DOLNOŚLĄSKIE PEENEMÜNDE [nagrane wystąpienia z konferencji „Odkrywcy”]

Udostępnij:

9 października 2021 roku w ośrodku Czocha Palace & Czocha Camping znajdującym się przy leśniańskiej zaporze, na zorganizowanej przez wydawcę miesięcznika “Odkrywca” konferencji pt. „Dolnośląskie Penemünde”, przedstawione zostały szczegóły funkcjonowania w okresie II wojny światowej w rejonie Zamek Czocha, Leśnej i Miłoszowa potężnego, nowoczesnego rakietowego ośrodka badawczo-produkcyjnego.

Rozpoczynamy cykl wystąpień nagranych podczas konferencji Odkrywcy – Dolnośląskie Peenemünde – niemieckie badania nad napędem rakietowym w rejonie Leśnej, Miłoszowa i Zamku Czocha. 1943 – 1945. Filmy zrealizował Rafał Gieroń.

Łukasz Orzeł Orlicki przedstawi m.in. dokładną lokalizację poszczególnych obiektów naziemnych i podziemnych w rejonie Leśnej składających się na ośrodek badawczo produkcyjny związany z firmą HWK – Walterwerke i VDM. Zajmie się również losami twórcy tej firmy, którego postać zagościła nawet na kartach powieści Iana Fleminga – o przygodach Jamesa Bonda. W prelekcji po raz pierwszy zostały opublikowane najnowsze ustalenia autora związane m.in. z listą inwestycji OT, prawidłowym przyporządkowaniem kryptonimów Turkus i Eisenglanz do poszczególnych podziemnych kompleksów, oraz możliwością istnienia śladów po czwartym nieodnalezionym obiekcie. W drugiej części prelekcji autor poda dowody na błędne lokalizowanie tzw. „twierdzy szyfrów” w zamku Czocha i jednocześnie wskaże dowody na pobyt w zamkowych murach naukowców firmy Walter, z którymi związane jest odkrycie tajemniczej pompy.

Prelekcja Stefana Moosburga

Zapraszamy do obejrzenia drugiej z prelekcji wygłoszonych na konferencji popularnonaukowej organizowanej przez miesięcznik „Odkrywca” pt. „Techniczne aspekty wynalazków Hellmutha Waltera i ich znaczenie dla rozwoju broni rakietowej na Dolnym Śląsku”.

Stefan Moosburg – inżynier mechanik, prelegent z Niemiec. Od lat 80. zajmuje się niemiecką wojskową techniką lotniczą z okresu II wojny światowej związaną z broniami nowej generacji. Współtwórca pełnej rekonstrukcji myśliwca rakietowego Bachem Ba-394 „Natter”.

Niemiecki badacz przedstawił założenia techniczne i historię rozwoju napędu rakietowego opracowywanego w przez firmę HWK, z uwzględnieniem śladów pozostawionych w rejonie Leśna – Baworowo – Miłoszów, m.in. pozostałości hamowni silników. Część prelekcji była poświęcona zidentyfikowaniu przez autora pompy wyprodukowanej przez firmę Walterwerke i znajdującej się na zamku Czocha, a także okresu jej wyprodukowania i możliwym zastosowaniom. Autor przeprowadził również dokładną identyfikację miejsc znajdujących się na fotografiach z okresu II wojny światowej, przedstawiających m.in. fabrykę HWK w Miłoszowie oraz jej wyposażenie (elementy tego wyposażenia znajdują się w zinwentaryzowanym przez czasopismo „Odkrywca” zalanym schronie i będą omówione podczas prezentacji Krzysztofa Krzyżanowskiego). W drugiej części prelekcji autor przedstawił długotrwałe efekty koncepcji napędu tworzonego w dolnośląskim kompleksie jako jeden z pierwszych kroków na drodze podboju kosmosu za pomocą rakiet.

Tłumaczenie Marta Miatkowska.

Natomiast pod tym linkiem znajdziesz artykuł o samej Konferencji, galerię zdjęć oraz krótkie wywiady z prelegentami opublikowane na profilu FB czasopisma “Odkrywca”:

Powiązane wpisy

Udostępnij:

Dodaj komentarz

css.php