga.
Pozdrawiam

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2018-11-26 17:13:59

Na pokładzie " Pancernego I", lepsza rozdzielczość.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2019-01-03 16:52:46

Jw.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2019-01-03 20:47:37

Jw.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2019-01-12 00:02:11

Trochę z biogramu kpt. Oszka...

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2019-01-12 00:02:33

Jw.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2019-01-12 00:02:55

Jw.

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2019-01-12 07:23:40

Jestem ciekawy, kto to napisał?

RE: Por. mar. Robert Oszek.
2019-01-12 10:05:49

" Polska Zbrojna" nr.12/ 2017
" Wilki morskie na suchym lądzie"
Piotr Korczyński

Aby odpowiedzieć musisz się zalogować.
0.025
Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami.