W poszukiwaniu bramy Pobocznej w Krakowie

Udostępnij:

Specjaliści z krakowskiego Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych i naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej badali georadarem teren ok. 200 metrów kwadratowych u stóp Wawelu – podał Urząd Miasta Krakowa.

Bramka na Wawel od ul. Kanoniczej − akwarela B. Gąsiorowskiego z XIX w.

“Badania miały za cel określenie, gdzie dokładnie znajduje się XV-wieczna Brama Poboczna i pozostałości dawnych murów miejskich. Wszystko po to, by można było w sposób niekolidujący z pozostałościami tych zabytków poprowadzić sieć ciepłowniczą od ulicy Podzamcze aż do ulicy Kanoniczej” – powiedział PAP kierownik biura prasowego krakowskiego magistratu Dariusz Nowak.

Znajdująca się u zbiegu ulic Kanoniczej i Podzamcze Brama Poboczna została wyburzona w 1822 r. wraz z częścią murów miejskich, podczas akcji „porządkowania miasta”. Była to jedna z bram prowadzących na Wawel. Jej szerokość, która przed wiekami umożliwiała przejazd wozom konnym, mogła wynosić niemal 3 metry.

Badania georadarowe, prowadzone w pobliżu Domu Długosza na głębokości do 2 m, zostały zorganizowane na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Na użycie tej nieinwazyjnej metody zgodził się Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie. Dzięki temu możliwe będzie zlokalizowanie reliktów średniowiecznych murów i konstrukcji inżynieryjnych oraz miejsca zniszczonych w trakcie układania w tym rejonie w połowie XIX wieku sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Pierwsze fragmenty Bramy Pobocznej odkryto w październiku 2019 roku podczas prac remontowych.

Pierwotnie Kraków posiadał 6 bram, a mianowicie Rzeźniczą, Floriańską, Sławkowską, Szewską, Wiślną i Grodzką. Już w samym początku XIV-go wieku, po buncie wójta Alberta, została zburzona pierwotna brama Grodzka razem z długim ciągiem murów wzdłuż ul. Poselskiej, a przez budowę Gródka odciął Łokietek od miasta bramę Rzeźniczą i wzniósł w 1312 r. u wylotu przesuniętej ul. Mikołajskiej nową bramę, zwaną Mikołajską z dość wysoką wieżą. W 1395 r. powstaje u wylotu ul. Siennej brama Nowa. Przy ul. św. Anny była także, notowana już w 1367 r. brama Żydowska, brama Poboczna pod Wawelem (pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1390 r.) oraz brama Biskupia przy ul. Franciszkańskiej.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Powiązane wpisy

Szymon Zdziebłowski

Dziennikarz naukowy w Polskiej Agencji Prasowej (PAP) i portalu PAP - Nauka w Polsce. Opublikował szereg artykułów w prasie popularnonaukowej i ogólnotematycznej, m.in. w Przekroju, Wiedzy i Życiu, Archeologii Żywej, Gościu Niedzielnym, Gazecie Wyborczej. Ukończył archeologię i PR na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Udostępnij:

Dodaj komentarz

css.php