Logo
   ODKRYWCA - Strona główna
Login: Hasło:
Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj  
Forum: IIRP - Wojsko Polskie 1918-1939
 
[*] Powrót do głównej strony tego forum

- ikonki przy nicku oznaczają ilość ostrzeżeń które otrzymał użytkownik (czerwona oznacza blokadę logowania w serwisie)
Temat: Kto napisał: Dodano: 
skład etatowy pułku piechoty w 1920 roku
2006-04-28 20:06:00

Czy ktoś wie jaki był przeciętny skład etatowy pułku piechoty w 1920 roku? Chodzi mi o to ilu było oficerów, podoficerów, sanitariuszy, kowali, trębaczy itd.

Może udało by się to ustawlić wspólnymi siłami.

Nie wzgardzę także informacjami dotyczącymi pułków innych broni i służb.

 Linki sponsorowane
RE: skład etatowy pułku piechoty w 1920 roku
2006-04-28 21:43:00

Oj, nie wiem czy to w ogóle będzie możliwe.

Właśnie mam przed sobą "Przepisy obowiązujące w Wojsku Polskiem. I. Piechota" z 1919 roku, omówiona jest tam organizacja kompanii piechoty. Nie wiem na ile można by to nazwać wojskami regularnmi w znaczeniu II wojny światowej:

"Dwaj żołnierze tworzą rotę (..)
Kompanja w szyku rozwiniętym dzieli się począwszy od prawego skrzydła na sekcje po cztery roty. Jeśli liczba rot nie da się podzielić przez cztery, w takim razie gońcy bojowi mogą stanąć w rzędzie z sekcynymi.
(..) Formuje się 3 plutony.
Jeśli liczba sekcji nie dzieli się przez trzy, tworzy się jeden pluton silniejszy albo słabszy od innych.
W przewidywaniu długotrwałych walk formuje się 4-ty pluton z nadliczbowych podoficerów, starszych żołnierzy, jakoteż z wyszkolonych w obsłudze KM i granatników, w rzucaniu granatów ręcznych, w oddziałach szturmowych i.t.p. szeregowców. Pluton ten pozostaje w odwodzie w celu utrzymaniania niezmniejszonej siły bojowej kompanji.

Przed rozstrzygającą walką można sformować osobny pluton z wyborowych podoficerów i szeregowców pdo osobistymi rozkazami dowódcy kompanii.
Plutony, mające więcej niż trzy sekcje dzieli się na dwa półplutony; przy nieparzystej liczbie sekcji silniejszy półpluton znajdje się na prawym skrzydle plutonu.

Plutony zachowują swe numery porządkowe licząc od prawego skrzydła w obrębie kompani, zaś półplutony, sekcje i roty w obrębie plutonu. Nazwanie sekcji i oddziału podług nazwisk ich dowódców jest dozwolone.

48. Dowódca kompanji wyznacza dowódców plutonów; (..)

49. Każda sekcja ma swego dowódcę, kaprala lub starszego żołnierzea i zastępcę dowódcy. Gdy ich zabraknie obejmuej dowództwo najenergiczniejszy szeregowiec. (..)

50. Podział kompanji na plutony i sekcje, wraz z wyznaczonymi dowódcami, należy o ile możności utrzymać (także dla służby wewnętrznej)."

Jak widać organizacja kompanii była bardzo płynna. Niemniej jednak ze szkiców da się odczytać następujące informacje:

W sekcji: 8 żołnierzy 1 sekcyjny (kapral lub starszy żołnierz)

W plutonie: od 3 do 9 sekcji, porucznik lub podporucznik, podoficer za frontem, trzech gońców.

W kompanii: 3 plutony, dowódca kompanii, dwóch trębaczy, dwóch doboszy, czterech gońców, podoficer kompanijny

Na szkicu który jest dołączony do Regulaminu jest jeszcze czwarty pluton (pluton ckm)? Skład: porucznik, sześciu karabinowych, 24 żołnierzy, karabin maszynowy.

Wyżej niestety nic nie potrafię wykoncypować.

Może ktoś ma jakieś lepsze materiały? (Najlepiej oczywiście źrodłowe)

Pozdrawiam
Krzysiek

RE: skład etatowy pułku piechoty w 1920 roku
2006-04-28 22:09:00

Oooo...
Bardzo ciekawy temat (w szczególności dla mnie i mojej grupy odtwarzającej wojsko polskie z okresu walk z bolszewikami).
W związku z podanymi składami rodzą mi się jednak od razu dodatkowe pytania.
Czy sekcja to jakby późniejsza drużyna? (najmniejsza jednostka w armii).
Czy ktoś może wie jaką rolę spełniali karabinowi w plutonie CKM?

Pzdr., Mariusz

Ps. Krzysiek czy mówisz o tym regulaminie z 1919 podzielonym na dwie części – I. Musztra formalna i II. Szkoła walki?

RE: skład etatowy pułku piechoty w 1920 roku
2006-04-28 23:27:00

No właśnie, dwóch trębaczy na każdą kompanię. Tymczasem znalazłem informację, że w 1920 roku w 12 pułku piechoty wyszkolono aż 44 nowych trębaczy! Możliwe więc, że szkolenie było prowadzone także dla innych pułków.

Z podobnych danych wychodzi mi, że w pułku piechoty było między 25, a 70 sanitariuszy. Ale to niestety nadal zbyt duże widełki. Tym bardziej, że 70 sanitariuszy wydaje mi się sporą przesadą, patrząc tak na oko.

RE: skład etatowy pułku piechoty w 1920 roku
2006-04-29 07:04:00

Tak, MAB, to właśnie ten regulamin. Niestety nie wiem które mam wydanie, bo na okładce napisane jest wydanie III a na stronie tytułowej wydanie II. :) Co ciekawe sięga aż poziomu pułku. Mnie też interesuje rekonstrukcja 1920 (docelowo), ale jak przeczytałem wyposażenie żołnierza to prawie mi się odechciało :).

Trudno mi powiedzieć czy rzeczywiście sekcja to jest późniejsza drużyna. Mam wrażenie, że podział na sekcje i plutony był cokolwiek płynny. Żeby było śmieszniej, żołnierze w ramach kompanii ustawiali się według wzrostu, co oznacza, że I. pluton składał się z najwyższych, a III. pluton z najniższych żołnierzy :)

Szkoła walki pisze:

"Najmniejszą jednostką w szyku luźnym jest sekcja(..) wszystkich starszych żołnierzy i zdolniejszych szeregowców należy wyszkolić w dowodzeniu sekcją."

Jeśli chodzi o obsługę ckm... nie przywiązywał bym się za bardzo to tego, że był to pluton ckm, było to raczej IV nadwyżkowy pluton. Znów cytat z fragmentu o wyszkoleniu żołnierza:
"132. W miarę potrzeby należy część żołnierzy w kompanii zaznajomić z używaniem dlugiego pistoletu z kolbą.
Wszyscy oficerowei, podoficerowie i zdolniejsi żołnierze winni umieć obsługiwać karabiny maszynowe, tak własne jak i zdobyte.
Prócz tgo należy wykształcić nadających sie do tego żołnierzy w obsługiwaniu miotaczy granatów i lekkich miotaczy min, nadto część żołnierzy w sygnalizacji optycznej n.p. chorągiewkami, lampami i pistoletami świetlnymi".

Wnioskuję, że jednak wszystkie pododdziały w kompanii były całkowicie płynne, podobnie jak przydziały funkcyjne. Codo tego ile było karabinów maszynowych, ile osób w IV plutonie itp. decydowała potrzeba chwili i ilość uzbrojenia, szczególnie zdobytego. Nie przywiązywał bym się też do podanej przeze mnie ilości trębaczy, doboszy i gońców. To tylko przykład - spodziewałbym się raczej, że chodziło o pewną ilość trębaczy i doboszów.

Rzeczywiście pomiędzy 25 a 70 sanitariuszy to sporo, ale z drugiej strony jeśli kompania mogła składać się z 3 plutonów po 3 sekcje po 9 żołnierzy - 81 bagnetów, a inna kompania mogła mieć 3 plutony po 8 sekcji po 9 żołnierzy - 271 bagnetów... to różnice są straszne i nic nie da się powiedzieć. Przy czym tego ostatniego stanu nie można bynajmniej traktować jako etatowego.

Pozdrawiam
Krzysiek

RE: skład etatowy pułku piechoty w 1920 roku
2006-04-29 07:25:00

Jeszcze o trębaczach i gońcach:

"Grajków kompanijnych używa się podczas walki do utrzymania łączności pomiędzy dowódcą kompanii a dowódcami plutonów. Jeden trębacz pozostaje przy dowódcy kompanji, resztę przydziela się do plutonów. Gońców bojowych i łączników wyznacza dowódca kompanii wedługo potrzeby."

Cała organizacja kompanii piechoty była doraźna i zmienna. Podział na sekcje i na plutony mógł zostać zmieniony w każdej chwili, nawet w czasie ataku, jeśli kompania została pomieszana.

Pozdrawiam
Krzysiek

RE: skład etatowy pułku piechoty w 1920 roku
2006-04-29 11:11:00

Szperałem dziś dalej i chyba faktycznie nie będziemy w stanie ustalić co i jak. Obawiam się, że wszystkie liczby trzeba by rozpatrywać osobno dla każdego pułku. W tym samym okresie 1920 roku w 63 PP było 48 oficerów, a w 64 PP tylko 20. Co ciekawe nie przekładało się to aż tak bardzo na ogólny pułku. W tym czasie bowiem 63 PP liczył 2800 szeregowych, a 64 PP - 2000. Także liczba oficerów była o 140% wyższa, a liczba szeregowych zaledwie o 40%.

RE: skład etatowy pułku piechoty w 1920 roku
2006-05-01 14:12:00

Chyba do km wlicza sie rkm, lkm i ckm a nie tylko ckm?

RE: skład etatowy pułku piechoty w 1920 roku
2006-05-01 15:07:00

No własnie.
Tylko CKM, czy również RKM (których przecież również występowały)?

RE: skład etatowy pułku piechoty w 1920 roku
2006-05-01 22:49:00

Moim zdaniem do wszystkich. Napewno spotkałem się z określeniem "km" dla rkm'u.

RE: skład etatowy pułku piechoty w 1920 roku
2006-05-02 12:11:00

W 1918 roku trudno mówić o strukturze pułkowej. Potrzeby chwili powodowały, że wysyłano na front wyszkolone kompanie i bataliony i nie czekano na dokończenie formowania pułku.
Etat batalionu wzorowany był na strukturze oddziałów piechoty PSZ:
batalion piechoty składał się z czterech kompanii strzeleckich po trzy plutony każdy, kompanii km złożonej z trzech plutonów po dwa km każdy, komisji gospodarczej, taboru oraz sekcji łączności. Razem 21 oficerów, 85 podoficerów oraz 723 szeregowych.
Zresztą żaden z wysłanych na front w 1918 roku batalionów nie miał osiągniętych stanów etatowych m.in. brakowało przede wszystkim kompanii km - posiadały jedynie po 2-4 km, nie miały czwartej kompanii strzeleckiej, były braki w łączności.
Na przełomie 1918 i 1919 roku stworzono przejściowy etat pułku. Poza dowództwem przewidywał: I, II, III batalion piechoty, 1, 2, 3 i 4 kompanie km (po jednej w każdym batalionie oraz jedna w dyspozycji dowódcy pułku), pluton telefonistów, kompanie techniczna oraz oddział miotaczy bomb. Kompanie km, według etatu, składały się początkowo z trzech plutonów po 2 km każdy. Tabory pułku składały się z 131 wozów taborowych oraz 328 koni ( w tym 62 wierzchowych).
Razem stan osobowy wynosił: 97 oficerów, 3394 podoficerów i szeregowych (stan żywieniowy, bojowy średnio 72 oficerów i 2141 podoficerów i szeregowych).
Próbowano też wprowadzić nowy element: kompanie szturmową (4 oficerów, 31 podoficerów, 194 szeregowych).
W marcu 1919 r. przeciętnie na pułk przypadało 2000 żołnierzy.Inny etat miały pułki Armii Hallera.
W grudniu 1919 r. pułki zaczęto organizować według jednego etatu :
sztab pułku, I batalion (1, 2, 3, 4 kompania strzelecka, 1 kompania km), II batalion (5, 6, 7, 8 kompania strzelecka, 2 kompania km), III batalion (9, 10, 11, 12 kompania strzelecka, 3 kompania km), 4 kompania km, kompania techniczna, pluton łączności.
Razem 90 oficerów, 378 podoficerów, 2791 szeregowych.
Stany bojowe to już oddzielna sprawa. Przynajmniej w połowie pułków nie osiągnięto nawet połowy ich stanów osobowych przewidzianych etatem. Tylko w kilku stan oficerów przekroczył 50% stanów etatowych.
Według etatu z sierpnia 1920 r.:
Dowództwo pułku, oddział sztabowy (55+14 koni) , pluton telefoniczny (152+17 koni), kompania techniczna (208+24 konie), I baon (sztab, 4 kompanie; 833+62 konie+ 8 lekkich km), II baon (jw.), III baon (jw.), 1 kompania km (122+26 koni+ ckm), 2, 3, 4 kompania km (366+78+24 ckm), oddział miotaczy bomb p.p. (89+27 koni). [N.D. nr 8720/I-20;Od.I nr 10300/I-20]W niektórych dywizjach zamiast lekkich km było 6 franc. km ręcznych. [nr 13240/IV-20].
Jeżeli chodzi o rzeczywiste stany dam jeden przykład.
2 dp Leg. 1 września 1920 r.:
liczebny etatowy 20753
liczebny faktyczny 11836
bojowy etatowy 9329
bojowy faktyczny 5452
a jaki był „stan okopowy”?

RE: skład etatowy pułku piechoty w 1920 roku
2006-05-02 12:23:00

uzupełnienie: w 1 kompanii km było 8 ckm.

RE: skład etatowy pułku piechoty w 1920 roku
2006-05-02 16:19:00

Czy wiesz może dokładnie kiedy były podjęte próby z wprowadzeniem kompanii szturmowej i dlaczego tego zaniechano?

RE: skład etatowy pułku piechoty w 1920 roku
2006-05-02 18:47:00

Guzik to wnosi w temat ale nie moglem sie nie pochwalic ze dziadek dowodzil sekcja lub plutonem ckm (na saniach!) w kompanii szturmowej. Ze zdawkowych wypowiedzi wynikaloby ze oddzial dzialal w zimie na przelomie lat 1919/20. Pulk najprawdopodobniej rekrutowal sie w Bialymstoku. Zostal ranny bodajze w lutym i tak by sie wydawalo ze potem juz sluzyl w normalnej kompanbii ckm. Niestety dziadek byl czlowiekiem niezwykle skromnym, o sobie nie mowil a ja za Jego zycia nie interesowalem sie sprawami militarnymi :( .

Zdaje sie ze (w poczatkowym okresie przynajmniej) jeszcze inna organizacje mialy oddzialy wielkopolskie - zapewne wzorowana na organizacji niemieckiej.

Aby odpowiedzieć musisz się zalogować.
0.006
Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami.