Logo
   ODKRYWCA - Strona główna
Login: Hasło:
Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj  
Forum: Główne
 
[*] Powrót do głównej strony tego forum

- ikonki przy nicku oznaczają ilość ostrzeżeń które otrzymał użytkownik (czerwona oznacza blokadę logowania w serwisie)
Temat: Kto napisał: Dodano: 
Państwo ma zabytki w d.... - wrażenia po lekturze raportu NIK
2010-06-10 20:17:30

Polecam ciekawy raport NIK z kontroli dotyczącej przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zabytków w odniesieniu do zabytków nieruchomych będących własnością Skarbu Państwa i samorządów jak też kontroli służb konserwatorskich:

http://nik.gov.pl/docs/inform/100325-zabytki.pdf

Całość jest długa ale warta lektury.Niżej kilkoma cytatami streszczam istotę:

" (...) Dodatkowym czynnikiem wpływającym na konieczność przeprowadzenia niniejszej kontroli były sygnały
dotyczące nieprawidłowego działania służby ochrony zabytków pod rządami nowej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr
162, poz. 1568 ze zm.).(...)

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli publiczni właściciele zabytków wykazują rażące niedbalstwo w gospodarowaniu zabytkami nieruchomymi. Niedostateczne zabezpieczenie obiektów zabytkowych przed działaniem czynników atmosferycznych, pożarami czy włamaniami powoduje ich daleko posuniętą degradację. (...)

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli prawidłową politykę państwa uniemożliwia brak wiedzy o stanie faktycznym i prawnym zabytków. Rejestr i ewidencja zabytków (prawnie określone bazy danych o zabytkach) zawierają
dane nieaktualne i są prowadzone nierzetelnie.
System nadzoru nad zabytkami jest niewydolny i wymaga radykalnej zmiany. (...)

Prowadzone przez wojewódzkich konserwatorów zabytków rejestry zabytków nieruchomych oraz wojewódzkie ewidencje zabytków zawierały nieaktualne dane.
Przyczyną niedostosowania wpisów do rejestru i ewidencji zabytków do stanu faktycznego była duża liczba obiektów oraz mała liczba etatów w ramach służby ochrony zabytków. (...)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie sprawuje prawidłowego nadzoru nad służbą konserwatorską, nie dokonuje też niezbędnych analiz polityki państwa w dziedzinie ochrony zabytków. (...)

W zakresie nadzoru nad zabytkami Najwyższa Izba Kontroli dostrzega konieczność systemowej zmiany funkcjonowania służby ochrony zabytków i wnosi do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o opracowanie projektu nowelizacji
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w którym:
- uregulowane zostanie utworzenie jednej, zupełnej bazy danych o zabytkach nieruchomych pozwalającej na uzyskanie przede wszystkim aktualnej informacji o właścicielu i posiadaczu zabytku,
- wyeliminowane zostaną rozbieżności interpretacyjne dotyczące obowiązku posiadania dokumentacji konserwatorskiej, programu prac i programu
zagospodarowania obiektów pozostających w użytkowaniu,
- wprowadzony zostanie obowiązek oznakowania zabytków wpisanych do rejestru. (...)

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Żaden z 9 objętych kontrolą zabytków nie został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego. Zabytki te były wpisane do rejestrów zabytków
prowadzonych w dawnych województwach: rzeszowskim, przemyskim, krośnieńskim, tarnobrzeskim i tarnowskim. WKZ przystąpił do przenoszenia danych z rejestrów nie istniejących województw dopiero w październiku 2008 r., tj. po upływie prawie 10 lat od wprowadzenia reformy administracyjnej kraju. (...)

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wszystkie zabytki objęte kontrolą ujęte zostały w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Zabytki te
zostały także wpisane do rejestru zabytków, jednak zakres danych w rejestrze był niezgodny z wymogami określonymi w §4 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków (...)

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (...) Nieprawidłowości stwierdzono przy sposobie przeprowadzania przez WKZ kontroli zabytków. Dwanaście obiektów zostało skontrolowanych przez pracowników WUOZ
bez stosownych upoważnień do przeprowadzenia kontroli, w 13 protokołach kontroli nie zawarto wymaganych informacji o przyczynach powstania nieprawidłowości, ich
zakresie i skutkach oraz osobach za nie odpowiedzialnych. (...)


