Kodeks Poszukiwacza

Zamieszczony Kodeks Poszukiwacza to efekt dyskusji na naszym forum zapoczątkowanej przez Mariusza, a całość zebrał i uporządkował Grzesio.

  1. Pamiętaj,że jesteś poszukiwaczem, a nie barbarzyńcą a twoje postępowanie kształtuje opinię o wszystkich poszukiwaczach.
  2. Przestrzegaj prawa. Nie naruszaj stanowisk archeologicznych i obiektów podlegających ochronie. Uzyskaj wszelkie niezbędne zezwolenia władz lub właścicieli, jeśli są one potrzebne.
  3. Uszanuj zmarłych. Jeśli znajdziesz szczątki ludzkie, powiadom Policję; pamiętaj, że przedmioty znalezione przy zwłokach mogą pomóc w ich identyfikacji.
  4. Pamiętaj, że zabytki historyczne, świadectwa przeszłości, należą do nas wszystkich, współczesnych i przyszłych pokoleń. Jeśli natrafisz na stanowisko archeologiczne – zabezpiecz je i powiadom służby konserwatorskie.
  5. Jeżeli znalazłeś jakikolwiek przedmiot, co do którego masz przypuszczenia, że zawiera ładunek wybuchowy, to zabezpiecz w możliwy dla ciebie sposób i zawiadom odpowiednie służby.
  6. Bezmyślnie nie niszcz przyrody bo jesteś jej częścią – staraj się nie zostawiać śladów swojej bytności w terenie, jeżeli możesz zabierz znalezione śmieci ze sobą.
  7. Rozwijaj swoje zainteresowania i namawiaj do tego innych – dziel się zdobytą wiedzą , nie ubędzie Ci jej, a możesz wiele zyskać.
  8. Uszanuj ciekawość spotkanych osób. One także mogą ci pomóc.
  9. Utrzymuj dobre kontakty z innymi poszukiwaczami i namawiaj ich do przestrzegania Kodeksu.
  10. Pamiętaj, że reprezentujesz elitę wśród pasjonatów historii. Pokaż więc, że jesteś dumnym odkrywcą szanującym prawo.

Pamiętaj że tylko od Ciebie zależy jak będzie postrzegane to hobby!

css.php