Kolekcja osobista Dariusza Baliszewskiego

Udostępnij:

Dariusz Baliszewski
Fot. Karol Jałochowski/ archiwum rodzinne

19 stycznia 2022 roku nastąpiło w warszawskiej siedzibie Ośrodka KARTA uroczyste pożegnanie Dariusza Baliszewskiego, a zarazem powitanie jego bogatej spuścizny

Na kilka tygodni przed śmiercią (zm. 10 sierpnia 2020), red. Baliszewski przyniósł do KARTY niewielką część swoich zasobów, a żonę Marię zobowiązał, by całość jego osobistego archiwum także w przyszłości tutaj trafiła. Podpisana została właśnie przez spadkobierców umowa o umieszczeniu na stałe pełnej kolekcji w Archiwum Ośrodka.

Podczas spotkania Profesorowie Tomasz Szarota i Jerzy Eisler mówili o fenomenie red. Baliszewskiego, także historyka, lecz realizującego swoją misję publiczną inaczej niż akademiccy badacze XX wieku. Pasja detektywistyczna, polemiczna, publicystyczna kierowała go często na niezbadane i konfliktogenne pola historii najnowszej. Nerw dziennikarski prowadził go przez zakrywane przestrzenie przeszłości – w programach telewizyjnych, pismach historycznych, książkach.

Archiwum Ośrodka KARTA. Kolekcja Dariusza Baliszewskiego. Fot. Maciej Czajka / Ośrodek KARTA

Rewizja Nadzwyczajna

Współpraca z KARTĄ miała od początku wymiar braterski. Już w 1990 roku, „Karta” nr 1, przygotowywana do legalnego druku, opisywała perypetie red. Baliszewskiego z emisją jego programu „Rewizja Nadzwyczajna” – Ośrodek stanął frontalnie w jego obronie. Rozumieliśmy, że jest to przewodnik o wyjątkowej wrażliwości i empatii, który potrafi otworzyć i świadków przeszłości, także obezwładnianych dawną traumą, i licznych zwykłych odbiorców, gotowych w odpowiedzi do współdziałania. Potwierdziło się to choćby w inicjatywie red. Baliszewskiego, by sprowadzić z głębi Rosji do Polski Władysława Ossowskiego, „króla białych kurierów”.

Kolekcja tysiąca dokumentów

Kolekcja zawiera tysiące dokumentów z obszaru licznych podejmowanych przez red. Baliszewskiego tematów. Znajdują się wśród nich listy wielu widzów czy czytelników, którzy nierzadko okazywali się kluczowymi świadkami, mogącymi odpowiedzieć na zasadnicze pytania o przebieg ostatniego stulecia.

Kolekcja będzie udostępniana sukcesywnie, w początkowym okresie w czytelni Ośrodka, a następnie w znaczącym stopniu w Bibliotece Cyfrowej KARTY.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

css.php