Rocznica pierwszego transportu węgierskich Żydów. Między innymi do nich należał skarb prawdziwego złotego pociągu

Udostępnij:

W imieniu Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau oraz w imieniu Pana Dr Tibor Gerencsér, Konsula Generalnego Węgier w Krakowie Pan Dagmar Kopijasz, oddał cześć przed symbolicznymi oryginalnymi wagonami bydlęcymi na Judenrampe Birkenau

2 maja 2024 roku mija 80 rocznica pierwszego transportu deportacyjnego Węgierskich Żydów do KL Auschwitz

2 maja 1944 r. do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz przybyły pierwsze transporty kolejowe z deportowanymi ludźmi. Transporty z Węgier skierowano do Auschwitz 28 i 29 kwietnia 1944 r. z obozu Kistarca k. Budapesztu i z miasta Topolya w Wojwodinie. Przybyłych ludzi wyładowano na Judenrampe i tam zostali oni poddani selekcji, po której zarejestrowano w obozie 486 mężczyzn i 616 kobiet. Pozostałych, 2698 osób, zamordowano w komorach gazowych.

W imieniu Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau oraz w imieniu Pana Dr Tibor Gerencsér, Konsula Generalnego Węgier w Krakowie Pan Dagmar Kopijasz, oddał cześć przed symbolicznymi oryginalnymi wagonami bydlęcymi na Judenrampe Birkenau. Stojąc w miejscu, gdzie Niemcy przywozili transporty deportacyjne z całej ówczesnej okupowanej Europy – uczczono minutą ciszy rocznicę pierwszego transportu oraz wszystkie Węgierskie ofiary niemieckich transportów deportacyjnych do Auschwitz. Jak podają źródła, było ich około 430 tysięcy kobiet dzieci mężczyzn.

Znicz zapalono także w imieniu wszystkich Polaków i Węgrów pamiętających tamte tragiczne wydarzenia.

 Ten znicz zapalono także w imieniu wszystkich Polaków i Węgrów pamiętających tamte tragiczne wydarzenia.

Po tych dwóch pierwszych węgierskich transportach władze obozowe przekonały się jednak , że obóz Auschwitz nie jest gotowy na przyjęcie planowanej ogromnej liczby deportowanych. Postanowiono wówczas o wstrzymaniu transportów do czasu dokończenia budowy rampy kolejowej wewnątrz obozu Birkenau. Główna faza deportacji Żydów z Węgier rozpoczęła się 14 maja i trwała do 9 lipca 1944 r. W tym okresie do Auschwitz przyjechały 142 pociągi, którymi łącznie deportowano ok. 420 tysięcy osób.

Judenrampe jako miejsce wyładunku transportów deportacyjnych funkcjonowało od wczesnej wiosny 1942 roku do maja 1944 roku. To tu wysiadając z bydlęcych wagonów przed dwoma budynkami obozowych magazynów żywnościowych Fünfkartofellagerhalle und Krautsilo KL Auschwitz-Birkenau (tj. Ziemniaczarkami i Kwaszarnią), przybyli ludzie byli dzieleni w selekcjach na tych, którzy są przydatni dla III Rzeszy i będą pracować w obozie i na tych którzy od razu zostają skierowani na śmierć do komór gazowych. Przez trzy lata to miejsce stało się stacją końcową dla około pół miliona przymusowo deportowanych przez Niemców na śmierć więźniów.

Dziś budynkami obozowych magazynów żywnościowych i tym Miejscem Pamięci, opiekuje się Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Obydwa oryginalne budynki Fundacja ma w planach odbudować i przywrócić do ich pierwotnego stanu, powstanie tu jedyne na świecie Muzeum Judenrampe.

www.auschwitz-podobozy.org

Komentarz „Odkrywcy”

Upamiętnienie ofiar Żydów węgierskich odbywa się w ciszy, bez niemal żadnego zainteresowania mediów. Przypomnijmy, że z tą historią związany jest los prawdziwego tzw. złotego pociągu, który wyruszył z Budapesztu w październiku 1944 roku w kierunku Niemiec wraz z kosztownościami zrabowanymi Żydom. Początkowo dotarł zaledwie do Zirc – miejscowości leżącej około 100 km od Budapesztu. Sami okradzeni już od kilku miesięcy nie żyli – zostali zagazowani między innymi w niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau – o tym mówi komunikat rocznicowy.

Miejscowość Werfen, w której złoty pociąg (z łupami z grabieży) znalazł się w rękach alinackich. Fot. Wikipedia, Diego Delso
CC BY-SA 4.0

Następnie pociąg ruszył w kierunku Niemiec w marcu 1945 roku, by ostatecznie dostać się w ręce alianckie w miejscowości Werfen.

Dziś losy tego pociągu, losy skarbu, który wiózł, a także losy komisarza rządowego powołanego do rozwiązywania spraw materialnych i majątkowych Żydów, czyli Árpáda Toldiego, który zaginął wraz z częścią kosztowności, przyciągają uwagę większą niż 142 pociągi, którymi łącznie deportowano ok. 420 tysięcy osób i zagazowano w komorach Auschwitz-Birkenau. Osób, do których należał skarb węgierskiego złotego pociągu….

FUNDACJA POBLISKIE MIEJSCA PAMIĘCI

Fundacja została powołana w 2013 r. w celu ratowania rzeczy, przedmiotów oraz artefaktów związanych z byłym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i zagłady Auschwitz – Birkenau oraz z jego podobozami, będących obecnie w rękach osób prywatnych.

Pierwotny obszar działalności całego systemu obozowego i podobozów KL Auschwitz – Birkenau, daleko wykraczał poza granice obecnego Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. Wiele z tych pamiątek w dalszym ciągu znajduje się poza kontrolą konserwatorską i wymaga natychmiastowej opieki.

By realizować to zadanie i zachować jak najwięcej dla kolejnych pokoleń Fundacja ma na celu pozyskiwanie środków na ich konserwację, ochronę, przechowywanie oraz popularyzację.

Redaktor naczelny czasopisma "Odkrywca"

Udostępnij:

Dodaj komentarz

css.php