W toku kontroli analizie poddano karty ewidencyjne 64 zabytków objętych kontrolą NIK. W wyniku powyższej analizy stwierdzono, iż KOBiDZ nie posiadał kart ewidencyjnych 4 zabytków, zaś pozostałe karty ewidencyjne posiadały
nieaktualne dane. Spośród 59 kart ewidencyjnych, jedynie 2 karty aktualizowane były w okresie ostatnich 5 lat. Najwięcej kart ewidencyjnych (42 karty) zawierało dane
aktualizowane w okresie od 10 do 30 lat temu, zaś 7 kart nie aktualizowano od ponad 30 lat. Spośród 59 kart ewidencyjnych 38 kart zawierało nieaktualne dane
o właścicielu zabytku, zaś 34 karty – nieaktualne dane o posiadaczu zabytku. W kilku przypadkach jako obecny posiadacz zabytku wpisane były państwowe gospodarstwa
rolne zaś w jednym przypadku gminny komitet PZPR."

I tak dalej, i tak dalej....
Po lekturze raportu doszedłem do wniosku,że dla urzędów odpowiedzialnych za ochronę zabytków czas istotnie zatrzymał się na epoce PZPR...

Artur

 Linki sponsorowane
RE: Państwo ma zabytki w d.... - wrażenia po lekturze raportu NIK
2010-06-10 22:46:50

nie ma czasu i za mało ludzi żeby się tym zająć ... bo trzeba aledrogo monitorować i sprzedawane tam SKARBY KÓRTÓRY :)

RE: Państwo ma zabytki w d.... - wrażenia po lekturze raportu NIK
2010-06-10 22:53:32

jestem za rozkopywaniem stanowisk i sprzedawaniem wszystkiego za granicami panstwa. jak nie mamy ludzi i czasu i stanowisk to niech ktoś inny kozysta.

RE: Państwo ma zabytki w d.... - wrażenia po lekturze raportu NIK
2010-06-10 22:56:54

kozie prawo

RE: Państwo ma zabytki w d.... - wrażenia po lekturze raportu NIK
2010-06-11 04:27:27

Rozkopywać stanowisk nie wolno , bo wtedy traci się KONTEKST ! No ale jak już się ten kontekst wyczyściło i policzyło to razem ze szwagrem ...zasiada się szybko w radzie nadzorczej spółki np. "Motyka-szpadel SA " i spokojnie można wszystko opylić ... Skoro można sprzedać huty ,kopalnie, stocznie , zamki i pałace to można sprzedać i 5 kilo zardzewiałych "antyków" z wykopków :) z tym ,że co każde dziecko wie nie robi się tego na aledrogo tylko trzeba tak jak te huty itp... Trzeba się uczyć od polytykuf :) jedna bumaga ze stemplem z ptakiem w koronie jedna parafka pod spodem i jazdaaa bez trzymanki :)

RE: Państwo ma zabytki w d.... - wrażenia po lekturze raportu NIK
2010-06-16 12:19:16

Stare pałacyki i dworki szlacheckie niszczeją, bo państwo nie chce ich przekazać przedwojennym właścicielom, którzy w 99% zostali wymieceni za granicę po II WW.
Najpierw zostały zdewastowane i rozkradzione. Teraz owszem - nawet pojedyncze najbardziej zniszczone obiekty - samorządy lokalne chcą przekazać byłym właścicielom - ale jest to w zasadzie w formie odsprzedaży (sic) i z warunkami restauracji i konserwacji (zabytki) - której zubożali i okradzeni potomkowie dawnych właścicieli - nie są w stanie udźwignąć. Nie ma ustawy o zwrocie własności. Jest jedna - ale dotyczy specyficznej grupy dawnych mieszkańców.(...) W zespole parkowo pałacowym w Rozwadowie ( posiadłość książąt Lubomirskich) owszem niby prowadzono rozmowy z ksieżną Jolantą z Madery - ale postawione warunki były takie, że księżna oddała to miastu. Nie była w stanie im podołać. Teraz miasto robi tam niby-rewitalizację. Jaki obraz zniszczenia i potiomkinowskiej zabudowy tam się dokona - zobaczymy. Nigdzie nie można zapoznać się z planem rewitalizacji. Aktualnie karczowany jest park. Co ostoi się z dawnych egzotycznych egzemplarzy drzew i krzewów- zobaczymy. Jaki socrealistyczny obraz rewitalizacji zobaczymy - wole się nie domyslać. Teren tego parku będzie przez kolejne kadencje prezydentów ich "poletkiem wyborczym". I wątpię czy kiedykolwiek roboty zostaną zakończone. Topione zaś będą pieniądze samorządowe i niekończące się przetargowo- wykonawcze przekręty. W końcu jak wszyscy o tym zapomną, ktoś to kupi, i zaorze za psie pieniądze. I o to chodzi.

RE: Państwo ma zabytki w d.... - wrażenia po lekturze raportu NIK
2010-06-17 10:47:44

Dokładnie o to chodzi :) Układy , przekręty , złodziejstwo w majestacie prawa i ręka rękę myje. Kocham ten kraj.

Aby odpowiedzieć musisz się zalogować.
0.005
Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami.