DOLNOŚLĄSKIE PEENEMÜNDE [nagrane wystąpienia z konferencji „Odkrywcy”]

Udostępnij:

9 października 2021 roku w ośrodku Czocha Palace & Czocha Camping znajdującym się przy leśniańskiej zaporze, na zorganizowanej przez wydawcę miesięcznika “Odkrywca” konferencji pt. „Dolnośląskie Penemünde”, przedstawione zostały szczegóły funkcjonowania w okresie II wojny światowej w rejonie Zamek Czocha, Leśnej i Miłoszowa potężnego, nowoczesnego rakietowego ośrodka badawczo-produkcyjnego.

Rozpoczynamy cykl wystąpień nagranych podczas konferencji Odkrywcy – Dolnośląskie Peenemünde – niemieckie badania nad napędem rakietowym w rejonie Leśnej, Miłoszowa i Zamku Czocha. 1943 – 1945. Filmy zrealizował Rafał Gieroń.

Prelekcja Łukasza Orlickiego

Łukasz Orzeł Orlicki przedstawi m.in. dokładną lokalizację poszczególnych obiektów naziemnych i podziemnych w rejonie Leśnej składających się na ośrodek badawczo produkcyjny związany z firmą HWK – Walterwerke i VDM. Zajmie się również losami twórcy tej firmy, którego postać zagościła nawet na kartach powieści Iana Fleminga – o przygodach Jamesa Bonda. W prelekcji po raz pierwszy zostały opublikowane najnowsze ustalenia autora związane m.in. z listą inwestycji OT, prawidłowym przyporządkowaniem kryptonimów Turkus i Eisenglanz do poszczególnych podziemnych kompleksów, oraz możliwością istnienia śladów po czwartym nieodnalezionym obiekcie. W drugiej części prelekcji autor poda dowody na błędne lokalizowanie tzw. „twierdzy szyfrów” w zamku Czocha i jednocześnie wskaże dowody na pobyt w zamkowych murach naukowców firmy Walter, z którymi związane jest odkrycie tajemniczej pompy.

Prelekcja Stefana Moosburga

Zapraszamy do obejrzenia drugiej z prelekcji wygłoszonych na konferencji popularnonaukowej organizowanej przez miesięcznik „Odkrywca” pt. „Techniczne aspekty wynalazków Hellmutha Waltera i ich znaczenie dla rozwoju broni rakietowej na Dolnym Śląsku”.

Stefan Moosburg – inżynier mechanik, prelegent z Niemiec. Od lat 80. zajmuje się niemiecką wojskową techniką lotniczą z okresu II wojny światowej związaną z broniami nowej generacji. Współtwórca pełnej rekonstrukcji myśliwca rakietowego Bachem Ba-394 „Natter”.

Niemiecki badacz przedstawił założenia techniczne i historię rozwoju napędu rakietowego opracowywanego w przez firmę HWK, z uwzględnieniem śladów pozostawionych w rejonie Leśna – Baworowo – Miłoszów, m.in. pozostałości hamowni silników. Część prelekcji była poświęcona zidentyfikowaniu przez autora pompy wyprodukowanej przez firmę Walterwerke i znajdującej się na zamku Czocha, a także okresu jej wyprodukowania i możliwym zastosowaniom. Autor przeprowadził również dokładną identyfikację miejsc znajdujących się na fotografiach z okresu II wojny światowej, przedstawiających m.in. fabrykę HWK w Miłoszowie oraz jej wyposażenie (elementy tego wyposażenia znajdują się w zinwentaryzowanym przez czasopismo „Odkrywca” zalanym schronie i będą omówione podczas prezentacji Krzysztofa Krzyżanowskiego). W drugiej części prelekcji autor przedstawił długotrwałe efekty koncepcji napędu tworzonego w dolnośląskim kompleksie jako jeden z pierwszych kroków na drodze podboju kosmosu za pomocą rakiet.

Tłumaczenie Marta Miatkowska.

Prelekcja Jarosława Dobrzyńskiego

Zapraszamy do obejrzenia trzeciej z prelekcji wygłoszonych na konferencji popularnonaukowej zorganizowanej przez miesięcznik Odkrywca. Jarosław Dobrzyński – „Zastosowanie silników Waltera w samolotach Messerschmitt Me 163 Komet i bombach szybujących Hs 293 i Hs 294”.

.Jarosław Dobrzyński – kustosz w Dziale Edukacji i Udostępniania Muzealiów Muzeum Lotnictwa Polskiego, autor i tłumacz publikacji o tematyce lotniczej, stały współpracownik miesięcznika ,,Przegląd Lotniczy Aviation RevueAutor przedstawił zastosowanie i koncepcje wykorzystania nowoczesnego napędu rakietowego produkowanego w rejonie Leśnej i Zamku Czocha.

Prelekcja Marka Michalskiego

Zapraszamy na kolejną prelekcję, którą wygłosił Marek Michalski – „Kompleks badawczo-produkcyjny HWK Walter na zdjęciach lotniczych z okresu II wojny światowej. Perspektywy badawcze”.

Marek Michalski – inżynier z rozsądku, historyk z zamiłowania. W swoich badaniach zajmuje się zagadnieniami związanymi z interpretacją zdjęć lotniczych oraz tematyką obozową. Autor artykułów dla miesięcznika „Odkrywca” dotyczących powojennych dokumentów związanych z SS-Obergruppenführerem Hansem Kammlerem.

Marek Michalski opowie o możliwościach badawczych związanych z poszukiwaniem nieznanych zdjęć lotniczych z okresu II wojny światowej, na których znajduje się rejon – Leśna, Zamek Czocha i Miłoszów. Dokona również analizy zdjęć przedwojennych i powojennych przedstawiających poszczególne fabryki kompleksu. W prelekcji przedstawiony zostanie również nieznany dokument związany z planowanym przeniesieniem firmy HWK w rejon Leśnej Baworowo.

Prelekcja Janusza Skowrońskiego

Zapraszamy do trzeciej prelekcji naszej konferencji ” pt. „Dolnośląskie Penemünde””, którą wygłosił Janusz Skowroński.

Janusz Skowroński – dyrektor Muzeum „Dom Gerharta Hauptmanna”. Autor licznych publikacji dotyczących dziejów regionu, m. in. AL. Hartmannsdorf. Zapomniana filia Gross-Rosen. Od lat stały współpracownik „Odkrywcy”. J. Skowroński w prelekcji przedstawił losy więźniów obozu AL. Hartmannsdorf , którzy stanowili główną siłę roboczą wykorzystywaną przez III Rzeszę w przygotowaniu i prowadzeniu produkcji rakietowego napędu w rejonie Leśnej i Miłoszowa. Zaprezentował zdjęcia i relacje zebrane podczas wielu rozmów z nimi prowadzonych oraz wytypował miejsca możliwych badań terenowych związanych z lokalizacją m.in. tuneli ucieczkowych i nieznanej infrastruktury obozu.

Natomiast pod tym linkiem znajdziesz artykuł o samej Konferencji, galerię zdjęć oraz krótkie wywiady z prelegentami opublikowane na profilu FB czasopisma „Odkrywca”:

Udostępnij:

Dodaj komentarz

css.php